„Rendet kellett tenni”


PT: Idézem a 41/2007 EüM rendelet szövegét: „A gyógyszertárban termékbemutató nem tartható; felvilágosító, tanácsadó tevékenységet kizárólag a gyógyszertár alkalmazásában álló szakszemélyzet folytathat.” Honnan indult ez a kezdeményezés: a szaktárcától, az ÁNTSZ-tõl vagy a szakma önszabályozó, öntisztító mechanizmusa öltött testet a törvény betûjében?

Dr. Bódis Lászlóné: Mindez onnan indult, hogy néhány évvel ezelõtt bizonyos gyógyszertárakban elkezdtek ajándéktárgyakat (bõröndöket, játékokat) osztogatni. Amenynyiben a vevõk bizonyos értékhatár felett vásároltak, ilyen nyereményekre tehettek szert. Ezt semmilyen jogszabály nem tiltotta. Ezeket a tárgyakat a patikusok az officinában helyezték el. Amikor bement egy

laikus a gyógyszertárba, hirtelen nem tudta, milyen üzletben jár. Jött olyan panasz is, hogy egy mozgássérült nem tudott bejutni az officinába a termékbemutatókhoz felállított standoktól.

Ezzel párhuzamosan elterjedt, hogy minden olyan tevékenységet, amely ma már gyógyszerészi gondozásnak minõsül, a gyógyszertárak külsõ személyekkel végeztettek el, méghozzá oly módon, hogy az officinát gyakorlatilag odaadták ilyen jellegû használatra. Idõvel abszurd helyzet alakult ki: nem egy helyen orvosok kezdtek rendelni az officinában, ott írták a recepteket – ez nem volt tartható.

Úgyhogy ezen a téren rendet kellett tenni. A hozzánk érkezett bejelentések hatására mi is készítettünk javaslatokat a jogszabály módosítására, hiszen a gyógyszertár elsõsorban egészségügyi szolgáltató, egészségügyi intézmény, a fõ tevékenysége a betegek, a felhasználók gyógyszerellátása. A felvilágosító, tanácsadó tevékenység természetesen minden, a patikában forgalmazható termékkel kapcsolatban lehetséges, de ez akkor sem lehet termékbemutató, ha a gyógyszerész végzi.

Tovább a cikkhez >>