A Magyar Gyógyszerészi Kamara közleménye


Egyben megfogalmazta azt az elvárását is, miszerint a lakossági gyógyszerellátás rendszerének be kell kapcsolódni a népegészségügyi programokba és a gyógyszertáraknak erősíteni kell a gazdasági alkalmazkodó képességük.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara örömmel üdvözli a bejelentéseket és azokat rendszerváltás mértékűeknek tekinti. Álláspontunk szerint - melyet az Európai Unió Bírósága gyógyszerellátással kapcsolatos tavalyi és idei döntéseiben is megerősített - a gyógyszerellátás az egészségügy része, melyet a szükségletek figyelembe vételével, ellátási, minőségi és etikai garanciák érvényesítésével kell működtetni. Ebben az állam, a gyógyszertárat működtető gyógyszerész és a hivatásrendi köztestület közötti feladat- és felelősség-megosztás elvének érvényesülnie kell, s mindhárom szereplő tevékenységéhez a feladataival és felelősségével arányos feltételeket biztosítani kell. A tegnapi bejelentéseket a gyógyszerellátás helyreállításának első lépéseként értékeljük.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara felkészülten várja a tárgyalásokat és köztestületi kompetenciáinak rendezését. A gyógyszerellátás új rendszerének kialakítására irányuló tárgyalásokon a biztonság, a minőség és a hatékonyság elveinek megfelelő szabályozásra vonatkozó javaslatokkal kívánunk élni és készen állunk arra, hogy köztestületi, önkormányzati és szakmai érdekvédelmi feladatainkat felelősen ellássuk.