G4S - Világszínvonaló biztonsági szolgáltatások


A G4S imázsa mennyiben játszik szerepet az emberek otthonát érint? biztonsági kérdéseiben, döntéseiben?

- Beszélhetünk bármilyen termékr?l, vagy szolgáltatásról, annak kiválasztásánál a leglényegesebb szempont a megbízhatóság. Pl. ha autóvásárlásra adja a fejét valaki arra törekszik, hogy olyan típust válasszon, ami a legkevésbé szerviz igényes. Az emberek a tökéletes megbízhatóságot keresik, s?t leginkább akkor teszik ezt, ha vagyontárgyaik, családjuk biztonságáról van szó. A G4S imázsa - vagyis az a képmás, amit önmagukban kialakítanak benyomásaik alapján és esetleg továbbadják véleményüket pl. a szomszédjuknak a cégünkr?l az - jelent?sen befolyásolja a döntéseiket.

Ebb?l kifolyólag mi az, ami garantálja a megbízhatóságot?

- Kollégáink többéves tapasztalata, és szakértelme. Az els? személyes találkozó alkalmával, a riasztórendszert megtervez? kollégától, a telepít?inken és a diszpécsereinken át, egészen a kivonuló jár?reinkig mindenki hozzáad egy szeletet ahhoz az egészhez, ami az ügyfelünk maximális elégedettségét szimbolizálja. Ebben a folyamatban ugyanígy nélkülözhetetlen szerepe van kés?bb az ügyfélszolgálatnak is, amely kommunikációs csatornát biztosít a cég és az ügyfél között.

Tegyük fel, szeretnék a lakásomba riasztórendszert. Bizonytalan vagyok, mivel nem értek sem a technikai részhez, sem a szolgáltatásbeli részéhez a dolognak. Javasolt tisztában lennem néhány fogalommal ezen a területen, vagy ez egy elhanyagolható részletkérdés?

- Alapinformációkra természetesen szükség van. Azonban nem kell minden riasztórendszer-típust és távfelügyeleti fogalmat feltétlenül ismernie. Biztonságtechnikai szaktanácsadás keretén belül lehet?sége van arra, hogy a felmerül? kérdéseket a biztonságtechnikai szakért?nk megválaszolja.

Mib?l áll az el?bb említett biztonságtechnikai szaktanácsadás? Bejön az érdekl?d? a céghez, elmondja milyen védelmet szeretne az otthonába és??

- (nevet) Ennél sokkal többr?l van szó. A képzett biztonságtechnikai szakért?nk egy el?re egyeztetett id?pontban személyesen felkeresi az érdekl?d?t, majd a helyszínen tervezi meg az adott helyi körülményeknek megfelel? és az egyéni igényekre szabott vagyonvédelmi rendszert. Nagyon fontos a védelmi koncepció pontos megtervezése, majd ennek alapján a riasztórendszer szakszer?, költséghatékony feltelepítése.

Tehát a G4S szakért?jének pontos képet kell kapnia az objektumról.

- Így van. Emellett nagyon fontos, hogy nemcsak az objektum adottságait kell felmérnie a kollégánknak, hanem azt is meg kell vizsgálnia, hogy az ügyfél mit szeretne egészen pontosan, mire használná a szolgáltatásunkat. Minden egyes ember más értékrendet képvisel, tehát minden egyes ügyfélnél a konkrét igényekre kell reagálunk. Differenciált ügyfélkezelést alkalmazunk tehát, mivel nem kategorizálhatunk egy-egy tulajdonság alapján objektumot és ügyfelet. Felmérjük az igényt, és a leginkább megfelel? szolgáltatást ajánljuk az ügyfél számára.

Milyen konkrét igények merülhetnek fel, miért szeretne valaki riasztórendszert az otthonába?

- Egy motivációs elmélet szerint alapvet? emberi szükségletünk a létfenntartás megteremtése, ami magával hozza a biztonsági szükségletek kialakulását: ez az életük során megszerzett javak megóvását, a család biztonságának védelmét jelenti. Így mondhatni riasztórendszer kiépítésével és távfelügyelet csatlakoztatásával életünk második legfontosabb szükségletét elégítjük ki. Sokan vannak, akik egész egyszer?en ellátogatnak egy nagyobb bevásárló központba, ahol megvásárolnak egy olcsóbb terméket, ez azonban nem nyújt teljes biztonságot. Naponta számos esetr?l hallunk, kihez hogyan törtek be.

Cégek számára milyen lehet?séget kínál a G4S?

- Riasztórendszerük távfelügyeleti szolgáltatásán felül plusz lehet?ségeket is kínálunk a különböz? vev?i igények kielégítésére. Cégünk vállalja például gépjárm?vek távfelügyelt védelmét,kamerarendszerek tervezését, egyúttal kivitelezését is, t?zvédelmi berendezések, m?szaki berendezések távfelügyeletét, valamint az alkalmazottak munkába érkezésének, távozásának nyilvántartását, s?t azt is figyeljük ki-mikor hagyta el a védett épületet.

Hogyan látja a G4S-t 2010-ben?

- A világ legnagyobb biztonsági szolgáltató társasága vagyunk és leszünk is a jöv?ben, színvonalas szolgáltatásokkal, hozzáért? kollégákkal, és több tízezer elégedett ügyféllel!