Bizakodó kamarák, optimista gyógyszergyártók


N? a gyógyszerfogyasztás címmel április 12-én arról írt a Világgazdaság, hogy a tb-támogatás csökkenése, az er?s reklám növeli a vény nélküli orvosságok piacát. Amíg az EU tagállamaiban már nyolc éve meghaladta a 25 eurót az egy dobozra jutó társadalombiztosítási támogatás összege, nálunk tavaly csupán 6 euró volt. Mivel a biztosító gyógyszerkasszája a múlt évi, 300 milliárdos szinten maradt, az idén várhatóan tovább b?vül a recept nélkül vásárolható készítmények forgalma. E szerek fogyasztásának növekedése tavaly 4,6 százalékos volt, részarányuk pedig a gyógyszerforgalom több mint 15 százalékát tette ki. A vény nélkül kapható orvosságok térhódításának egyik oka a receptre kapható szerek társadalombiztosítási támogatásának csökkenése, de segítette a reklámozhatóságuk is.

Az összeállíátban megszólal Felete Tibor gyógyszerpiaci elemz?, aki szerint a gyógyszerfogyasztás törvényszer? növekedése világtendencia, ennek a fejlett országokban az els?dleges oka az egészségtudatosabb életvitel, a népesség kitolódó életkora, de befolyásolja az újonnan piacra kerül? drága orvosságok számának növekedése, s az, hogy a betegségek sz?résének b?vülésével egyre többen jutnak orvosi kezeléshez.

Elemz?k úgy látják: amennyiben a kormányváltást követ?en nem módosítják a biztosító gyógyszerkasszájának összegét, úgy az idén a lakosság kiadása 10-11 százalékkal lesz több a tavalyinál, áll a cikkben.

Április 13-án szintén a Világgazdaság számolt be arról, hogy megnyitotta a mintegy 100 millió eurós zöldmez?s beruházás keretében létesített fecskend?gyártó üzemét a tatabányai ipari parkban a Becton, Dickinson and Company (BD). A világ 50 országában mintegy 29 ezer f?t foglalkoztató globális orvostechnikai vállalat magyarországi gyára 25 ezer négyzetméteren száz dolgozónak ad munkát, de a tervek szerint 2014 végére mintegy 500 f?re b?vítik az üzemben foglalkoztatottak számát. A gyár különlegessége, hogy építése során olyan építészeti megoldást alkalmaztak, amely - a BD környezetvédelmi elkötelezettségével összhangban - csökkenti az energia- és a vízfogyasztást.

Az ITD Hungary ugyanakkor további 13 gyógyszeripari projektr?l folytat jelenleg tárgyalásokat - közölte Kilián Csaba, a magyar beruházásösztönzési ügynökség megbízott vezérigazgatója. Hozzátette, hogy ha mind Magyarországot választja, mintegy 150 millió euró érték? gyógyszeripari beruházás valósulhat meg hazánkban, csaknem 800 új munkahelyet teremtve.

Kinyílt az ajtó, belépnének a doktorok - Megfosztott jogok helyreállítása, címmel közölt írást a Világgazdaság április 14-én arról, hogy a három egészségügyi kamara elnöke a három éve megfosztott jogaik visszaállítását kérik az új döntéshozóktól. Az egészségügyi szakmai kamarák jogköreinek elvonását, a szervezetek szétverését nemcsak az egészségügy szétrombolásának részeként, hanem a demokratikus jogrend elleni támadásként ítélték meg a testületek vezet?i.

Ahhoz, hogy össze tudják tartani az egészségügyben dolgozókat, segítségre van szükségük. A gyógyítás közszolgálat, amelynek a szakértelem, az elkötelezettség és az etikán alapuló min?ség a feltétele ? mondta Éger István. S most kinyílt az ajtó, s ?k szeretnének azon belépni ? tette hozzá. A kamarákat alkalmassá kell tenni feladatuk ellátására. Ám ehhez vissza kell állítani a teljes kör? kötelez? kamarai tagságot, s független, az általuk m?ködtetett etikai rendszert kell alkalmazni.

Az MTI tudósításában az emelte ki, hogy a három egészségügyi szakmai kamara szeretné rendezni sorait, ezért a legfontosabb feladatnak a kötelez? kamarai tagság visszaállítását tekintik. Horváth Tamás, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke azt mondta, hisz abban, hogy az elkövetkez?kben valódi hivatásrendiség valósul meg, és a változtatásokkal normális és hatékony érdekképviseletként tudnak a jöv?ben tevékenykedni.

Alapvet?en optimisták a hazai gyógyszeripari vállalatok, amelyek 75%-a árbevétel növekedésére számít 2010-ben - írja legfrissebb gyorselemzésében a PricewaterhouseCoopers április 17-én.

A megkérdezett gyógyszercégek 44%-a nevezte meg a fúziós és felvásárlási tevékenységet a tervezett növekedés kulcsfontosságú faktorának. A válaszadók csupán egynegyede tervez jelent?s beruházást 2010-ben, ezek többsége K+F beruházás, hozzávet?legesen 30 millió euró átlagos összértékkel. A tervezett beruházások volumenének fels? határa 50 millió euró. Mivel egy új gyógyszer kifejlesztésének átlagos költsége jelent?sen több ennél, ez az összeg iparági mértékkel nézve mérsékeltnek tekinthet?.

A PwC elemzésb?l az is kiderül, hogy melyek azok a területek, amelyek a legtöbb bosszúságot okozzák az iparágnak:"A gyógyszeripari vezet?k egyöntet?en az állami gyógyszer-támogatási rendszer hatását jelölték meg legf?bb problémaként. Az átláthatóság hiánya komoly kihívást jelent az iparági szerepl?knek, emellett a rendszer folyamatos változása is nehézségeket okoz számukra" - mondta Barsi Éva, a PricewaterhouseCoopers gyógyszeripari szakért?i csoportjának vezet?je.