Az Országgy?lés leállította a patikaliberalizációt


Az Országgy?lés július 22-i ülésnapján fogadta el az ?Egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról? szóló T/577 sz. javaslatot, amely több ponton módosítja ?A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól? szóló 2006. évi XCVIII. törvényt. Így hatályon kívül helyezi a gyógyszertárak létesítésének teljes kör? liberalizációját 2011. január 1-t?l lehet?vé tev? rendelkezéseket, 2011. január 1-ig felfüggeszti a gyógyszertár-létesítés jelenlegi szabályok szerinti engedélyezését és a gyógyszertárak fúziójának engedélyezését, továbbá lehet?vé teszi, hogy a kistelepüléseken m?köd? legrászorultabb gyógyszertárak hozzájussanak ahhoz a m?ködési célú támogatáshoz, melynek alapját a nagy forgalmú gyógyszertárak szolidaritási adó jelleg? befizetései jelentik.

Tájékoztató a m?ködési célú támogatás igénylésér?l

Támogatásra jogosult az a gyógyszertár, amely az alábbi két feltételnek együttesen megfelel:

- egy adott település gyógyszerellátását egyedül biztosítja, és

- a tárgyévet megel?z? év gyógyszerforgalmi adataiból számított, közfinanszírozott gyógyszer forgalmazásából származó árréstömege nem haladja meg a 12 millió forintot.

Az eljárás lépései:

A gyógyszertárat m?ködtet? gazdasági társaságnak ? kérelemre induló ? eljárásban hatásági bizonyítványt kell kérnie a regionális ÁNTSZ-t?l. Az eljárás díja 2200 Ft illetékbélyeg.

A kérelemnek 2010. szeptember 1-ig kell megérkeznie az ÁTNSZ-ekhez az els? negyedévre vonatkozóan. (Jogveszt? határid?, vagyis a határid?n túl beérkez? kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül utasítják el!)

A II. negyedévre vonatkozó igényhez szükséges kérelmet 2010. szeptember 20-ig kell beadni majd külön eljárásban)

Az ÁNTSZ az OEP-t?l kapott tájékoztatás után ? az igényelhet? támogatás mértékének megjelölésével ? kiadja a hatósági bizonyítványt, megküldi a gyógyszertár (m?ködtet? címére).

A fenti igazolás birtokában kérhet? a m?ködési célú támogatás kifizetése az els? fokú állami adóhatóságnál. 1011-es nyomtatvány (Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igénylésér?l).

Az adóhatóság a közforgalmú gyógyszertárat m?ködtet? vállalkozások 2010. évre vonatkozó m?ködési célú támogatásának folyósítására új számlát nyittatott.

A költségvetési támogatások igénylésre szolgáló 1011. számú bevalláson a 2010. évre vonatkozó támogatási igényléseket a bevallás 21. sorában a 358. adónemkódú az APEH 10032000-01850743 számlaszámú ? 2010. évt?l érvényes közforgalmú gyógyszertárat m?ködtet? vállalkozások m?ködési célú támogatása lebonyolítási számláról? kell igényelni a 134/1999. (VIII.31.) kormányrendelet alapján, és az adott id?szakra szóló érvényes igazolás birtokában. A bevallás 07. sorában támogatás nem igényelhet?.

A 2010. évet megel?z? id?szakra járó támogatás folyósítása továbbra is a 347. adónemkódú a 10032000-01850736 számlaszámú APEH Közforgalmú gyógyszertárat m?ködtet? vállalkozások m?ködési célú támogatása lebonyolítása számláról történik a 0911. bevalláson, és a 0811. számú bevalláson végzett önellen?rzéskor.? Forrás: www.apeh.hu

Vonatkozó jogszabályok:

? a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény

? a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürd?ellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet

 

A rendelkezések a törvény kihirdetését?l számított 5. napon lépnek hatályba.