Szűts József: Vendégünk volt dr. Pesti Imre


Szűts József: Vendégünk volt dr. Pesti Imre

Az MGYK Bács-Kiskun megyei Szervezete meghívását elfogadva részt vett április 17.-én megtartott közgyűlésünkön dr. Pesti Imre a Fidesz – KDNP országgyűlési képviselője, egészségpolitikusa. A szép számban megjelent tagság előtt elmondta véleményét az elmúlt kormányzási időszak egészségügyet ért céltudatos romboló tevékenységéről, amelynek fő célja a folyamatos forráskivonás volt, elhibázott gazdasági és szakmai döntésekkel tetézve. Az elkövetkező időszakról nem festett idillikus képet, hiszen romokból kell építkezni, és nem tudja még a rendelkezésre álló forrásokat.

A gyógyszergyártást és forgalmazást illetően elmondta, hogy a szektorban semmiféle integrációt nem támogatnak, azok megszüntetésére fognak törekedni. A gyógyszertárakra térve kifejtette, hogy nem a plázákban működő gyógyszertárakat, a befektetői csoportok által működtetett patikákat kívánják helyzetbe hozni, hanem a településeken működő, valós lakossági igényeket kielégítő patikákat. Lát lehetőséget a gyógyszerészi kompetenciák erősítésére, a szakmai, tulajdonosi státusz visszaállítására. A jelenlegi patikai árrést európai viszonylatban a legalacsonyabbnak tartja. Lát valós lehetőséget az árrés-kérdés rendezésére, mert a gyártók adott termékei Európa országaiban más-más áron szerezhetők be, az eltérések – példájával illusztrált esetben – akár tízszeresek is lehetnek, persze nem Magyarország számára kedvezően. Az árrés és a jövedelmezőség változtatása során egy fontos rendezőelvet kell betartani: a lakossági terhek nem növekedhetnek.

A feltett kérdésekre is szívesen válaszolt Képviselő Úr. Az irányításban, igazgatásban csökkenteni kívánják a bürokratikus elemeket és minden területen a költséghatékonyságra törekednek. Ezért elképzelhetőnek tartja minisztériumok összevonását, de ebben és személyi kérdésekben akkor még nem született döntés. A demokrácia széleskörű kiterjesztésének fontos eleme a köztestületi kamarák bevonása a döntések előkészítésébe. Az egészségügyben működő kamarák jelenlegi jogfosztott státusza nem teszi lehetővé az érdekvédelmi feladat ellátását, és nem felel meg a szakmai önszabályozás követelményeinek sem. Ezen változtatni kívánnak, de előtte szeretnék megismerni a kamarák és a kamarán kívüliek elképzeléseit. Véleménye szerint a kamrai kompetenciák helyreállításának fontos eleme a kötelező tagság visszaállítása, csupán az lehet kérdés, hogy ez milyen körben történjen meg. Támogatja a jogalkotásban a kezdeményező, véleményező jogosítványok visszaállítását, de nem támogatja a törvényalkotásban az egyetértési jog megadását, hiszen ez korábban sem tartozott a kamarai kompetenciák közé.

Az intézkedések időbeliségével kapcsolatban feltett kérdésre elmondta, hogy az új kormány a megalakulását követően azonnal, számos halaszthatatlan intézkedést kíván megtenni. Ezek közé tartozik a patikalétesítések felfüggesztése, majd az ősz folyamán ennek és a kamarai kérdéseknek a felülvizsgálata fog következni.

Mi gyógyszerészek, a hivatásrendi kamara tagjai, összefoglaltuk és átadtuk a jogalkotással foglalkozó munkacsoportnak a jövőt illető elképzeléseinket, az össztársadalmi érdeket figyelembe vevő elvárásainkat, a 12 pontban megfogalmazva.

Egy rendezvényről szóló beszámolónak fő célkitűzése kell legyen, hogy a történtekről és a kialakult légkörről igyekezzen hű képet nyújtani az olvasónak. A hír ugyanis „szent.” Ennek a beszámolónak tehát nem a honlap vélemény rovatában kellene megjelennie, hanem a hírek között. Hogy mégis itt olvashatják, annak a tudósító most következő megjegyzése az oka, ami az elmúlt évtizedek különböző szakaszait, törekvéseit, egyeztetéseit és történéseit ismerve, a várakozás és a remény – valamint a szerző szándéka ellenére – sokféleképpen értelmezhető:

Még csak az lenne a kérésünk, hogy rólunk, ne nélkülünk döntsenek.

 

Kecskemét, 2010. április

Dr. Szűts József
az MGYK Bács-Kiskun megyei elnöke