Megsz?nt a patikai etika - Világgazdaság


A feketézés egyik melegágya lehet a rossz jogszabályokkal s az etikai rendszer nullifikálásával m?köd? gyógyszertári hálózat. Nincs számonkérés, emiatt a beteg veszít, mindeközben a patikák 13 milliárd forinttal tartoznak a nagykeresked?knek - mondta a Világgazdaságnak Horváth Tamás, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke. Az el?z? évek kudarcba fulladt kezdeményezései után abban bízik: felel?s kormányzás következik, s megoldandó problémák várnak rá a gyógyszerellátás szabályozásában.

Hiába kérték a jogalkotókat, nem vették ki a törvényb?l az ajándékozás lehet?ségét. Így el?fordul, hogy egy beteg tíz receptet tesz a patika tárájára, és kéri annak ellenértékeként a tízszer száz forintos ajándék bónuszt, majd gyógyszerkiváltás nélkül távozik. Hogy mi lesz a receptekkel? Nem zárható ki, hogy a patikus elszámolja azokat is az OEP-nél, s megkapja értük a társadalombiztosítási támogatás összegét.

Az etikus gyógyszer-kereskedelem visszaállításában sokat segíthetne, ha a közhatalmi funkcióitól megfosztott egészségügyi kamarák - köztük a gyógyszerészeké is - visszakapnák jogaikat és kötelezettségeiket. A patikusok szerették volna szigorítani a 2007. januártól törvényben megengedett patikalétesítési liberalizációt is, hiszen az egyre csökken? gyógyszerfogyasztás miatt jelent?sen apad a gyógyszertárak m?ködését garantáló árréstömeg. Ám amíg nem kerül sor a gyógyszertörvény teljes kör? átszabására, patikaalapítási moratóriumot kellene hirdetni - javasolja a kamara.

A 2400 gyógyszertár közül 635 volt veszteséges. Mivel azóta csak romlott a helyzet, valószín?leg ezek egy része cs?dbe ment. Torma Árpád, a kamara közgazdasági szakért?je korábban lapunknak úgy fogalmazott: számításai szerint ágazati átlagban egy gyógyszertár reálértéken harmadával kevesebb árrésb?l kénytelen gazdálkodni a három évvel ezel?ttihez képest. Évek óta változatlan az árrésrendszer, s a maximált árrés 850 forint. Pedig az egymillió forintba kerül? orvosságért ? csupán pár száz forintot fizet a patikusnak, aki csak egy-két hét múlva kapja meg az árkülönbözetet a biztosítótól. Ezen segíthet, ha júliustól bevezetik az OEP és a patikák közötti online elszámolást. Az elektronikus elszámolással a 328,5 milliárd forint évi tb-támogatásból naponta akár egymilliárd juthat el a támogatásával kiváltott receptek után a patikákba, ez javítja a likviditásukat. NTE