Magyar Gyógyszerészi Kamara Hírlevél 2010/LXXXIII. szám


Esemény naptár

Február 3. ? Megyei Elnökök Értekezlete
A megyei elnökök idei els?  értekezletét dr. Gara István a megyei elnökök testületének elnöke 2010. február 3-ra hívta össze a Kamara székházába. A megbeszélésen a megyei elnökök határozatképes létszámban megjelentek, az országos elnökséget dr. Horváth Tamás elnök és az alelnökök képviselték. 

Február 4. ? Sajtóbeszélgetés a kamarában a gyógyszer-automatával kapcsolatos alkotmánybírósági beadványról
Gyógyszerészi Kamara gyógyszerbiztonsági és betegellátási szempontból rossz megoldásnak tartja az automaták felállítását, függetlenül attól, hogy erre 2010-t?l a gyógyszertáraknak is lehet?séget adtak. A szabályozás súlyos alkotmányossági problémákat is felvet, ezért a Kamara az Alkotmánybírósághoz fordult, jelentette be Horváth Tamás elnök és Hankó Zoltán alelnök a szaklapok újságírói számára szervezett sajtóbeszélgetésen.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100204a_kamara_alkotmanybirosaghoz_fordult_a_gyogyszer-automatak_miatt

Hírek

Tájékoztatás
A Magyar Gyógyszerészi Kamara a gyógyszer-automatából történ? gyógyszerforgalmazásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket alkotmányellenesnek tartva az Alkotmánybíróságnál kezdeményezte az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 43/A §-ának , továbbá, a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendeletnek, az 56/2009. (XII. 30.) EüM rendelet 23. §-ával megállapított 21/A. §-a alkotmányossági vizsgálatát.

Felhívjuk a kollégák figyelmét, hogy gazdasági kockázatot jelenthetnek a gyógyszer-automaták  üzemeltetése érdekében id?közben végzett beruházások, hiszen amennyiben az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek találja ezeket a szabályokat, az ilyen irányú beruházások utóbb feleslegessé válhatnak. (dr. Török Mónika)

Kötelez? OGYI regisztráció a gyógyszertáraknak
Január 29-t?l a gyógyszertáraknak kötelez? e-mail címüket az OGYI-nak bejelenteni.http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100202ogyi_tajekoztato

M?ködési nyilvántartáshoz szükséges formanyomtatvány
Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalnak kell beküldeni azt a formanyomtatványt, amely a m?ködési nyilvántartás megújításához szükséges.
http://www.mgyk.hu/admin/data/file/92_m_kodesi_nyilvantartas_nyomtatvany.pdf

Személyi változások az OEP-nél
Visszavonták a megbízatását az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) gyógyszerügyi vezet?inek, de az okairól nem árulnak el részleteket.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100203dijaztak__majd_kirugtak_az_oep-tol

Rendezvények

A Gyógyszerész fórum vendége Varga Mihály lesz
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100208a_gyogyszeresz_forum_vendege_varga_mihaly_lesz

Mit kíván a magyar gyógyszerész?
A fenti címmel kerül sor 2010. február 19-21. között a Kamara III. Vándorgy?lésére Debrecenben. Az áthallás-szer? történelmi utalás nem véletlen: a Kamara vezet?i a rendezvényt nyíltan programalkotó összejövetelnek tekintik.

Az elmúlt években folytatott ?kárment?? szakmapolitikai tevékenység során  ? a stratégiai célkit?zéseket nem feledve ? csupán olyan korrekciók kezdeményezésére nyílt lehet?ség, amelyek a neoliberális doktrína mentén végrehajtott er?szakos liberalizálás során kialakított struktúra alapvet? megváltoztatására nem adtak lehet?séget. Ennek ellenére kezdeményezéseinkkel a politikai döntéshozók nem vagy csak korlátozottan voltak hajlandóak foglalkozni, s ha történt is megállapodás egyes részkérdésekben, a koalíciós alkudozás vagy a gyakran hangoztatott ?politikai realitás? következményeképpen a legvégs? pillanatban is képes volt a liberális lobby a saját álláspontjának az érvényesítésére és a liberális ámokfutás következményeinek a konzerválására.

A változó  politikai er?tér a változtatás esélyét hordozza. Egyrészt azért, mert ma már mindenki láthatja, hogy a neoliberális elvek érvényesítésének több a kára, mint a haszna. Másrészt azért, mert a politikai er?tér változása a közszolgáltatásokkal kapcsolatos politikai elvárások hangsúlyait is átrendezheti. A lehet?ség azonban csak lehet?ség marad, ha a szakma nem képes megadni a változtatás irányát és e mögé nem képes egységesen felsorakozni.

A Kamara a Vándorgy?lést a programalkotás jegyében hirdeti meg. Négy szekcióban tekintjük át a helyzetünket és a teend?ket. Mindegyik szekció vitaindító el?adásait követ?en fórumot szervezünk, melyek végén összegezzük az álláspontunkat és a teend?ket.

A Kamara vezet?i kérik a tagságot, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a rendezvényen. Húsz év után ismét teremtsük meg a lehet?ségét annak, hogy ?rólunk ne nélkülünk? szülessenek döntések.
A rendezvény programja itt olvasható.

Február 13-án Visegrádon lesz a Pest megyei gyógyszerész bál.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100130pest_megyei_gyogyszeresz_bal

Továbbképzés

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar közleményt adott ki a továbbképzési id?szak lezárásának rendjér?l.
http://www.mgyk.hu/admin/data/file/93_se_gytud_kozlemeny_20100204_1.pdf

Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzés
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100203az_eotvos_lorand_tudomanyegyetem
_tarsadalomtudomanyi_kara_felvetelt_hirdet_az_egeszsegpolitika__tervezes_es_finanszirozas_mester
 

MGYT távoktatás 2010
 http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100203mgyt_tavoktatas_2010

Sajtófigyel?

A hét témája: Abszurd ötlet a gyógyszer-automata
Az elmúlt hét egészségügyi hírei között kiemelt helyet foglalt el a Magyar Gyógyszerészi Kamarának a gyógyszer-automatákkal kapcsolatos alkotmánybíróság beadványa.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100207abszurd_otlet_a_gyogyszer-automata 

Február 2. ? Népszabadság: A gyógyszerexporton nem fogott a válság
Jelent?s többletet mutat Magyarország külkereskedelmi egyenlege. A komoly javulást azonban nem az export beindulása, hanem a válság miatt visszaes? import okozza.
http://nol.hu/gazdasag/20100203-a_gyogyszerexporton_nem_fogott_a_valsag

Február 2. ? Magyar Hírlap: Sikeres lesz a Kupper-teszt? - Fiatal alkotók küldhetnek egészségvéd? üzeneteket.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100202sikeres_lesz_a_kupper-teszt__-_fiatal_alkotok_kuldhetnek_egeszsegvedo_uzeneteket_-_magyar_hirlap 

Február 3. ? pharmanet.hu: Nagyobb felel?sség, nagyobb teher
Dr. Dinya Mariannal a Gyógyszerellátási Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium tagjával a gyógyszerészek egyre növekv? felel?sségér?l készített interjút a pharmanet.hu.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100203nagyobb_felelosseg__nagyobb_teher

Február 4. ? HírTv: Jobboldali orvosoktól és tanároktól félti családját az MSZP kormányf?-jelöltjehttp://www.hirtv.hu/belfold/?article_hid=307345 

Február 4. ? vital.hu: Gyógyszer távollátásra?
http://www.vital.hu/tavollatas-gyogyszer

Február 5. - Magyar Nemzet: A tönkretett egészségügy
A jajgató betegek és a bonctermek igazságát nem lehet letagadni ? dr. Csóka András publicisztikája.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100205a_tonkretett_egeszsegugy_-_magyar_nemzet

Február 5. ? Népszabadság: Nem lehet fegyelmi drágább gyógyszerért
Nem tartja megengedhet?nek az egészségügyi miniszter, hogy fegyelmivel büntessenek egy orvost azért, mert drága gyógyszert írt fel.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100205nem_lehet_fegyelmi_dragabb_gyogyszerert_-_nepszabadsag

Február 5. ? weborvos.hu: Alkotmánybírósághoz fordult a gyógyszerészi kamara
http://www.weborvos.hu/egeszsegpolitika/alkotmanybirosaghoz_fordult_gyogyszereszi_kamara/149670/ 

Február 5. ? MTI: Gyógyszerészek: abszurd ötlet az automata
Alkotmánybírósághoz (Ab) fordult az MGYK a gyógyszerautomaták üzemeltetését lehet?vé tév? miniszteri rendelettel kapcsolatban - mondta el a kamara elnöke.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100205gyogyszereszek__abszurd_otlet_az_automat