Sürg?s teend?k 12 pontban


A dokumentumból a sajtó a felel?s minisztériumot, m?köd? hatóságokat, egyértelm? szabályozást, a patikaláncok korlátozását, a patikaliberalizáció leállítását, a gyógyszerészi hivatás kompetenciaterületeinek rendezését és a köztestületi jogosítványok helyreállítását sürget? pontokat emelte ki. Az MTI tudósításában Horváth Tamás elnökt?l többek között azt idézte, hogy a gyógyszer-gazdaságossági törvény hatályba lépése óta eltelt három évben folyamatosan próbálta a kamara a jogszabály káros hatásait kivédeni, de többszöri módosításaikat, javaslataikat többségében elutasította a politika. ?Az állam és a szakma közötti bizalom a nullára csökkent? - érzékeltette a helyzetet az elnök.

A sajtótájékoztatón jelenlév? újságírók szinte kivétel nélkül beszámoltak Soltész Miklósnak arról a kijelentésér?l, miszerint a gyógyszerészi kamarát a párt stratégiai szövetségesnek tartja. Soltész Miklós ugyanakkor a Magyar Hírlapnak elmondta, a Fidesz-KDNP politikáját a szocialista kormánnyal szemben eddig is az a felfogás jellemezte, hogy az egészségügyben felmerül? problémákat a betegeknek, a szakmának és a törvényhozóknak közösen kell megoldaniuk.

A politikus a sajtótájékoztatón kiemelte: pártja programjának középpontjában a család és a kis- és közepes vállalkozások segítése áll, így fontosnak tartják a családi patikák m?ködtetésének lehet?ségét, megvédve ?ket a nagy gyógyszertárláncokkal szemben. - Emellett a multikat is "tárt karokkal várják" tette hozzá, hiszen az egészségügyi kasszában a gyógyszerellátási és a gyógyászati segédeszközökre 390 milliárd forint jut. Ez az összeg lehet?séget ad a multicégeknek arra, hogy Magyarországra hozzák a gyártást és a kutatás-fejlesztést ? nyilatkozta Soltész Miklós a Magyar Nemzetnek.

A Magyar Hírlap a sajtóeseményr?l való tudósítás mellett pár nappal kés?bb nagyobb terjedelemben foglalkozott a témával. Ebben a cikkben Hankó Zoltán, az MGYK elnöke elmondta, hogy 2006 óta regnáló kormányok szakpolitikájának kritikájában m?köd?képes hatóságok létrehozásának, megfelel? jogi háttér kialakításának az igénye is fölmerül. A betegek biztonsága érdekében föl kell mérni a valódi szükségleteket, hogy ne a vak piaci versengés döntsön arról, hol létesül vagy zár be egy-egy patika. A gyógyszerészek rendeznék a szakmai kompetenciákat is - utalt Hankó Zoltán kamarai alelnök februári gy?lésükre -, mert a jogszabályváltozással a patikák szakmai m?ködtetése ugyancsak a pénzügyi befektet?k kezébe csúszott át. A patikába betér? betegek ezért f?képp nem gyógyszerészekkel, hanem szakasszisztensekkel találkoznak, akik bármennyire is fölkészültek, nem helyettesíthetik az egyetemi végzettség? szakembereket olyan területeken, mint amilyen például a gondozás, a beteg gyógyszerszedési együttm?ködésének kialakítása vagy az orvosságok sokszor káros együtthatásának kiküszöbölése.

A pharmanet. hu Horváth Tamással készített interjút, melyben az elnök kifejtette: a 12 pontban a kamara ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy meg kell állítani azt a káros folyamatot, melyet a gyógyszer-gazdaságossági törvény 2007. óta indított el. Ennek a feladatkörnek a része, hogy a gyógyszertár-létesítés jelenlegi menetén változtatni kell, a tulajdonlás kérdéseit újra rendezni szükséges és a gyógyszerész szakember feladatvégzése közben gyakorolt jogait helyre kell állítani.