Fölszámolnák az egészségügyi mutyit - Magyar Hírlap


Megsz?nne az Egészségbiztosítási Felügyelet, ismét kötelez? lenne a kamarai tagság, és ezentúl nem lehetne szabadon gyógyszertárat alapítani a kormány egészségügyi tervei szerint. Szócska Miklós, a Nemzeti Er?forrás Minisztérium egészségügyért felel?s államtitkára új stílust, egyeztetéseket és partnerséget ígért.

Cserbenhagyásos gázolás áldozatává vált, súlyos sérüléseket szenvedett beteghez hasonlította a mai egészség ügyi helyzetet Szócska Miklós egészségügyi államtitkár a Világgazdaság konferenciáján. Az összeomlás határára jutott rendszernek ezért most els?sorban stabilizációra van szüksége, a helyreállító m?tét azután jöhet.

A Nemzeti Er?forrás Minisztérium államtitkára el?adásában egyebek mellett a betegek fokozódó kiszolgáltatottságáról, a fejlesztésre fordítható uniós források rossz hasznosulásáról, a népegészségügy krízisér?l és az orvoshiányról beszélt. Mint mondta, kiemelt ágazatként kívánják kezelni az egészségügyet, amelynek akciótervét Orbán Viktor kormányf? gazdasági akciótervének értelmezése után készítik el. Az ismertetett stratégiai pontok között szerepel egyebek mellett a korrupció felszámolása, az egészségturizmus, a népegészségügyi program és a markáns állami felel?sségvállalás. Szócska Miklós átláthatóságot, szakmai partnerséget és új stílus ígért az irányításban.

Az államtitkár az azonnali teend?k között említette azt a javaslatot, miszerint szeptembert?l megsz?nne a szolgáltatókat "üt?-ver?" Egészségbiztosítási Felügyelet (EBF), egyúttal kialakítanák a betegjogok képviseletének szervezeti kereteit. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár egyébként évente kétszázmillió forint felügyeleti díjat fizetett az EBF-nek, az államtitkár szerint a pénznek sokkal hatékonyabb fölhasználása lehet a továbbiakban.

A szabad patikaalapítás lehet?ségének befagyasztása mellett fölfüggesztik majd a júliustól hatályos, úgynevezett minimumrendeletnek azokat az elemeit is, amelyek kockáztatják az egészségügyi szolgáltatók m?köd?képességét, és ösztönz?ket vezetnek be az orvosgyakornoki rendszerben, hogy a fiataloknak megérje itthon maradni. A további javaslatok között szerepel a kötelez? kamarai tagság visszaállítása, az ápolói jogosultságok felülvizsgálata és az orvosok adminisztrációs terheinek csökkentése is.

Az ágazat honlapjára tegnap már fölkerültek a kasszák költéseivel kapcsolatos adatok öt évre visszamen?leg, és további adatok, szerz?dések is nyilvánosak lesznek majd, részben az átláthatóság miatt is.

Rendszerváltás-érték?nek nevez te a kötelez? kamarai tagság visszaállítására, valamint a patikaliberalizáció felfüggesztésére vonatkozó bejelentést a Magyar Gyógyszerészi Kamara. Hankó Zoltán alelnök szerint most végre lezárható az neoliberális korszak, amelyet a testületek meggyöngítése és a gyógyszerellátás ésszer?tlen piaci alapokra helyezése jellemzett, s amelyre a szociálliberális kormányzatnak sem politikai, sem társadalmi felhatalmazása nem volt.

A patikanyitás befagyasztása a további károkozás lehet?ségének állja azonnal útját, de a gyógyszerellátás hosszabb távú újraszabályozásához további jogalkotásra van szükség.

Hankó Zoltán szerint az intézkedések "most megállították a forgalommal szemben haladó autót, de annak helyes irányba fordítása több id?t vesz igénybe".

Hosszú évek után el?ször bizakodók az orvosgyakornokok. Papp Magor, a Magyar Rezidensszövetség elnöke szerint adott a lehet?ség, hogy id?vel rendez?dik a kezd? orvosok helyzete.

Mint lapunk többször megírta, a végz?s orvosok közül egyre többen kezdik a munkát külföldön a kedvez?tlen hazai jogszabályok miatt. Papp Magor úgy látja, a most államvizsgázók egyharmada már csomagol, a többiek pedig jobb feltételekre, egyebek mellett méltányosabb bérezésre és munkakörülményekre várnak. A szövetség készen áll arra, hogy a fölvet?d? kérdésekben partnere legyen az ágazat vezetésének, s észrevételekkel, probléma fölvetésekkel segítse az egészségügy irányítását.