A Magyar Gyógyszerészi Kamarát a Fidesz-KDNP stratégiai szövetségesnek tartja


A Magyar Gyógyszerészi Kamarát a Fidesz-KDNP stratégiai szövetségesnek tartja

Horváth Tamás elnök kifejtette, hogy az elmúlt három évben a kamara folyamatosan lobbizott a gyógyszerellátás feltételeinek megváltoztatásáért, minimális eredménnyel. Ennek során a kormánnyal szembeni bizalom is elveszett. A kamara programalkotó debreceni konferenciáján összegezte a gyógyszerellátással kapcsolatos teendőket, melyeket 12 pontba foglalt.

Soltész Miklós szólt arról, hogy a szakmának és a politikának meg kell találnia azt a közös célt, melynek érdekében össze kell hangolnia a tevékenységét. Ez a cél a beteg érdeke. A Fidesz a liberalizáció során és azóta is folyamatosan kiállt a kamara és a gyógyszerésztársadalom mellett. A 12 pont nagy része összeilleszthető a pártszövetség célkitűzéseivel. Kormányra kerülve a családi kisvállalkozások megerősítését központi programnak tartják; ez igaz a gyógyszerellátás területére is. Fontos, hogy a családi kézben lévő kispatikák megmaradhassanak, és a láncok ne tegyék tönkre az önálló gyógyszertárakat. A multinacionális cégeknek is szerepet szán a Fidesz-KDNP: azt remélik, hogy idehozzák a gyártást és a K+F-et. Ez jó az országnak és jó a szakmának is. Végezetül Soltész Miklós kifejtette, hogy a Magyar Gyógyszerészi Kamarát a Fidesz-KDNP stratégiai szövetségesnek tartja, és az elkövetkezendő években a korábban kialakult együttműködés szellemében kívánja a köztestülettel a kapcsolatot fenntartani.

 

MIT KÍVÁN A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZ?

1. Felelős minisztériumot!

2. Működő hatóságokat, egyértelmű szabályozást!

3. A közjó és a nemzeti érdekek képviseletét, a közegészségügy szolgálatát, a gyógyszertárak nemzeti és gyógyszerészi tulajdonban tartását!

4. A patikaliberalizáció leállítását, a korlátlan patikalétesítés megszüntetését!

5. A patikaláncok korlátozását, a patikaműködtetés szabályozását!

6. A szükségletek figyelembe vételével országosan kiegyensúlyozott gyógyszerellátó struktúrát!

7. A gyógyszerellátás működőképességének helyreállítását és a hatékonyság feltételeinek megteremtését!

8. A gyógyszerész szakmai függetlenségét a gyógyszertár működtetésében és a szakmai munkában egyaránt!

9. A gyógyszerészi szolgáltatások szakmai súlyának és felelősségének elismerését, a gyógyszerbiztonság és a minőségi betegellátás feltételeinek megteremtését!

10. A gyógyszerészi hivatás kompetenciaterületeinek rendezését, a képzés és szakképzés feltételeinek biztosítását!

11. A közhasznot szolgáló hivatásrendiség visszaállítását, az etikai szabályozás rendbetételét, a kötelező kamarai tagság intézményének helyreállítását!

12. A szakmai önkormányzatiság és a köztestületi jogosítványok helyreállítását!

Továbbá, hogy rólunk többé soha ne dönthessenek nélkülünk!

Kelt, Budapesten 2010. március havában

Megfontolások a 12 ponthoz.doc