Az egészségügyi miniszter végrehajthatatlan rendelete veszélyezteti a betegek életét - Magyar Nemzet


Magyar Nemzet 2010. február 23.

Fellázadtak a kórházigazgatók

ZIVKOVICS NATÁLIA

A fekv?beteg-ellátó intézmények több mint fele már jelezte, hogy nem hajtja végre az ápolók jogosítványait sz?kít? egészségügyi minisztériumi rendeletet - nyilatkozta lapunknak Rácz Jen?, a Magyar Kórházszövetség (MKSZ) leend? elnöke, a Veszprém Megyei Kórház f?igazgatója, a Gyurcsány-kormány volt egészségügyi minisztere. Úgy fogalmazott: folyamatosan érkeznek a visszajelzések az intézményvezet?kt?l, amelyek szinte egyöntet?en arról szólnak, hogy végrehajthatatlan az új jogszabály. Olyan feladatokat nem végezhetnének ugyanis önállóan az OKJ-s végzettség? ápolók, amelyeket eddig rendszeresen ?k láttak el. Így például nem köthetnének be infúziót, és nem adhatnának intravénás injekciót sem. Ez a betegek ellátatlanságát jelentené, márpedig olyan jogszabály nem hajtható végre, amely a páciensek életét közvetlenül veszélyezteti szögezte le. Rácz Jen? egyébként f?igazgatói utasítást adott ki az általa vezetett Veszprém Megyei Kórházban, amelyben arra szólította fel a dolgozókat, hogy folytassák tevékenységüket az eddigieknek megfelel?en, függetlenül az Egészségügyi Minisztérium új rendeletét?l.

Mint azt tegnapi számunkban megírtuk: nem azzal van gond, hogy a döntéshozók szabályozni próbálják az ápolók jogosítványait. Már régóta szeretné elérni a szakma, hogy sz?njön meg a jelenlegi joghézag, s jogszabály rögzítse, milyen feladatokat végezhetnek a különböz? végzettség? szakdolgozók. Az új, kifogásolt rendelet azonban úgy kíván ezen változtatni, hogy az OKJ-s végzettség? ápolók - akik a legnagyobb arányban végeztek önállóan, rutinszer?en, orvosi utasítás alapján bizonyos feladatokat - a jöv?ben ezt csak egy úgynevezett licencvizsgához kötve tehetnék. Csakhogy ilyen licencvizsgát most még nem lehet szerezni, az erre vonatkozó jogszabály meg sem jelent, az el?készítése késik. Innent?l számítva akár egy fél év is eltelhet, amire az els?k megszerezhetik a licencvizsgát. Ezért a kórházszövetség mellett a Magyar Szakdolgozói Kamara, illetve a Magyar Ápolási Egyesület is azt kéri Székely Tamás egészségügyi minisztert?l, hogy függessze fel a rendeletet.

A szaktárca azonban egyel?re ezt nem tervezi. Mint azt Székely Tamás tegnapi sajtótájékoztatóján elmondta: álláspontjuk szerint nincs szó az ápolók jogosítványainak sz?kítésér?l. Ez egy hiánypótló rendelet, amely azt a 2007 óta fennálló helyzetet orvosolná, hogy nincs olyan jogszabály, amely megmondaná, milyen kompetenciái vannak az ápolóknak. - Egy évig dolgoztunk ennek a rendeletnek az el?készítésén, amelynek december óta folyik a társadalmi egyeztetése. Azért is meglep? az MKSZ álláspontja, mert korábban nem jelezték, hogy problémájuk van az anyaggal. Hozzátette: a szóban forgó tevékenységek végzéséhez szükséges licencvizsgáról szóló jogszabály azért késik, mert azt még egyeztetni kell az Európai Unióval. Rácz Jen? f?igazgatói utasításáról szólva leszögezte: jogszabálysértést követ el az a kórházvezet?, amelyik nem tartatja be a rendeletet, s meg fogják nézni, ennek milyen jogi következményei lehetnek.

Rácz Jen? erre úgy reagált: mélyebbre már nem lehet süllyedni, mint amikor azt a kórházvezet?t akarják szankcionálni, amelyik a betegellátást ellehetetlenít? rendeletet nem akarja végrehajtani.

Nem megoldás, hogy azt büntetik, aki megmondja az igazat. Áll az esetleges büntetés elébe, de akkor nem csak ?t, hanem a szakma nagy részét kell majd felel?sségre vonni - szögezte le.

Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke is vitába szállt az egészségügyi miniszterrel, aki azt állította, a Magyar Orvosi Kamara támogatta a rendeletet. Éger Tstván lapunknak elmondta: tavaly decemberben valóban támogatták, hogy jogszabályban rögzítsék az ápolók kompetenciáit. De akkor eszükbe sem jutott - erre ugyanis nem utalt semmi -, hogy az err?l szóló rendelet úgy lép majd hatályba, hogy még nincs lehet?ség a különböz? tevékenységek végzéséhez el?írt licenc megszerzésére. Azt hitték, komplex módon szabályozzák majd ezt a területet - szögezte le. Az, hogy ez nem így történt, Éger István szerint is súlyos problémákat vet fel és akadályozhatja a betegellátást.

Tegnapi számunkban a Magyar Kórházszövetség, a Magyar Szakdolgozói Kamara, illetve a gyulai kórház ápolási igazgatója fejtette ki egybehangzóan aggályait, most csatlakozott hozzájuk a Magyar Ápolási Egyesület vezet?je is. Bugarszki Miklós lapunknak úgy fogalmazott: jelen formájában nem támogatják a rendelet hatálybalépését, az ugyanis megítélésük szerint akadályozhatja a biztonságos betegellátást. Érthetetlen, hogy hamarabb tiltják meg az ápolóknak bizonyos tevékenységek ellátást, minthogy lehet?séget adnának az azok végzéséhez el?írt licencvizsga megszerzésére. Bugarszki Miklós szerint a rendelet hatálybalépésével terápiák tömege maradhat el, illetve szenvedhet késedelmet, ami megengedhetetlen.