VII. Országos Patika Nap, 2010. június 2.


Immár hetedik alkalommal rendezte Magyarországon az országos patika napot a Magyar Gyógyszerészi Kamara a Galenus Kft-vel. közös szervezésben. Az idei patika nap központi témája a fájdalomcsillapítás ? ezen belül is a fejfájás csillapítása volt.

Szimbolikus jelent?ség?nek nevezte Dr. Kárpátiné dr. Gangl Teréz, hogy a Patika Nap országos megnyitó ünnepsége éppen Sopronban, az idén századik évfordulóját ünnepl? Arany Kígyó Gyógyszertárban volt. Mint mondta a patikában immár száz éve ugyanazon falak között, változatlan szellemben folyik a gyógyító tevékenység, hiszen az ott dolgozó gyógyszerészek el?deikhez hasonlóan az etikus modellt követik.

Dr. Horváth Tamás, az MGYK elnöke megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy a Patika Nappal er?síteni szeretnék a gyógyszerészek és a betegek közötti kapcsolatot és megmutatni a gyógyszerészek, mint egészségügyi szakemberek aktív szerepvállalását a népegészségügyi célok megvalósításában. A programokkal tudatosítani akarják, hogy a betegek együttm?ködése, a gyógyszerszedés módja, az ajánlások betartása nagymértékben befolyásolja a gyógyszeres terápia sikerét, azaz a gyógyulást. Mint mondta, egyre többen élnek a ma már több száz gyógyszertárban igénybe vehet? Metabolikus Szindróma Gyógyszerészi Gondozási Programmal is.

A beléjük és munkájukba vetett bizalom meg?rzését nevezte a szakma jöv?jének, Sopronban dr. Bódis Lászlóné országos tiszti f?gyógyszerész. Megfelel? min?ség?, hatásos és biztonságos gyógyszerekre van szükség ? mondta, hozzátéve, a gyógyszerészek ?az egészség kultúráját jobban m?vel? nemzet felemelkedéséért ténykednek?. Felhívta a figyelmet arra: a gyógyszerészek szakmai esküjükben is vállalják, hogy folyamatosan továbbképzik magukat, ezzel is öregbítve hivatásuk hírnevét.

Firtl Mátyás (KDNP), Sopron város és környéke országgy?lési képvisel?je arról beszélt: olyan rossz állapotba került mostanra az ország, hogy valójában, de képletesen is szükség van a gyógyszerészek tudására, benne a tudományos igényre, a lelkiismeretességre, a precizitásra, a mások tiszteletére, az empátiára, a h?ségre, a test és a lélek bajainak együtt kezelésére. A politikus hangsúlyozta: az a tény, hogy Sopronban tartják az idei patikanap megnyitóját, jól mutatja, hogy a gyógyszerész-társadalom elismeri és európai színvonalúnak tartja az egykor itt élt szaktársak és a mai kollégák tevékenységét.

Dr. Amberger Erzsébet, a Sopron-Fert?d kistérségi ÁNTSZ f?orvosa kifejtette, hogy a gyógyszerészek és a betegek közötti kapcsolat bizalmi kérdést, a patika nap pedig lehet?ség ennek a bizalomnak az er?sítésére.

A VII. Országos Patika Nap f?városi megnyitó ünnepségére a Belvárosi Gyógyszertárban került sor.

Az ünnepségen megjelent Dr. Rogán Antal országgy?lési képvisel?, Belváros-Lipótváros polgármestere, Jeneiné dr. Rubovszky Csilla egészségügyért felel?s alpolgármester, Dr. Csekey Éva, a polgármester egészségügyi referense, Dr. Rádóczyné dr. Kovács Zsuzsanna regionális tiszti-f?gyógyszerész, Dr. Zalai Károly az MGYK f?titkára és Dr. Horváth-Sziklai Attila országos ügyviteli vezet?.

Házigazdaként Dr. Hetényi László a Magyar Gyógyszerészi Kamara Budapesti Szervezetének elnöke és G?tze Endréné dr. Sólyom Ildikó gyógyszertárvezet? köszöntötte a vendégeket.

Dr. Rogán Antal visszatekintve Belváros-Lipótváros múltjára, nagy tisztelettel és megbecsüléssel emlékezett meg a város gyógyszerészeir?l, akik mindig vezet? szerepet töltöttek be a város irányításában. Elítél? szavakkal szólt a két éve bevezetett gyógyszertár-liberalizációról, mely ellen 2006-ban, mint parlamenti képvisel? ? is szót emelt. Kiemelte a gyógyszerészek egészségügyi szolgálatban elfoglalt fontosságát, a betegekkel kialakított bens?séges kapcsolat, a jó szó szerepének fontosságát.

Dr. Rádóczyné dr. Kovács Zsuzsa regionális tiszti f?gyógyszerész kiemelte, hogy a Belvárosi Gyógyszertár Budapest kiemelked? szakmai színvonalú gyógyszertára és így méltó helyen került megnyitásra a VII. Országos Patika Nap. Rogán Antal polgármestert pedig - a gyógyszertár liberalizációjával kapcsolatos véleményének elismeréseként - tiszteletbeli gyógyszerésszé fogadta.

G?tze Endréné dr. Sólyom Ildikó gyógyszertárvezet? az 1920-as évek elején alapított patika múltjáról, a gyógyításban elfoglalt helyér?l beszélt.

Dr. Hetényi László elnök szólt a Patika Nap céljáról, a gyógyszerészeknek az egészségnevelésben betöltött szerepér?l és a gyógyszertár, mint a hamis gyógyszerek elleni küzdelem színhelyér?l.

A megjelentek nagy csodálattal szemlélték a gyógyszertár dolgozóinak egyforma, Korondról származó fehér, hímzett öltözetét.

 

A patika napról Horváth Tamás, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke nyilatkozott a Patika Magazinnak. A cikk itt olvasható:

patika nap.pdf