Magyar Gyógyszerészi Kamara Hírlevél 2010/CVII. szám


 

Események:

A parlament július 22-i ülésnapján elfogadta a 
Ugyanez a törvénymódosítás megszünteti a 2006-ban létrehozott Egészségbiztosítási felügyeletet. A felügyelet egyes hatáskörei megsz?nnek, mások pedig más szervekhez kerülnek át
 
A módosításról a kamara honlapján található b?vebb tájékoztatás: 
 http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100710moratorium_-_osszeallitas_a_gyogyszer-gazdasagossagi_torveny_modositasarol

http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100718parlamenti_interpellacio_es_valasz_a_patikamoratorium_altalanos_vitajaban

A kispatikák m?ködési célú támogatásának eljárási rendje:
A gyógyszer-gazdaságossági törvény 2010. júliusi módosításának része a törvény 41.§-ának módosítása. A módosítás azt a célt szolgálja, hogy a kisforgalmú, a jogszabályi feltételeknek megfelel? gyógyszertárak a m?ködési célú támogatást igényelhessék. Mint ismeretes, az eddig hatályban lév? törvényszöveg alapján erre ? jogtechnikai problémák miatt ? nem volt lehet?ség. Az alábbiakban az igényléssel kapcsolatos, legfontosabb tudnivalókat foglaljuk össze.  A szabályozásnak megfelel? eljárásrend szerint az igényléseket a módosítás hatályba lépését követ?en lehet benyújtani. 
 http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100723az_orszaggyules_leallitotta_a_patikaliberalizaciot
Köszönet
A kamara nevében dr. Horváth Tamás elnök levélben köszönte meg a miniszterelnöknek és a közrem?köd? parlamenti és kormányzati szervezetek vezet?inek a ?gyógyszer-gazdaságossági törvény? módosításához való hozzájárulásukat.
 
Folytatódnak a tárgyalások a gyógyszer-nagykeresked?kkel
Július 22-én újabb egyeztetésre került sor a Gyógyszer-nagykeresked?k Országos Szövetsége (GYNSZ) és a Magyar Gyógyszerészi Kamara (Kamara) tárgyaló delegációi között. A GYNSZ képviseletében részt vett dr. Küttel Sándor leend? elnök és dr. Feller Antal alelnök, a Kamara részér?l dr. Bartus György, dr. Hankó Zoltán és dr. Sohajda Attila alelnökök, valamint dr. Torma Árpád közgazdasági szakért?. A megbeszélésen ? az el?re elhatározott ütemterv szerint ? a gyógyszertári marketing, valamint a gyógyszertár-létesítés és ?m?ködtetés szabályozási kérdéseir?l egyeztettek a résztvev?k. A soron következ? megbeszélésre augusztus 9-én kerül sor.

Hírek

Minden, amit a kullancsról tudni szeretnél
Egyedülálló kezdeményezés a www.kullancsvedelem cím? honlap, amelyet dr. Mód Kázmér Richárd és édesanyja, dr. Horváth Márta gyógyszerészek indítottak útjára. A bokodi patikusok szerint rengeteg tévhit és legenda kering a témával kapcsolatban, ezért van szükség a hiteles tájékoztatásra. A portál a kamara erkölcsi támogatásával m?ködik; az MGYK illetve a kullancsvédelem honlapját linkek kötik össze. 
Az interjú szövege:
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100722egyedulallo_kezdemenyezes__minden__amit_a_kullancsrol_tudni_szeretnel
 
Beindult a gyógynövénykeres?
Új funkcióval gazdagodott a Patika Magazin honlapja. Csaknem 300 gyógynövényt tartalmaz az adatbázis, amely folyamatosan b?vül. A latin-magyar neveken túl a gyógynövények hatására, a kórfolyamatokra, a növényi részek felhasználására és a termeszthet?ségre is rá lehet keresni.
http://www.patikamagazin.hu/cikk/index/2
 
Megsz?nik az Egészségbiztosítási Felügyelet
Megsz?nik az Egészségbiztosítási Felügyelet, feladatai más szervekhez kerülnek. Az indoklás szerint az Egészségbiztosítási Felügyelet megszüntetése ? feladatainak más szervekhez történ? átszervezésével ? egyebek közt a bürokrácia csökkentésére irányul.
 
Személycserék az egészségügyben
Július 21-én a Nemzeti Er?forrás Minisztérium (NEFMI) vezet?je, dr. Réthelyi Miklós közös megegyezéssel felmentette beosztásából Dr. Margitai Barnabást, az Egészségügyi Min?ségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet f?igazgatóját. A poszt betöltésére rövidesen pályázatot ír ki a minisztérium, ennek elbírálásáig Balázs György megbízott vezet? irányítja ideiglenesen a szervezetet.

Felmentették beosztásából Göndöcs Zsigmondot, az Országos Ment?szolgálat f?igazgatóját - közölte a Nemzeti Er?forrás Minisztérium. A felmentés közös megegyezéssel történt - tudatták. A ment?szolgálat vezetésével az eddigi f?igazgató-helyettest, Gorove Lászlót bízták meg.

Új továbbképzések

Tájékoztató a GYGSZB 2010. II. félévi továbbképzéseir?l
www.gyogygond.hu
 
Tájékoztató a Nyugat-magyarországi Egyetem Gyógyszerész-közgazdász, Orvos-közgazdász és Egészségügyi Menedzsment posztgraduális képzéseir?l:
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100722gyogyszeresz-kozgazdasz_es_egeszsegugyi_menedzsment_posztgradualis_kepzes_a_nyugat-magyarorszagi_egyetemen
 
Tájékoztató az ETI induló asszisztensképzéseir?l
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100722tajekoztatas_az_eti_most_indulo_asszisztens_kepzeseirol

Sajtószemle

Ukrajnában betiltanák a gyógyszerreklámokat ? Kárpátinfo/Kitekint?
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100726ukrajnaban_betiltanak_a_gyogyszerreklamokat_-_karpatinfo_kitekinto_hu
 
A patikamoratóriumról és a patikaalapítás újraszabályozásáról - MTV1, Parlamenti napló
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100720a_patikamoratoriumrol_es_a_patikaalapitas_ujraszabalyozasarol_-_mtv1__parlamenti_naplo
 
Megsz?nik az Egészségbiztosítási Felügyelet ? drinfo.hu
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100726megszunik_az_egeszsegbiztositasi_felugyelet_-_drinfo_hu
 
Lázban ég? patikák ? Szabad Föld
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100726lazban_ego_patikak_-_szabad_fold
 
Vissza a monopóliumokhoz - Patikapiac ? Figyel?
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100722vissza_a_monopoliumokhoz_-_patikapiac_-_figyelo
 
1910-ben nyílt meg a soproni patika - Nyugathír
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100719100_ev_a_gyogyitas_szolgalataban_-_1910-ben_nyilt_meg_a_soproni_patika_-_nyugathir_hu
 
Hatósági fellépést sürgetnek (hamisított étrend-kiegészít?k) ? Magyar Hírlap
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100719hatosagi_fellepest_surgetnek_-_magyar_hirlap