Saját cégéért lobbizott a kamara elnöke?- Népszava


Saját cégéért lobbizott a kamara elnöke? - Népszava-információ

Miközben a Magyar Gyógyszerészi Kamara tiltakozott leginkább az el?z? ciklusban bevezetett patikaliberalizáció ellen, a szervezet elnöke, Horváth Tamás vállalkozóként korántsem járt rosszul a liberalizációt kísér? kispatikákat támogató rendszerrel. Pannonhalmi patikatulajdonosként ugyanis tavaly decemberben gyógyszertára 1 millió 710 ezer forintos támogatást kapott. Az új kormány azóta - részben a kamarának tett ígérete miatt - felfüggesztette a gyógyszertárnyitást könnyít? szabályozást.

A Fidesz-kormány els? egészségügyi intézkedései között felfüggesztette a Gyurcsány-kormány patikaliberalizációs szabályozását. Sokak számára nem volt egyértelm? a döntés oka, de az sejthet?, hogy éles harc dúl a gyógyszertárak m?ködtetési joga körül. A mostani gyógyszertárnyitási moratórium lényegében visszatérés a 2007-es liberalizációs szabályozás el?tti id?khöz, amikor csak gyógyszerészi többségi tulajdonban álló vállalkozások üzemeltethettek patikákat. Ezt a monopolhelyzetet szüntette meg a szocialista-szabad demokrata kormánykoalíció, amikor liberalizálta a gyógyszer-kiskereskedelmet. A döntés ellen akkor is, azóta is a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) tiltakozott leginkább, nyilván a gyógyszerészszakma érdekvédelme miatt.

Mindeközben azonban a szervezet elnöke Horváth Tamás, az MGYK elnöke társadalmi tisztsége mellett egyben vállalkozó is: a tulajdonában álló Horváth Tamás és Társa Gyógyszerész Bt. egy Pannonhalmán m?köd? gyógyszertárat üzemeltet. A 3600 lakosú településen Horváth kényelmes helyzetben volt a patikaliberalizáció el?tt, hiszen az akkori törvény szerint csak 5000 lakosonként lehetett patikát nyitni, így a Pannonhalmi Gyógyszertárnak nem kellett tartania a konkurenciától. Nem is meglep? tehát, hogy a saját b?rén érezhet? "fenyegetés" miatt, mind élesebben támadta a liberalizációs szabályozást.

Az Orbán-kabinet nyilván a szakmai kamarákkal kívánta megalapozni jó viszonyát, amikor a felfüggesztés mellett döntött. Más ugyanis egyáltalán nem indokolta ezt: a liberalizáció bevezetése óta az országban mintegy 400-zal több patika m?ködik, n?tt az átlagos nyitvatartási id?, a patikusok korábban sosem látott akciókkal keresik a vásárlók kegyeit. A döntést azonban mégis azzal indokolták; a vidéki kispatikák az új rendszerben tönkremennek. Ezt a számok nem igazolják - jelenleg a tízezernél kevesebb lakosú településeken mindössze hattal van kevesebb gyógyszertár, mint 2007 el?tt.

Ráadásul a baloldali kormány létrehozott egy pénzalapot is a veszteséges kispatikák megsegítésére, a kiosztott támogatások pedig tételesen meg is találhatók a volt Egészségügyi Minisztérium honlapján. Onnan lehet például tudni azt is, hogy 2009 decemberében ezek az összegek többségében meglehet?sen szerények, 20 ezert?l 100-200 ezer forintig terjedtek. Van azonban egy - egyébként 2009-ben nyereséges - vállalkozás, amely az átlaghoz képest csaknem tízszeres támogatást, 1 millió 710 ezer forintot kapott. Ez pedig nem más, mint a Horváth Tamás és Társa Gyógyszerész Bt.

Horváth Tamás, a kamara elnöke az alábbiak közlését kérte a laptól:

Lapjuk július 15-i számában Népszava-információ jelzéssel írás jelent a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökének patikájáról. A személyes érintettség okán az alábbiakban kívánok reagálni a megjelentekre. Helyreigazítást kérek a cikkben található rágalmazó cím, tárgyi tévedés, rosszindulatú ténymegállapítás és hamis forrásmegjelölés miatt.
Mivel nem csak gyógyszertár-m?ködtet? gyógyszerész vagyok, hanem egyben a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke is, kétszeresen is fontosnak tartom, hogy a nevemmel és m?ködésemmel kapcsolatosan csak valódi és hiteles információk jelenjenek meg. A cikk ugyanis részben valós információkból valótlan összefüggéseket generál. A cikkben állítottakkal szemben a tények az alábbiak:
A cím rágalom. A kés?bb említett kisforgalmú gyógyszertárak m?ködési támogatása a 134./1999. Kormányrendeletben el?írt normatív támogatás. Folyósítása a z el?írt feltételek megléte esetén, igénybejelentés alapján, mérlegelés nélkül történik. Lobbizásnak se helye, se értelme nincs.
Tárgyi tévedés a szerz? részér?l, hogy a kispatikákat támogató rendszer a liberalizációt kísér? elem lenne. Az említett kormányrendelet 2002-ben történt módosítása óta létezik a m?ködési támogatás a kisforgalmú gyógyszertárak részére. A támogatás alanyi jogon járt azoknak a gyógyszertáraknak, amelyek az adott településen egyetlen gyógyszertárként m?ködtek, hetente legalább 40 órás nyitvatartással, árréstömegük nem haladta meg a havi 2 millió forintot. Ha fiókgyógyszertárat is m?ködtettek, azért kiegészít? támogatást is kaptak. Éppen a liberalizáció kezdetével egyidej?leg szigorították a jogosultságot és a továbbra is normatív támogatást igényelni kellett jelent?s adminisztrációs többlettel. Jellemzi a gyógyszertárak helyzetét, hogy mindezek ellenére 2008-ban 750 jogosult patika közül 619 kapott 638 millió forint értékben támogatást. 2009-ben pedig 760 jogosult gyógyszertárból 660 kapott támogatást 835 millió forint értékben. 2010-re a Bajnai-kormány a támogatást gyakorlatilag megszüntette a szabályozás még további szigorításával és a költségvetési forrás megszüntetésével. Tény, hogy az idei évben a jogosult kb 250 gyógyszertár a mai napig egyetlen forintot sem kapott.
Rosszindulatú beállítása a tényeknek, hogy 2007 el?tt a Pannonhalmi Gyógyszertárnak nem kellett tartania a konkurenciától. Több hely is van az országban, ahol 2007 el?tt is az el?írt 5000-es lakosságszámot figyelmen kívül hagyva létesült második gyógyszertár ekkora településen. Részben ezért helyeztük át a gyógyszertárat a rendel?höz közelebb, mintegy 170 méterre a korábbi 450 méteres távolságról.
A szerz? az említett támogatási összeg adatforrásaként hamisan jelöli meg a volt Egészségügyi Minisztérium honlapját. Ott a gyógyszertár támogatása havi bontásban szerepel három évre visszamen?leg. Tény, hogy a 2007-es szigorítás után nagyobb számú gyógyszertár a jogosultság ellenére nem igényelte a támogatás folyósítását és Székely Tamás miniszter többször is felhívta a figyelmet arra, hogy visszamen?legesen is van lehet?ség az igénylésre. Ebb?l nyilvánvalóan következik, hogy semmilyen kivételes eljárásban nem volt részem; ugyanazt a támogatást kapta meg a Pannonhalmi Gyógyszertár visszamen?leg három évre 2009 végén, , mint a többi jogosult.
Saját patikámon keresztül, a Kamara elnökeként is a saját b?römön érzem a gyakorló gyógyszerészek, családi kisvállalkozók, patikatulajdonosok sorsát. Ami ?ket sújtja, sújt engem is. Ezek a tények, és ezért nehezményezem az inkorrekt, sugalmazó cikket.