Magyar Gyógyszerészi Kamara Hírlevél 2010/XCIII. szám


Esemény naptár

Április 14. - A három egészségügyi szakmai kamara elnökének közös sajtótájékoztatója
A három egészségügyi szakmai kamara szeretné rendezni sorait, ezért a legfontosabb feladatnak a kötelez? kamarai tagság visszaállítását tekintik ? hangzott el a kamarák elnökeinek közös, budapesti sajtótájékoztatóján. 

Április 15. ? Ülésezett az MGYK országos elnöksége
A Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnöksége áttekintette a 2010. évi szakmapolitikai célok teljesítését, és ennek nyomán regionálisan szervezett konzultációkat kezdeményez a Kamara területi szervezetek elnökségeivel, az elnök vezetésével.

A konzultációk tervezett id?pontjai és helyszínei:

A Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnöksége ugyanakkor a szakmai kollégiumok és a gyógyszerészképz? egyetemek bevonásával kezdeményezi a gyógyszertár akkreditáció szabályának felülvizsgálatát, amely fórum létrehozatalát vállalja.

Április 15. ? Egyeztetés az Egészségügyi Minisztériumban
A Magyar Gyógyszerész Kamara és a társzervezetek kezdeményezésére az egészségügyi minisztérium kész felülvizsgálni a gyógyszertári asszisztensi és szakasszisztensi képzéséket, különösen azon szabályzók tekintetében, amelyek az egészségügyi minisztérium hatáskörében vannak. Ilyen például a szakmai és vizsgakövetelmények rendszere, valamint a modulok súlyozása. A minisztériumi tárgyaláson az MGYK-t Horváth-Sziklai Attila ügyviteli vezet? és Csóka Ildikó titkár képviselte. A szaktárca részér?l a megbeszélésen többek között jelen volt Kahlesz Tímea f?osztályvezet?-helyettes valamint Kiss Mária és Fock Erzsébet osztályvezet?k. Az egyeztetésen elhangzott, hogy a minisztérium a jöv?ben kiemelten ellen?rzi és követi majd az ilyen típusú vizsgákat.

Április 17. - A Bács-Kiskun megyei területi szervezet küldöttközgy?lése
Az értekezleten felszólalt Dr. Pesti Imre, aki ismertette a Fidesz egészségüggyel, gyógyszerellátással kapcsolatos álláspontját. Elmondta, hogy az egészségügy stratégiai ágazat, amelybe történ? befektetés a gazdaság egyik kitörési pontja. Ehhez, egyebek mellett megfelel? testi, lelki és morális állapotban lev? munkaer?re és kiszámítható szabályozásra van szükség. A Fidesz a gyógyszer-gyártókkal hosszú távú megállapodást kíván létrehozni. A nagykeresked?k viszonylatában a patikák eladósodottságának kezelését és a liberalizáció értékelésében fennálló nézetkülönbséget említette. A Fidesz a liberalizációt meg kívánja fékezni, és nem szeretné a liberalizációs szabályokat fenntartani. A gyógyszertári hálózattal kapcsolatban elmondta, hogy a vidéki ellátás m?köd?képességének fenntartása és a gyógyszerbiztonság kiemelt szempont. Van megoldási elképzelésük a fúziós helyzet (láncok) kezelésére. Szükséges az árrés rendszer problémáinak kezelése és egy differenciáltabb szolidaritási rendszer kialakítása. Kérdésekre kitért még a tervezett kormányzati struktúra, a prevenció és a kamarák kérdéskörére és arra, hogy nem támogatják a vertikális integrációt.   

Hírek

A Magyar Gyógyszerészi Kamara Hajdú-Bihar megyei Szervezete idei Közgy?lését 2010. április 28-án (szerda) délután 17.30 órakor tartja. Helyszín: a DEOEC Egyetemi gyógyszertár (Debrecen, Nagyerdei krt. 98. sz. emeleti nagyel?adó).

Napirendi pontok:

Igényelhet? a gyógyszertári bels? min?ségügyi rendszer

Az ÁNTSZ által, az 1997. évi CLIV. tv. és a 2006. évi XCVIII. tv. alapján  
számon kérhet? GYÓGYSZERTÁRI BELS? MIN?SÉGÜGYI RENDSZER (BMR)  
készen elérhet? (117 oldal), és a fiatal gyógyszerészek alapítványi támogatásáért cserébe megrendelhet?. A támogatás összege az Alapítvány igazolása alapján elszámolható.

A támogatást a GYÓGYSZERÉSZ ? UTÁNPÓTLÁS JAVÍTÁSÁRA, szakmai programokra, szakmai értékmentésre valamint a rászoruló gyógyszerészhallgatók megsegítésére fordítják.

A lektorált BMR a min?ségügyi leírásokon túl tartalmazza az összes, patikai munkára vonatkozó aktuális jogszabályt és el?írást is, így a mindennapi munka során nagy segítséget jelenthet!

Szállítási határid?: 1 hét
Javasolt támogatás összege: 20.000 Ft

Igénylés leadható: 
e-mail: bpfgyk@gmail.com
tel: 06-30-987-0617
fax: 06-1-327-403                                                                                                

Az igényléshez szükséges adatok: patika neve, pontos címe; m?ködtet? pontos neve, címe; személyi jogos gyógyszerész neve; amennyiben mód van rá, az átutalási igazolás másolata.

Utaláshoz szükséges adatok:
Pharmacia Közhasznú Alapítvány (adószáma: 18040317-1-42)                               
Az Alapítvány számlaszáma: 10200847-32414897
Fontos: 
A felajánlás célját a közlemény rovatban kell megjelölni, ami: ?Fiatal Gyógyszerészek Klubja?

Új rendszer a gyógyszerhamisítás kisz?résére
Egy új eredetiségellen?rz? rendszer svédországi tesztelésének eredményeit hozta nyilvánosságra az Európai Gyógyszergyártók Szövetsége (EFPIA) Hollandiában. A tesztid?szakban résztvev? patikusok többsége könnyen kezelhet?nek és megfelel?en gyorsnak ítélte az EFPIA hamis gyógyszerek kisz?résére kifejlesztett programját. tovább>>

Egyre nagyobb fenyegetés a gyógyszerhamisítás
Az illegális online patikák olcsóbbak, nem kérnek receptet csak bankszámlaszámot, és a világ bármely tájára vállalnak kiszállítást. tovább>>

Rendezvények

El?adás a munkaügyi ellen?rzésekr?l a patikában - a Galenus szervezésébenáprilis 23-án.
tovább >>

Rozsnyay Mátyás Emlékverseny - 2010
tovább>>

XI. Gyógyszerésztörténeti Konferencia,  2010. 05. 21. - 2010. 05. 23.
tovább>>

Kérdezze meg gyógyszerészét!
A XII. Magyar Gyógyszerész Napok 2010. május 28?30 között lesz Budapesten, a Danubius Hotel Héliában. 
A rendezvényre már lehet jelentkezni. tovább>>

Patikus Olimpia Visegrádon június 18 és 20 között.
tovább>>

Nikolics Emlékülés - 100 éves az ?Arany Kígyó Gyógyszertár?, tudományos konferencia Sopronban, szeptember 18-án.
tovább>>

Sajtószemle
Április 13. ? www.drinfo.huÚj gyógyszerek, gyorsuló gyógykezelés
Április 13. ? www.webororvos.hu
Új diabétesz-gyógyszer a 2-es típusúaknak
Április 13. ? Világgazdaság: 
Gyógyszeripari beruházás a tatabányai ipari parkban
Április 14. ? Világgazdaság: 
Az OEP 1,6 milliárd forint támogatást vont vissza
Április 14. - 
Alapvet?en optimisták a hazai gyógyszercégek
Április 15. ? Világgazdaság: 
Kinyílt az ajtó, belépnének a doktorok 
Április 16. ? Világgazdaság: 
Árbevétel-növekedést várnak a gyógyszercégek az idén
Április 17. ? HVG:
 Gyógyászati segédeszközök: mit ér a lobbi?
Április 19. ? weborvos.hu
Hamis gyógyszereket sz?rtek ki a teszt-patikákban