Aggályos a gyógyszerautomaták m?ködése - Magyar Nemzet


Adatvédelmi szempontból aggályosnak találja a gyógyszer-automaták m?ködését Jóri András ombudsman. Az adatvédelmi biztos egy beadványra adott válaszában azt írja: nem tartja elfogadhatónak az ilyen berendezések üzembe helyezését addig, amíg az adatkezelésre vonatkozó szabályozás nem lesz megfelel?.

A problémát abban látja, hogy a jogszabály szerint 14 év alatti személynek nem lehet gyógyszert kiszolgálni, s az életkor hitelt érdeml? igazolására is felszólítható a vásárló. Csakhogy a jogszabály nem határozza meg pontosan az automata esetében, hogy miként ellen?rizhet? a vev? életkora, s az adatkezelés egyéb feltételeir?l sem rendelkezik. Az ombudsman jelezte álláspontját a szaktárca korábbi és új vezetésének is. Kérdésünkre a Nemzeti Er?forrás Minisztérium közölte: ?sszel tervezik a gyógyszerpiac felülvizsgálatát, s várhatóan akkor áttekintik majd ezt a kérdést is.

A gyógyszer-automaták üzemeltetését egyébként még az ágazat SZDSZ-es irányítása alatt, 2007-t?l tették lehet?vé. Akkor a Magyar Gyógyszerészi Kamara az Alkotmánybírósághoz fordult, egyel?re azonban a taláros testület nem foglalkozott az üggyel.