Jogszabályi változások a gyógyszerpiacon - pharmanet.hu


Lassan megszokottá válik, hogy minden új esztend? jogszabályi változásokat hoz a gyógyszerpiacon. A legfontosabb módosítás, hogy bevezetik a nemzetközi referenciaárazás jogintézményét. Az OEP évente felülvizsgálja a befogadott gyógyszerek körét és összehasonlítja ?ket az EU államokban forgalmazott azonos hatóanyagú gyógyszerek áraival. Bidló Judit, az Ártámogatási F?osztály f?osztályvezet?-helyettese válaszol a PharmaNet kérdéseire.

- 2010. január 1-ével a Gyógyszer-gazdaságossági törvény több helyen is módosult. Mindez érinti a gyógyszercégeket (de a patikákat) is. Melyek a f?bb változások?

- A támogatás-volumen szerz?dések rendszere eddig is létezett, azonban a Gyftv (Gyógyszer-gazdaságossági törvény) január 1 óta külön nevesíti ennek a két speciális alfaját a compliance típusút és a terápia eredményességi mutatón alapuló úgynevezett outcome típusú szerz?déseket. Mindkét altípus logikája, hogy a gyógyszer csak akkor m?ködik eredményesen, ha azt a betegek megfelel?en szedik, vagyis együttm?köd?ek. Várhatóan ekkor hozhatók azok az eredményességi mutatók az igazi életben, melyek az adott készítmény befogadását megalapozó klinikai vizsgálatokban dokumentálásra kerültek. Az együttm?ködés hiányában a részlegesen beszedett gyógyszer gyakorlatilag teljesen felesleges.

A betegek együttm?ködését hivatott fokozni az a törekvés, hogy egy, a gyártótól független szervezet (hasonlóan a klinikai vizsgálatokhoz) a beteg és a kezel?orvos beleegyezését követ?en segítséget, információt nyújthasson a betegek számára. A programot el?zetesen jóvá kell hagyatni, az erre illetékes hatósággal (EBF vagy OGYI). A szerz?dés megkötése nem kötelez? senkire nézve, ez pusztán egy lehet?séget biztosít.

Szintén a GYftv rögzíti, hogy januártól kezd?d?en a támogatott gyógyszerek árától nem lehet eltérni, azaz a gyógyszertár nem nyújthat árkedvezményt a támogatott listán szerepl? termékek árából. A rendeletalkotó célja az volt, hogy amennyiben egy-egy készítmény ára további tartalékot biztosít ilyen kedvezményekre, azt a gyártó forgalmazó az árlicit során érvényesítse, ezzel is csökkentve a betegek illetve az egészségbiztosítási alap kiadásait. Ez valamennyi, az adott gyógyszert használó beteg számára kedvez?, míg a patikákban nyújtott kedvezményekkel csak azok tudnak élni, akik ilyen patikák közelében élnek. A rendeletalkotó további célja, hogy fokozódjon az elmúlt években kialakult árverseny.

- Milyen hatással lesznek ezek a változások a generikus gyógyszerek versenyére?

- A patikai kedvezmények nyújtására vonatkozó tiltás várhatóan fokozza az elmúlt években megszokott árversenyt, hiszen a forgalmazóknak azonos pályán kell versenyt futniuk: az OEP-hez benyújtott árajánlatokban tudják érvényesíteni az árkedvezményeket. Ez el?nyös a betegnek és a járulékfizet?knek egyaránt.

- Hogyan vonatkoznak a jogszabályok az innovatív készítmények árképzésére?

- A támogatásvolumen szerz?déseknél bekövetkezett változás, pusztán technikai, így itt érdemi változás nem történt..

- Mit tartalmaznak azok a jogszabályok, amelyek a patikák m?ködését érintik?

- A Gyftv rendelkezései alapján júliustól kötelez?vé válik a patikák számára az on-line elszámolási rendszer alkalmazása. Ennek lényege, hogy a patika elszámolását biztonságos internetes kapcsolaton keresztül juttatja el az egészségbiztosítási pénztárhoz. Ez gyorsabbá és biztonságosabbá teszi az elszámolásokat. Szintén júliustól teszi kötelez?vé a jogszabály az extra vonalkód ellen?rzését a recepten. Az extra vonalkód révén már a patikában, a gyógyszer kiváltása során kiderül, hogy az adott orvos jogosult volt-e a gyógyszer felírására. Az ehhez szükséges adatbázist az OEP biztosítja a patikák számára.

-Köszönöm a válaszokat.

Tóth Ilona