Nem alapíthat patikát bárki - Magyar Nemzet


Vége a röghöz kötésnek, a kormány a fiatal orvosokat itthon akarja tartani

A patikaliberalizációs intézkedések felfüggesztése, az Egészségbiztosítási Felügyelet megszüntetése, a kötelez? kamarai tagság visszaállítása, valamint a fiatal orvosokat, a rezidenseket röghöz köt? jogszabály hatályon kívül helyezése - ezek a szakminisztérium els? egészségügyet érint? módosító javaslatai.

Benyújtotta els? módosító javaslatait a kormánynak Szócska Miklós, a Nemzeti Er?források Minisztériumának egészségügyért felel?s államtitkára. Ezek egyike hatályon kívül helyezné a patikaliberalizációs intézkedéseket. A részletekr?l egyel?re annyit lehet tudni, hogy megsz?nne a szabad gyógyszertár-alapítás lehet?sége.

Patikán kívüli gyógyszerárusítást lehet?vé tév? jogszabályi passzushoz most nem nyúlnak. A másik módosítás a kötelez? kamarai tagság visszaállítására vonatkozik az egészségügyi ágazatban. A harmadik javaslat az Egészségbiztosítási Felügyelet megszüntetésér?l szól.

Szócska Miklós ezt azzal indokolta, hogy törés keletkezett az ellátórendszer és a felügyelet között. De mint mondta - a szervezet nem t?nik el nyomtalanul, bizonyos hasznos feladatai máshová kerülnek.

Az államtitkár beszámolt arról is, hogy megszüntetik az úgynevezett rezidenseket évekig röghöz köt?, tavaly hozott jogszabályt. Nem büntetéssel, hanem motivációval kívánják Magyarországon tartani a fiatal orvosokat - szögezte le, ám további részleteket err?l már nem közölt. Szócska totális paradigmaváltást és stílusváltást ígért tegnap, els? nyilvános szereplésén, egy szakmai konferencián. - Érkezésünkkel vége az elmúlt id?szakban tapasztalt ütés-verés vezet?i stílusnak - mondta. A szakma képvisel?inek ígéretet tett arra, hogy a döntéshozatalt minden esetben a velük való, széles kör? egyeztetés el?zi majd meg.

Az államtitkár a további tervekr?l szólva elmondta: az új szakmai minimumfeltételek a mostani körülmények között betarthatatlanok, ezért azokat, illetve a hozzájuk kapcsolódó esetleges szankciókat felfüggesztenék. Az ápolók kompetenciáit újraszabályozó, valamint a háziorvosokat egy sokat kritizált értékel? rendszer alapján díjazó rendeletet is felülvizsgálnák. Megemlítette továbbá az alapellátás meger?sítését, a kórház-konszolidációt, az egyház egészségügyi ellátórendszer "rehabilitációját", az egészségturizmus fejlesztését, a teljesítményalapú finanszírozás és a betegutak újraszervezését, a korrupció visszaszorítását, továbbá a bürokrácia felszámolását.

A szakmai szervezetek vezet?i üdvözölték a tárca els? tervezett intézkedéseit. Horváth Tamás, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke úgy fogalmazott lapunk kérdésére: végre olyan szakmai döntések születhetnek, amelyekkel helyreállítható a gyógyszerellátás biztonsága.

Az SZDSZ-es egészségügyi minisztérium liberalizációs intézkedései szakmai hibák voltak, s több ponton kikezdték a rendszert. Hozzátette: reméli, hogy az idei költségvetés esetleges módosításakor a döntéshozók mérlegelik majd a kispatikák állami támogatásának visszaállítását is. Rácz Jen?, a Magyar Kórházszövetség elnöke elmondta: olyan intézkedések meghozatalát jelentette most be az ágazatot felügyel? államtitkár, amelyeket ?k is javasoltak és fontosnak tartottak. A döntések részleteir?l azonban további egyeztetések szükségesek tette hozzá. Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke azt hangsúlyozta, részben elégtételként értékeli a bejelentéseket, hiszen az elmúlt években oly sokszor elmondták ellenérveiket a szóban forgó intézkedésekkel szemben, ám rendre süket fülekre találtak. Hozzátette, az egészségügyi szakmai köztestületek már ki is dolgoztak javaslatokat a kamarai törvény módosítására, és azt hamarosan átadják a döntéshozóknak. Éger István reméli, hogy a kötelez? tagság visszaállításával és a kamara feladatainak visszahelyezésével rendez?dnek az etikai ügyek, s "tisztul" a nyilvántartási rendszer.