Magyar Gyógyszerészi Kamara Hírlevél 2010/LXXXV. szám


 

Esemény naptár

Február 18. ? Debrecenben ülésezett a kamara elnöksége
Az MGYK elnöksége a januári elnökségi ülésen hozott határozatot arról, hogy az el?z? évi tevékenységének értékelésére írásos beszámoló készüljön. Az írásos beszámolót Hankó Zoltán alelnök vezetésével munkabizottság készítette el. Az elnökség megvitatta a beszámolót, és felkérte az elnököt, hogy az abban foglalt teend?kre a soron következ? elnökségi ülésre tegyen javaslatot.

Az elnökség megtárgyalta a 2010 évi országos patikanap és a gyógyszerész napok rendezvénysorozatát, és döntött a rendezvények el?készítésér?l.

Az MGYK elnökségének tudomására jutott, hogy egy új cég kezdte meg rendszergazdai segítséggel gyógyszertárak gyógyszerforgalmi adatainak gy?jtését. Mivel a módszertant illet?en aggályok merültek fel, ezért az adatgy?jtésben részt vev? szerepl?kkel soron kívüli egyeztetést kezdeményez.

A kamarát egy olyan rendszerben való együttm?ködés igényével is megkeresték, mely az orvosok gyógyszerrendelését könnyíti gyógyszertári készletadatok azonos idej? ismerté tételével. A kamara elnökségi ülésén felvet?dött jogi, szakmai és etikai problémák tisztázására az elnökség az elnököt kérte fel.

Február 19. - Egyeztetés a Fidesz alelnökével
A ?Mit kíván a magyar gyógyszerész?? cím? kamarai vándorgy?lést megel?z? regionális értekezleten az egészségügy és a gyógyszerellátás helyzetét vitatták meg a kamara meghívását elfogadó vezet?k és szakemberek.
tovább >>

Február 19. ? A Fidesz-KDNP stratégiai partnernek tekinti a Magyar Gyógyszerészi Kamarát
A kamara programalkotó konferenciájának els? napján Soltész Miklós, a Fidesz-KDNP népjóléti kabinetjének vezet?je elmondta: kormányra kerülésük esetén a teljes kör? patikaliberalizáció 2011-es határidejét a törvényb?l kiveszik, a gyógyszertár létesítés és m?ködtetés szabályozását új alapokra helyezik. Helyre kell állítani a gyógyszerészi szakma presztízsét, mert a beteg gyógyulása a gyógyszerész tevékenységét?l is függ. A köztestületet meg akarják er?síteni, és stratégiai partnernek tekintik, mert ?az élet a gyógyszertárakban zajlik és nem a minisztériumban?.
tovább >>

Február 19. - Az MGYK Hajdú-Bihar megyei elnökének köszönt?je
A liberalizáció szégyenletes és romboló eredményei tisztán látszanak: drasztikusan csökkentek a gyógyszerár támogatások, évr?l-évre több tíz millió forintot megspórolva a betegek zsebén. Sorra nyílnak az új gyógyszertárak, legtöbb esetben szakmaidegen befektet?k keze nyomán, tisztán a profitszerzés céljával. Az elmúlt három év alatt Debrecenben a patikák száma 43%-os növekedést mutatva 59-re emelkedett anélkül, hogy az ellátás érdemben javult volna. Van olyan terület ahol száz méteres körzetben négy gyógyszertár található.
tovább>>

Hírek

Tájékoztatás
A Magyar Gyógyszerészi Kamara a gyógyszer-automatából történ? gyógyszerforgalmazásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket alkotmányellenesnek tartva az Alkotmánybíróságnál kezdeményezte az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 43/A §-ának , továbbá, a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendeletnek, az 56/2009. (XII. 30.) EüM rendelet 23. §-ával megállapított 21/A. §-a alkotmányossági vizsgálatát.
  

Egy hónap után bezárt az ország els? Patika Drive-ja
A Zanati úti körforgalomnál lev? Patika Drive lényege, hogy a vásárlóknak nem kell betérniük a gyógyszertárba, autóval behajthatnak az épület mögé, ahol egy ablakon keresztül is kiszolgálják ?ket.tovább >>

Felfüggesztették három testsúlycsökkent? forgalmazását
Lindaxa, Minimectil, Reductil. Magyarországon ezeknek az orvosságoknak a hatóanyaga a szibutramin, ezért ezeket a továbbiakban az orvosok nem írhatják fel, a gyógyszerészek pedig nem adhatják ki. Akik jelenleg szedik valamelyik készítményt, miel?bb fel kell keresniük az orvosukat, hogy más módot találjanak a súlycsökkentésre. A hatóság állásfoglalása szerint egyébként a szer szedését bármikor abba lehet hagyni.
tovább >>

Verseny felhívás
A Gyógyszertári Asszisztensek Szakmai Egyesülete az Orea-Hygiea Pro Assistentiam Pharmacie Alapítvány hagyomány?rz?en meghirdeti a 2010. évi XX. "Gyógyszertári asszisztensek továbbképz? el?adói vándorserleg versenyét".
tovább >>

Rendezvények

A XXXVI. Gyógyszeranalitikai Továbbképz? Kollokvium, 2010. április 8-10 között lesz Siófokon.
tovább>>

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete 2010. április 16?18. között Zalakaroson rendezi meg XVII. Kongresszusát.
tovább >>

Sajtófigyel?

Február 16. ? atv: Betiltott gyógyszerek: 100 millió forintos büntetés a Free Choice Kft-nek.
tovább >>

Február 16. ? Világgazdaság: Gyógyszertárak a cs?d szélén
Akár négyszáz patika húzhatja le végleg a rolót, mivel az idei költségvetésb?l törölték a korábban számukra nyújtott állami támogatást ? állítja Horváth Tamás, a Magyar Gyógyszerész Kamara elnöke.
tovább >>

Február 16. Fidesz.hu: A kormány válságba taszítja a kispatikákat
A kormány megvonásai miatt ma több mint 500 patika került válságos helyzetbe, m?ködésüket a jelenlegi forgalommal nem lehet fenntartani. 2008-ban még 416 millió forint állami költségvetési támogatást kaptak, a 2010-ben azonban már semennyit. A szocialisták megszüntették azt a támogatást, amit azért hoztak létre, hogy a kispatikák fennmaradhassanak - magyarázta a Fidesz szakpolitikusa.
tovább >>

Február 16. - Eüm sajtóiroda közleménye
Az Egészségügyi Minisztérium nem támogatja a patikaalapítási szabályok szigorítását.
tovább >>

Február 17. ? metropol: Nem kell ennyi patika
Hankó  Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara alelnöke szerint 300-400 gyógyszertárral több van ma Magyarországon, mint amennyire szükség van.
tovább >>

Február 18. ? Klub Rádió: Hankó Zoltán nyilatkozott a gyógyszer-automatákról
Mv.: Alkotmánybírósághoz fordult a Magyar Gyógyszerészi Kamara a gyógyszer-automaták üzemeltetését lehet?vé tév? miniszteri rendelet miatt. Szerintük az automaták nem felelnek meg a gyógyszerforgalmazás szabályainak és nem lehet kizárni, hogy 14 éven aluliak is gyógyszerhez jussanak, pedig azt törvény tiltja.
tovább >>

Február 18. ? somogytv.hu: Cs?d szélén a somogyi kispatikák
10-15 gyógyszertár is veszélyben van Somogyban. A kistelepüléseken ugyanis egyre nehezebb üzemeltetni a patikákat, mert megsz?nt a fenntartásra szánt állami támogatás.
tovább >>

Február 18. ? stop.hu: A Fidesz egyetért a kamarával
A Fidesz egyetért a Gyógyszerész Kamarával abban, hogy sz?kíteni kell a patikaliberalizációt, az ellenzéki párt szerint ugyanis veszélyben van vidéken a gyógyszerellátás.
tovább >>

Február 22. - Cs?dbe mehetnek a kisforgalmú gyógyszertárak
Idén jóval kevesebb állami támogatást kapnak a patikák, ezért sok kisebb forgalmú gyógyszertár mehet cs?dbe a közeljöv?ben.
tovább >>

Február 22. - Nehéz helyzetben a kispatikák
Akár négyszáz patika húzhatja le végleg a rolót, mivel az idei költségvetésb?l törölték a korábban számukra nyújtott állami támogatást, nyilatkozta Horváth Tamás, az Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke a Világgazdaságnak. A Fidesz egyetért az MGYK álláspontjával, miszerint sz?kíteni kell a liberalizációt, biztosítani kell a min?ségi, betegorientált, biztonságos ellátást. Az Egészségügyi Minisztérium viszont nem támogatja a patikaalapítási szabályok szigorítását.
tovább >>