Magyar Gyógyszerészi Kamara Hírlevél 2010/XCXIX. szám


Esemény naptár

Május 28. ? Réthelyi Miklós miniszter-jelölt meghallgatása
A Nemzeti Er?források Minisztériumának miniszter-jelöltje a parlament egészségügyi bizottságának meghallgatásán a következ?ket mondta a gyógyszerellátással kapcsolatban:

?Módosítjuk a gyógyszerforgalmazás szabályait és hatékonyabbá tesszük az ellen?rzést, hogy a lakosság biztonságos gyógyszerekhez jutását garantálni lehessen. Az Európai Bíróság határozatával összhangban megállítjuk a gyógyszerpiac liberalizálását, újraszabályozzuk a gyógyszertár létesítést és m?ködtetést, hogy az a valós szükségletekhez igazodjon. Egyszer?sítjük és igazságosabbá tesszük a közgyógyellátás rendszerét, hogy minden rászoruló hozzájuthasson a szükséges gyógyszereihez.? Az egészségügyi kamarákra vonatkozóan hangsúlyozta, hogy a jöv?ben meg fogják er?síteni ?ket, és fontolóra veszik a kötelez? kamarai tagság visszaállítása. 

Május 28. ? Miniszimpóziumok a Gyógyszerész Napokon
A 12. Magyar Gyógyszerész Napok hétvégi rendezvényén az els? nap délután két miniszimpózium megrendezésére került sor. Az els? miniszimpóziumon a kamara szervezetér?l, feladatairól és célkit?zéseir?l, a másodikon az asszisztensképzéssel kapcsolatos problémákról volt szó. Hasonlóan a korábbi miniszimpóziumokhoz a mostaniak is azt a célt szolgálták, hogy az adott terület jellemz?it és problémáit csokorba gy?jtve az elkövetkez? id?szak kamarai tevékenységéhez segítséget nyújtsanak. A vitaindítókat követ?en diszkussziók voltak, melyek végén a felvetett problémák és megoldások összegzésére is sor került. A miniszimpóziumok moderátorai dr. Hankó Zoltán alelnök és dr. Horváth-Sziklai Attila országos ügyviteli vezet? voltak. 

Május 28-30. ? Gyógyszerész Napok Budapesten
Kérdezze meg gyógyszerészét! címmel május 28-30. között tartotta Budapesten a XII. Magyar Gyógyszerész Napokat a Magyar Gyógyszerészi Kamara. Horváth Tamás elnök szerint a gyógyszerész hivatás köztestületét alkalmassá kell tenni az új helyzetnek megfelel? feladat- és hatáskör ellátására. Ez szervezeti és hivatali átalakításokat is jelent. A politikai és államigazgatási kapcsolatok további kialakítására, elmélyítésére is szükség van. A társszervezetekkel korrekt együttm?ködést kell fenntartani közös céljaink érdekében, szem el?tt tartva a kamara hivatásrendi köztestületi identitását és felel?sségét. 

Május 29. ? Továbbképzés Kaposváron
A Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság és a Hungaropharma Zrt. által közösen szervezett "Asthma, allergia, COPD" cím? továbbképzés soron következ? helyszíne - Veszprém, Miskolc, Pécs és Budapest után ? Kaposvár volt. A szombati tanfolyamon a 44 f? vett részt. A következ? továbbképzés helye és id?pontja: Debrecen, 2010. június 12-13., ahol egy hétvége alatt kerül lebonyolításra az elméleti és gyakorlati képzés, melyek együttes teljesítése el?feltétel az ÁNTSZ által engedélyezett gondozási tevékenység végzésének. 
További információkat a Bizottság honlapján találhatnak:  http://www.gyogygond.hu

Rendezvények

Patika nap a fájdalomcsillapítás jegyében, június 2-án
tovább>>

Patikus Olimpia Visegrádon június 18 és 20 között.
tovább>>

2nd International Regulatory Workshop on Bioequivalence, Bioanalysis,
Dissolution and Biosimilarity - Budapest, június 21-22.
tovább>>
Nikolics Emlékülés - 100 éves az ?Arany Kígyó Gyógyszertár?,
tudományos konferencia Sopronban, szeptember 18-án
tovább>>

Sajtószemle

Május 27. ? Magyar Nemzet: Megfelel? alap

Május 27. vg.hu: Potom pénz: Százmilliárddal kezd?dik az egészségügy konszolidálás

Május 27. ? vg.hu: Ami elmaradt az elmúlt nyolc év alatt ?

Május 27. ? vg.hu: Egészségmeg?rzés: befektetés a jöv?be

Május 28. - Napi Gazdaság: Szövetkeznek a patikaláncok

Május 30. ? weborvos.hu: Indul a nagy kísérlet a dohányfügg?ség kezelésére