A beteg érdeke els?dleges


Hír TV ? Rájátszás

2010.06.21.

M?sorvezet?: A Magyar Gyógyszerészi Kamara alelnöke, Hankó Zoltán úr a vendégünk. Jó estét kívánok alelnök úrnak.

Hankó Zoltán: Jó estést kívánok.

M?sorvezet?: Van olyan megoldás, amely egyszerre kedve a gyógyszer-nagykeresked?nek, a patikának és a betegnek is?

Hankó Zoltán: Én azt gondolom, hogy els?sorban a betegnek az érdekét kell nézni, és azt követ?en azt kell eldönteni, hogy ennek melyik rendszer felel meg. Úgy gondolom, hogy az az intézkedés, amit államtitkár úr néhány nappal ezel?tt bejelentett a beteg érdekét fogja szolgálni.

M?sorvezet?: Tulajdonképpen nem ártana tisztáznunk azt sem, hogy hány gyógyszertár zárt be a szabad patikaalapítás rendelkezése óta, mert azt is sokan vitatják, hogy lehet ezt mérni egyáltalán, hogy hányan zártak be, mert nem egyszer? mérni, hogy ki van cs?dben és ki csukott be tényleg.

Hankó Zoltán: Napról napra változik az adat, mint ahogyan napról napra az új gyógyszertáraknak az adatai is változnak. Annak fényében, hogy ki milyen régen kérdezte meg az ÁNTSZ-t?l azt, hogy hány gyógyszertár zárt be, fog ilyen vagy olyan adatot mondani. Egy tény, hogy napról napra növekszik a bezáró gyógyszertáraknak a száma.

M?sorvezet?: De tényleg csak hat darab van? Én sokkal korábbról több százról tudtam.

Hankó Zoltán: Nem, ez egy szerintem rossz megközelítése a jelenlegi helyzetnek, és azt sem szabad elfelejteni, hogy évek óta több mint hatszáz a KSH és az APEH által bizonyítottan veszteségesen m?köd? gyógyszertáraknak a száma.

M?sorvezet?: Igen, csak erre azt mondja a gyógyszer-nagykereskedelmi érdekképviselet, hogy nem azért zárnak be a kis patikák, mert a nagy gyógyszertári láncok ?ket ellehetetlenítik, hanem azért, mert kicsi az árrés és abból nem lehet megélni.

Hankó Zoltán: Kétség kívül, a gyógyszertáraknak a jövedelmez?ségével baj van, de én azt gondolom, hogy a nagykeresked?knek ezek a fajta megnyilatkozásai els?dlegesen azt a célt szolgálják, hogy az a moratórium, illetve az az intézkedés, amit államtitkár úr bejelentett, ez ne valósulhasson meg.

M?sorvezet?: Hogyan lehet segíteni azon a gyógyszerrendelési gyakorlaton, már eleve, hogy létezik ilyen, ez nem is annyira üdvös, hogy tehát egy kisebb falu kisebb patikájában gyakorlatilag az ember kétszer fordul meg, mert gyakorlatilag senki nem mer semmilyen készítményt tartani, és hát ez csak egy látszatra patika tulajdonképpen, egy rendelési pont inkább.

Hankó Zoltán: Azt kell látni, hogy ennek az intézkedésnek, amit bejelentett az államtitkár úr, ez a moratóriumnak nevezett lépés az els? állomása. Tulajdonképpen nem a moratórium az ? kifejezett célja, benne van a kormánynak a programjában ezt megel?z?en, az elmúlt években folyamatosan minden fideszes egészségpolitikus azt mondta, 2007 óta, amennyiben lehet?ségük lesz rá, a gyógyszertár-létesítés és -m?ködtetés szabályait meg fogják változtatni. Na most egy mozgó rendszerben ennek a megváltoztatása rendkívül nehéz, ráadásul heteken, hónapokon keresztül kell egyeztetni arról, hogy egy tisztességesebb, normálisan kialakított gyógyszerellátó rendszer legyen. Ahhoz, hogy ezeket az egyeztetéseket le lehessen folytatni, szükséges egyszer azt mondani, hogy itt most álljunk meg, és azalatt az id? alatt, amíg a tárgyalások folynak, tovább a helyzetet már új patikalétesítés és különféle új tulajdonosoknak, gyógyszertárláncoknak a növekedése ne gátolja.

M?sorvezet?: Alelnök úr, hogyha jól értem, az önök problémája kétágú. Egyrészt a szakmaiságot kérik számon azon patikákon, akik tulajdonosai között nincsen patikus, és így hát a színvonal alacsonyabb, meg a termékorientációjuk is egy kicsit erre-arra húz, különböz? üzleti érdekek miatt. A másik ok az pedig az lehet, hogy tulajdonképp ezek a patikák, ezek versenyel?nyben vannak a kis patikákhoz képest. De ha már itt tartunk, tovább lehetne menni. Hát kórházi vagy rendel?intézeti patika is versenyel?nyben van a többihez képest, ott minden rendben van, azon a fronton?

Hankó Zoltán: Hadd közelítsem meg máshonnan, és nem onnan, hogy a versenyhátrányban lév? gyógyszertárakat mi megpróbálnánk helyzetbe hozni. Kétség kívül az is fontos, hogy ezek is m?köd?képesek legyenek. Amikor a kormány a kormányprogramban a gyógyszertár-létesítés és ?m?ködésnek az újraszabályozását meghirdette, akkor nem a szakmai érdekképviseleti szerveknek a kívánságára döntött úgy, hogy ezt újra kell szervezni. Az EU bíróságának tavaly és idén volt két, nagyon markáns, a gyógyszerpiaccal kapcsolatos döntése. Kifejtette egyértelm?en az uniós bíróság, hogy azok az elvek, amik alapján ma Magyarországon a gyógyszerellátás m?ködik, azok tulajdonképpen az unió bírósága által elfogadott és meghirdetett elvekkel nem azonosak, tehát kimondta azt, hogy nem versenypiaci alapon kell a gyógyszerellátást m?ködtetni, mert ez nem kereskedelem, hanem egészségügy. Kimondta, azt is, hogy a szakaembernek a szakmai és egzisztenciális önállóságát biztosítani kell, többek között a gyógyszerpiac többi szerepl?jével, így a gyártókkal és nagykeresked?kkel szemben is, nem a gyógyszerészek egzisztenciájának védelme érdekében, hanem azért, hogy a beteg ne a gyárak és ne a nagykeresked?knek a promóciós gyakorlatának a figyelembe vételével kapja meg a gyógyszerét, hanem kapjon meg egy szakmailag független, tisztességes ellátást.

M?sorvezet?: Ugyanakkor önök sejtik-e mi lesz a már beadott kérelmekkel, a beadott és el nem bírált? Illetve mi lesz a már megalakított és m?köd? patikákkal, a moratórium után, mondjuk kis id?vel?

Hankó Zoltán: Magyarország jogállam. Én úgy tusom, bár nem vagyok jogász, hogy a visszamen?leges jogalkotás Magyarországon nem gyakorlat.

M?sorvezet?: Esetleg el? lehet írni a tulajdonosi aránynak valamilyen szankcionálását vagy szakmához kötését, egyebeket.

Hankó Zoltán: Ez azoknak a kérdéseknek az egyike, amelyeket az ?szi jogalkotási egyeztetések során az ágazati minisztériummal, és hát a parlamenttel és majd a szakmának, meg minden érdekeltnek végig kell majd beszélnie.

M?sorvezet?: Utolsó kérdés önhöz. Azért rengeteg patikai alakult, amióta ezt szabadon meg lehet tenni ezt Magyarországon, patikaláncok is vannak. Ha ezek fennmaradhatnak, akkor simán megtehetik azt, hogy a rögzített árú gyógyszerek mellett forgalmazott, nem gyógyszernek min?sül? készítmények, amelyek szabad árasak, náluk az egyszer?bb beszerzés miatta olcsóbbak, és a vásárlók mégis hozzájuk tér be, hiába van moratórium. Ett?l nem félnek?

Hankó Zoltán: Én erre a kérdésére hadd válaszoljak egészen másként. Nem régen olvastam egy olyan felmérést, ami magyarországi feln?tt lakosság, gyógyszerfogyasztó embereknek a körében történt: nem tudnak ma a nem vényköteles gyógyszerek és az étrendkiegészít?k között hatásosság és hatékonyság vonatkozásában különbséget tenni. És én azt gondolom, hogy az elmúlt évek ezirányú ámokfutásának az egyik legdöbbenetesebb bizonyítéka ez.

M?sorvezet?: Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, alelnök úr.

Hankó Zoltán: Én köszönöm.

 

 

Echo TV ? Napi aktuális

2010.06.21.

M?sorvezet?: Obersovszky Péter

Mv.: Egy hónapon belül létre jöhet az úgynevezett patikaalapítási stop. Hogy ez pontosan mit jelent és miért van rá szükség, annak néztünk utána.

R.: Patikanyitási moratóriumot rendelt el az egészségügyi kormányzat. A gyógyszertárak alapításának könnyítését még a szocialista?szabaddemokrata engedélyezte, de a jelek szerint ezt még július elején visszavonja az új parlament. Új szabály várhatóan csak ?sszel lesz, addig nem nyílhatnak új patikák. Szócska Miklós az egészségügyért felel?s államtitkár az új szabályozás szükségességét a rendszer rossz m?ködésével indokolta. Azt mondta: az ellátás színvonala és egyenletessége a liberalizációval romlott. Míg a városokban százával létesültek új gyógyszertárak, a vidéki betegek ellátása ellehetetlenül.

Mv.: Üdvözlöm a stúdióban a Magyar Gyógyszerészeti Kamara elnökét: Hankó Zoltánt. Jó estét kívánok.

Hankó Zoltán: Alelnök.

Mv.: Alelnökét. Bocsánat, alelnök úr. Tehát. Ha én jól értelmezem a patikaalapítási moratóriumot, akkor ebb?l az következik, hogy eddig szinte mindenki alapíthatott patikát, akinek úgy hozta a vállalkozó kedve?

Hankó Zoltán: Lényegében igen. És ez a patikaliberalizációs fék gyakorlatilag azt jelenti, hogy meghatározott id?re, meghatározott céllal a kormány fölfüggeszti azokat a szabályokat, amelyek eddig lehet?vé tették a lényegében parttalan patikaalapítást.

Mv.: De parttalan volt a patikaalapítás?

Hankó Zoltán: Én azt gondolom, hogy igen. Azok a követelmények, amelyek a jelenleg hatályos jogszabályban benne vannak, többletkövetelményként írta el? három évvel ezel?tt a jogalkotó ezeket az el?írásokat, praktikusan érdemi, lényeges többletszolgáltatást nem nyújtottak, ugyanakkor az ágazatot és hát a betegeket olyan helyzetbe hozták, amelyek nagyon sok esetben méltatlanok a gyógyszerellátáshoz és az egészségügyi ellátáshoz.

Mv.: Én csak azért kérdeztem, hogy parttalan-e, mert szerkeszt? kollegan?m végigfésülte a terepet, hogy mi jelent meg ebben a tárgykörben, és azért az az általános kép rajzolódott ki, hogy vidéken kevésbé volt kedvük patikát alapítania vállalkozó kedv? népeknek, a f?városban nagyon volt kedvük, úgyhogy ott már el?fordul, hogy hegyén-hátán patika van. Tehát hogy egy ilyen aránytalanság volt megfigyelhet?, nem az, hogy lineárisan mindenütt, ahol piaci igény lett volna. Szükség van szakmai szempontra? Mert ez nyilván piaci szempont, oda mennek, ahol van forgalom és vásárló, tehát ez haszonvezérelt elképzelés. Szükség van olyasfajta szakmai irányításra, hogy lehet?leg gyógyszertár az belátható körzetben mindenki számára elérhet? legyen?

Hankó Zoltán: Tekintettel arra, hogy a gyógyszerellátás az az egészségügynek a része, az egészségügyért az államot alkotmányos felel?sség terheli, ráadásul közpénzek is forognak a rendszerben, emiatt teljesen fölösleges és indokolatlan a m?köd? struktúráknak a megduplázása, megtöbbszörözése, ugyanakkor más területeken ennek ugye az ellátás egyenletessége látja a kárát, ezért egy szükséglet alapú szabályozásnak a bevezetése a rendszerben mindenképpen indokolt. És ezt nem csak kormány mondja ki, amikor a moratóriumot elrendeli, hanem az uniós bíróság, és az elmúlt két évben a patikapiac szabályozásával kapcsolatos döntéseiben lényegében ezeket az elveket mondta ki, illetve er?sítette meg.

Mv.: Jó. Hát a szakma egyetért, amit én azért értek, mert ha most én jól gondolom, a következ? a helyzet, hogy háziorvosi praxist se indíthatok én, egy háziorvos indíthat háziorvosi praxist. Lehet, hogy nekem vagy másnak több pénze van erre, de akkor sem tehetem meg. Ha én jól emlékszem, akkor a liberalizáció el?tt valami hasonló volt a gyógyszerész szakmában is. Tehát er?s szakmai gyakorlathoz kötötték azt, hogy valaki patikát alapítson. Én ezt jól tudom én?

Hankó Zoltán: Így van. A gyógyszerésznek, mint gyógyszertár m?ködtet?nek személyes felel?ssége egyrészt a beteg konkrét ellátásáért, másrészt pedig a gyógyszertár m?ködtetéséért is megállt. Ugye ezt volt az úgynevezett személyi jogos rendszer, ami praktikus 2007. elejét?l kiürült és innent?l kezdve a szakembernek a személyes felel?ssége ebben a rendszerben nem jelenik meg, vagy legalábbis nagyon nehezen érhet? tetten. F?leg olyan körülmények között, amikor olyan tulajdonosok jelennek meg a rendszerben, akár offshore cégek formájában is, amelyeken számon kérni a szakmai kontrollt, a szakmai min?séget nem lehet.

Mv.: Voltak offshore cégek a gyógyszerész..? Én megmondom ?szintén én addig merészkedtem el, hogy a legnagyobb baj az lehet, hogy a nagy gyógyszerforgalmazók, ahogy az kishazánkban szokás, mert viszonylag durva még a piac, ezért aztán ?k tucatjával elkezdik nyitogatni a patikákat, mert sokkal jobb, hogyha én vagyok a nagykeresked? meg a kiskeresked? is, hát van ebben logika. Tehát én azt hittem, hogy ez a legfontosabb anomália. Most az, hogy offshore cégeken keresztül ki mindenki jut be egy ilyen piacra, azt azért az engem mondjuk meglep.

Hankó Zoltán: Jelen pillanatban nem tiltja semmi azt, hogy a gyógyszerpiacon offshore cégek jelenjenek meg és gyógyszertárakat m?ködtessenek. És nem egy és nem két esetben van jelzésünk arra vonatkozóan, hogy ezek megtörténtek. De hogyha említi ön a nagy szakmai befektet?ket, tehát a gyógyszergyáraknak és a gyógyszer nagykeresked?knek a megjelenését a rendszerben, itt is egy kicsit hasonló a probléma, hogy nem jelenik meg a szakembernek a személyes felel?ssége, másrészt pedig olyan vertikálisan integrált rendszerek alakulnak ki, és elnézést kérek a szakkifejezésért, ahol a gyógyszerellátórendszernek a végpontján az a gyógyszertár van, pontosabban az a gyógyszertárban m?köd? gyógyszerész, akinek a szakmai teljesítményét a nagykeresked? vagy a gyógyszergyárnak az üzleti érdekei..

Mv.: fogják meghatározni..

Hankó Zoltán: ..fogják meghatározni.

Mv.: Jó. Egy moratórium az nyilván id?leges, tehát ez lehet végtelenségig, nem tarthat a végtelenségig. Ugye ez többé-kevésbé ki is derült, addig, amíg az új játékszabályokat meg nem alkotják. Az önök számára, a kamara számára mik lennének a kívánatos szabályok? Mik a legfontosabbak és a legkívánatosabbak?

Hankó Zoltán: El?ször hadd reagáljak arra, hogy nagyjából meddig terjedhet a moratóriumnak a hatálya. Amikor államtitkár úr bejelentette a patikalétesítés, pontosabban a patikaliberalizációnak a szigorítását, akkor ezzel egyidej?leg bejelentette azt is, hogy ez év a ?szén a patikalétesítés és m?ködtetésnek a szabályait újra fogja rendezni. Tehát nagy valószín?séggel arra lehet számítani, hogy az év végéig gyakorlatilag egy új szabályozás be fog kerülni a rendszerbe. Amit nagyon fontosnak tartunk, egyrészt a régi rendszernek, tehát a 2006. el?tti rendszernek azokat az elemeit, amelyek id?tállóak voltak, azokat próbáljuk megnézni és próbáljuk az új szabályozásban érvényesíteni, másrészt van két nagyon er?s, nagyon komoly uniós bírósági döntés, amire el?bb itt már utaltam. Teljesen egyértelm? verdiktet szab. Kimondta nem csak azt, hogy az egyes országokban a gyógyszerellátást a tagállamoknak az államainak illetve kormányainak lehet?ségük van szabályozni, hanem kimondta azokat a rendez?elveket is, hogy a gyógyszerellátás egészségügy, meg kell jelenni a gyógyszerész személyes felel?sségének, az ? egzisztenciális függetlenségét és szakmai függetlenségét pont a beteg érdekében biztosítani kell rendszerben, lehet?ség szerint egy szükségletalapú szabályozás jöjjön létre, tehát ne lehessen bárhol, bárkinek, bármikor gyógyszertárat létesíteni. Ez az uniós bíróság döntéseib?l nagyon kristálytisztán levezethet?.

Mv.: Valószín?leg a magyar játékszabályok is ehhez fognak igazodni.

Hankó Zoltán: Bízunk benne.

Mv.: Ezzel a reménnyel köszönöm meg akkor, hogy itt volt. Alelnök úr, Hankó Zoltán, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.

Hankó Zoltán: Én köszönöm a lehet?séget.