Megszűnik az Egészségbiztosítási Felügyelet - drinfo.hu


Az EBF-nek az egészségügyi szolgáltatók által vezetett várólistákkal kapcsolatos feladatai az egészségbiztosítóhoz kerülnek át. Az EBF hatásköreinek más szervekhez történő telepítése a törvény kihirdetését követő 35. napon történik meg, míg az EBF mint költségvetési szerv jogutódlással történő megszűnéséről szóló rendelkezés a törvény kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

A gyógyszer, a gyógyászati segédeszköz társadalombiztosítási támogatásba történő befogadása elleni fellebbezés lehetősége megszűnik, a döntés ellen a jövőben bírósági felülvizsgálatra lesz lehetőség.

Tovább >>