A Magyar Gyógyszerészi Kamara közleménye


Egyben megfogalmazta azt az elvárását is, miszerint a lakossági gyógyszerellátás rendszerének be kell kapcsolódni a népegészségügyi programokba és a gyógyszertáraknak er?síteni kell a gazdasági alkalmazkodó képességük.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara örömmel üdvözli a bejelentéseket és azokat rendszerváltás mérték?eknek tekinti. Álláspontunk szerint - melyet az Európai Unió Bírósága gyógyszerellátással kapcsolatos tavalyi és idei döntéseiben is meger?sített - a gyógyszerellátás az egészségügy része, melyet a szükségletek figyelembe vételével, ellátási, min?ségi és etikai garanciák érvényesítésével kell m?ködtetni. Ebben az állam, a gyógyszertárat m?ködtet? gyógyszerész és a hivatásrendi köztestület közötti feladat- és felel?sség-megosztás elvének érvényesülnie kell, s mindhárom szerepl? tevékenységéhez a feladataival és felel?sségével arányos feltételeket biztosítani kell. A tegnapi bejelentéseket a gyógyszerellátás helyreállításának els? lépéseként értékeljük.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara felkészülten várja a tárgyalásokat és köztestületi kompetenciáinak rendezését. A gyógyszerellátás új rendszerének kialakítására irányuló tárgyalásokon a biztonság, a min?ség és a hatékonyság elveinek megfelel? szabályozásra vonatkozó javaslatokkal kívánunk élni és készen állunk arra, hogy köztestületi, önkormányzati és szakmai érdekvédelmi feladatainkat felel?sen ellássuk.