Parlamenti interpelláció és válasz a patikamoratórium általános vitájában


DR. PUSKÁS TIVADAR (KDNP): Köszönöm a szót. Tisztelt Államtitkár Úr! Az előző időszak kormányai nem az egészségügy kormányai voltak. Átgondolatlan változtatások egész sora tette az egészségügy rendszerét egyre kaotikusabbá, egyre átláthatatlanabbá. Az egész rendszer betegellenessé vált, ahol rosszul érezte magát az ellátott is meg az ellátó is. Ennek megváltoztatása a mai egészségpolitika vezetőinek feladata.

A rombolás első lépéseinek egyike a 2006-ban beterjesztett, a hivatásrendi kamarákat megkurtító törvény volt. Ez érintette a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Gyógyszerészi Kamara mellett a Magyar Szakdolgozói Kamarát is. Megszűnt a kötelező tagság, a kamarák feladatait csökkentették, ezzel hatáskörüket megnyirbálták, például az etikai ügyekben a korábban kialakult átlátható rendszert összekeverték.

Idézek egy 2006. október 31-ei felszólalásomból: "Engedjék meg, hogy egy nyílt levélből olvassak fel három sort. Ezt a nyílt levelet 13 orvostársaság fogalmazta meg. ... A következő áll a 11. pontban: visszautasítjuk a kormány törekvését, hogy az orvosok kötelező kamarai tagságát megszüntesse. A Magyar Orvosi Kamara összefogó és koordináló szerepe szakmai, etikai, erkölcsi szempontból nélkülözhetetlen."

Tisztelettel kértem az akkori kormányt, hogy vonja vissza a tervezetet. Mint ismeretes, a T/1036-os törvénytervezetet nem vonták vissza, tönkretették az egészségügy hivatásrendi kamaráit.

Tisztelt Államtitkár Úr! Bízom abban, hogy továbbra is szándékában áll az egészségpolitika alakítóinak a kötelező kamarai tagság visszaállítása. Remélhetem-e, hogy ezzel egy időben kerül visszaállításra az etikai ügyek elbírálásának korábbi módja? Visszakapják-e a hivatásrendi kamarák a korábbi tekintélyüket megalapozó funkcióik jelentős részét?

Várom tisztelt válaszát. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Halász János államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr!

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Az elmúlt nyolc évben a szocialista-szabaddemokrata kormányok a reformretorika ellenére az egészségügyet mostoha ágazatként kezelték. 2006-ot követően a korábbi évek elhibázott gazdaságpolitikájának oltárán feláldozták az ágazatot. A közvetlen betegellátásból megközelítőleg 250 milliárd forintot, az Egészségbiztosítási Alapból pedig majdnem 400 milliárd forintot vettek el. Ennek eredménye lett a betegek terheinek növekedése, hosszú várólisták kialakulása, orvosok és szakdolgozók elvándorlása, valamint a teljes infrastruktúra lepusztulása.

Az egészségügy megmentése nemzeti ügy; olyan feladat, amely elképzelhetetlen az egészségügyben dolgozók áldozatkész munkája nélkül, és ugyanígy elképzelhetetlen az ágazatban működő társadalmi és civil szervezetek nélkül. Az egészségügy legfontosabb feladata az egészség megőrzése. Ezért egy betegségmegelőzésre összpontosító, egészségtudatos társadalmat építő, hatékony és hosszú távú programra van szükség.

Az előző kormány úgynevezett egészségügyi reformja részeként jelentősen meggyengítette az egészségügyben működő hivatásrendi köztestületeket, a kamarákat. A kötelező tagság eltörlése mellett a szervezetek hatásköreit nagymértékben csökkentették. E lépés mögött minden bizonnyal az a szándék húzódott meg, hogy az egészségügy átgondolatlan, káros átalakításánál a köztestületek ne hallathassák hangjukat.

A reformnak hívott kísérlet megbukott. A nemzeti együttműködés kormánya az egészségügy területén is más elveket, más magatartást fog követni, mint elődje. Az új kormányzat partnernek tekinti a kamarákat, kívánatosnak tartja megerősítésüket és szerepük újragondolását.

Képviselő úr kérdéseire válaszolva: igen, elkötelezettjei vagyunk az egységes és hatékony etikai ítélkezésnek. Képviselő úr kérdezte azt is, bízhat-e abban, hogy továbbra is szándékában áll az egészségpolitika alakítóinak a kötelező kamarai tagság visszaállítása. Igen, képviselő úr, bízhat benne, szándékaink közösek. Ugyanakkor a kötelező kamarai tagság tekintetében más ágazatokkal egyeztetett elvek alapján célszerű lépéseket tenni.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium létrejötte azért is fontos, mert lehetőséget jelent a különböző ágazatok közötti koordinációra, ennek keretében az ott működő kamarák, köztestületek helyzetének egységes kezelésére is. Ugyanakkor megragadva a lehetőséget, ezúton is szeretném kérni a tárcához tartozó kamarákat, hogy már most vállalják a partnerségből eredő együttműködés felelősségét. Ennek keretében tegyenek meg mindent tagságuk véleményének felmérésére, jelezzék számunkra az új kooperáció nyújtotta távlatokat, azt célozva, hogy ők ne a pályaelhagyásban vagy a külföldi anyagi boldogulásban, hanem elsősorban a magyar egészségügy fejlődésében lássák jövőjüket.

Kérem képviselő urat, fogadja el válaszomat. Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a képviselő urat, elfogadja-e a választ.

DR. PUSKÁS TIVADAR (KDNP): Köszönöm a szót. Tisztelt Államtitkár Úr! Elöljáróban is elfogadom a választ. Elfogadom, mert az egészségügy a benne szereplők megbecsülését, tehát a betegek javát szolgálja. Az egészségügy hivatásrendi kamarái funkcióinak visszaállításával a tekintélyük visszaállítása történik meg. Az etikai elvek meghatározása, az etikai ügyek gyakorlati lebonyolítása a kamarák feladata lesz ismételten.

A tárca ezen szándéka is, a kötelező kamarai tagság visszaállításának szándéka is üdvözlendő dolog. Az egészségügy megmentése a nemzeti együttműködés kormányának egyik fő célkitűzése. Ebben elengedhetetlen a kamarák szerepének további emelkedése.

Köszönöm szépen, elfogadom a választ. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)