A feln?tt lakosság 7 százaléka veszélyeztetett


A gyógyszerhamisítás jelenségér?l tartott sajtótájékoztatót május 5-én a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT). A sajtótájékoztatót megnyitó Dr. Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke a hamisítás és kiemelten a gyógyszerhamisítás gazdasági és társadalmi következményeire hívta fel a figyelmet. Mint mondta az iparági szerepl?knek, az államnak és a gazdaságnak okozott anyagi kár mellett a hamis termékek értékesítése az innovációs potenciál visszavetésével súlyosan érinti a társadalom egészét is. A kutatás-fejlesztésre fordítható összegek megrövidítésével hátráltatja a hatékonyabb és az új gyógyszerek kifejlesztését, megfosztva ezzel a betegeket a gyorsabb és teljesebb gyógyulást jelent? készítményekt?l.

A sajtóeseményen felszólaló Székely Krisztina, a HENT gyógyszerhamisítás elleni munkacsoportjának vezet?je a Testület frissen összeállított, a gyógyszerhamisítás problematikáját és a hamis gyógyszerek nemzetközi, európai és magyar elterjedtségét vizsgáló tanulmányát ismertette, hangsúlyozva, hogy a hamis gyógyszerek jelentette kockázatok már nem csak a harmadik világ országainak lakosait fenyegetik, de Európában, s?t Magyarországon is éreztetik hatásukat. A szakért? utalt az Európai Bizottság által közölt adatokra, amelyek szerint 2005 és 2007 között 380 százalékkal, 2008-ban pedig a megel?z? évhez viszonyítva további 118 százalékkal n?tt az EU határain lefoglalt hamis gyógyszerek aránya. A hatósági tapasztalatokon alapuló friss becslések szerint így az európai piacon ma már 2-3 százalékra tehet? a potenciálisan halálos gyógyszerek aránya. Bár az arány nem t?nik soknak, az EU lakosságára vetítve ez a szám több tízmillió ember fenyegetettségére utal.

Székely Krisztina kiemelte egy idén közzétett gyógyszergyári tanulmány eredményeit is, amely szerint évente 77 millió európai vásárol illegális forrásból hivatalosan csak vény ellenében kiadható gyógyszereket, amelyeket többségében az internetr?l szereznek be. Hangsúlyozta, kevesen tudják azonban, hogy a WHO szakért?i szerint minden második illegálisan kínált, online eladott pirula hamisítvány, és mint ilyen, fogyasztása súlyos egészségkárosodást, s?t halált is okozhat.

A sajtótájékoztatón elhangzottak szerint a magyar rendvédelmi szervek 3 százalék körüli arányra becsülik a teljes magyar gyógyszerforgalomban a hamis gyógyszerek arányát. Mivel azonban az illegális szerek értékesítése teljes egészében az illegális csatornákon keresztül zajlik, a probléma nem kap a valós súlyának megfelel? figyelmet a hazai közéletben. A HENT rendelkezésére álló adatok szerint viszont Magyarországon körülbelül félmillió állampolgár min?síthet? veszélyeztetettnek, így a probléma mindenképpen széleskör? figyelmet érdemel.A HENT ?Hamisítás Magyarországon? cím? felmérése szerint a magyar nagykorú fogyasztók 7 százaléka, vagyis több mint félmillió f? van fokozottan kitéve a hamis gyógyszerek fogyasztásával járó kockázatoknak. ?k azok, akik könnyedén a gyógyszerhamisítók áldozataivá válhatnak. A reprezentatív kutatás eredményei szerint körülbelül 80 ezer ember van Magyarországon, aki gondolkodás nélkül, bármikor vásárolna illegális forrásból gyógyszert, további közel 500 ezer fogyasztó pedig hajlik arra, hogy éljen az ilyen lehet?séggel.

Székely Krisztina a HENT gyógyszerhamisítás elleni munkájára utalva elmondta, a Testület felismerve, hogy a gyógyszerhamisítás elleni fellépés eredményessége és a lakosság védelme érdekében nem elég a kínálat visszaszorítása, a kereslet megszüntetése érdekében átfogó és er?teljes tudatosságnövel? kampányba kezdett. Kommunikációs és reklámkampánya mellett elindította a hamis gyógyszerek veszélyeire figyelmeztet? és a problémakörr?l informáló www.hamisgyogyszer.hu portált, továbbá a ?Hamis ígéretek, valódi veszélyek? cím? kiállításán is kiemelt figyelmet fordít a gyógyszerhamisítás veszélyeire.

A HENT 2010 folyamán a tavaly megkezdett, célzottan a gyógyszerhamisításra koncentráló kampányát is folytatja. Több televíziós csatornán vetíti a figyelemfelhívást és a tájékozódási igény növelését célzó reklámfilmjét, a Webbeteg.hu portállal együttm?ködve pedig a hamisgyogyszer.hu ismertségének er?sítésére tesz lépéseket. A tájékoztató kommunikációt egy plakátkampány is segíti: a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. segítségével több mint 2000 patikába kerültek ki a hamisgyógyszer-fogyasztás veszélyeire figyelmeztet? plakátok. A szervezet mindezen felül a hamis gyógyszerekhez kapcsolódó lakossági hozzáállás jobb megértése érdekében két nagyobb kutatást tervez lebonyolítani.

A sajtótájékoztatón szintén felszólaló Dr. Szepezdi Zsuzsanna, Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) f?igazgatója a szervezet gyógyszerhatósági szerepét ismertette, hangsúlyozva, hogy a biztonságos gyógyszerellátás és -fogyasztás el?segítése érdekében a szervezet egyik legf?bb feladata a tájékoztatás. A szakért? bemutatta az OGYI ? Európában els?ként létrehozott ? fényképes gyógyszeradatbázisát, amelynek segítségével a fogyasztók tájékozódhatnak a gyógyszeripari termékekr?l és ellen?rizhetik a vásárolt készítmények eredetiségét.

Az OGYI honlapján elérhet? keres?modulban (http://www.ogyi.hu/gyogyszeradatbazis) a betegek bármilyen készítményre rákereshetnek, a találatok között megtalálják a készítmény gyártóra, összetev?kre vonatkozó adatait, továbbá a különböz? kiszerelések, és adott esetben maga a tabletta szöveges és fényképes ismertet?it.

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület azt tanácsolja, hogy soha ne vásároljanak ellen?rizetlen forrásból gyógyszereket!

A sajtótájékoztatót kísér? kisfilm letölthet?:

http://www.youtube.com/watch?v=BIdueiSAC4Y

További információ: Székely Krisztina, a HENT gyógyszerhamisítás elleni munkacsoportjának vezet?je, tel: 0630/9775238