Rezidensvita: konok a kormány


Nem jutottak dűlőre a rezidensek az egészségügyi miniszterrel a szakorvosképzést szabályozó rendeletről. Marad a jogszabály, akárcsak a gyakornokok fölháborodása.

Üres kézzel távoztak a fiatal orvosok tegnap az Egészségügyi Minisztériumból, ahol nyilvános vita folyt Székely Tamás tárcavezető és Papp Magor, a Magyar Rezidens Szövetség elnöke között a szakorvosjelöltekről szóló rendeletről. Papp fiatalos érveléssel támadta, Székely pedig nagy nyugalommal védte a rendeletet.

A rezidensek elnöke kifogásolta, hogy a gyakornoki idő legföljebb három évre szakítható meg, ami könnyen összejön például gyermekvállalással, tudományos munkával, s ilyenkor csak méltányossági kérelem segíthet, másként az illető kikerül a rendszerből, s vissza kell fizetnie a több millió forintos képzési költséget.

Az új szabályozás szerint a gyakornokoknak egy kórházzal kell szerződést kötniük, s a végzés után négy évig itthon kell dolgozniuk, amit a rezidensek röghöz kötésnek, a miniszter Magyarországhoz kötésnek nevezett. A gyakornokok kifogásolták, hogy még mindig nem lehet biztosat tudni a szakképzés felvételi rendjéről.

Valószínűleg a választott kórházban kell majd szóbelizni, ami a szubjektív mérlegelés veszélyével jár.

A rendelet káros hatásait Papp Magor úgy összegezte, hogy aki tud, menekül az idei szakképzés elől, s tiltakozásképp a most végző orvostanhallgatók tömegesen írtak alá erre utaló nyilatkozatot. Pedig itthon akarnak gyógyítani, de nem szankcionálásra, hanem ösztönzésre lenne szükségük azért is, mert oroszlánrészt vállalnak a betegellátásból. A vita végén Székely Tamás a Szózatot idézte (Itt élned, halnod kell), amire Papp Magor ugyancsak a költemény soraival válaszolt: "Az nem lehet, hogy ész, erő / És oly szent akarat / Hiába sorvadozzanak / Egy átoksúly alatt." Ez a hallgatóságból derűt, a miniszterből fölháborodást váltott ki.

A Fidesz közleményben reagált a vitára: az egészségügyet meg kell menteni, ehhez pedig több orvosra és több ápolóra van szükség. A fiatal orvosok megtartásához diktátumok he lyett normális körülményekre, megbecsülésre, normális fizetésre, érdemi tárgyalásokra van szükség.