Elmaradt a


Elmaradt a "receptbalhé"

Az orvosi vények 40 százaléka hibás volt, ezért csak fél év múlva lesz online elszámolás

Nógrádi Tóth Erzsébet

 

Gyógyszer nélkül távozott volna a patikákból 360 ezer súlyosabb beteg, ha az egészségügyi tárca új vezetése július elsejével engedte volna hatályba lépni a receptek újfajta, online ellen?rzését el?író kormányrendeletet. Július els? két hetében ugyanis a 906 ezer emelt és kiemelt támogatású, jelent?s részben onkológiai, kardiológiai és cukorbetegség terápiájára felírt vény 40 százaléka hibás volt, így azt vagy nem adhatta volna ki, vagy a biztosítóval nem számolhatta volna el a gyógyszerész - tájékoztatta a Világgazdaságot Cserháti Péter, a Nemzeti Er?forrás Minisztérium egészségügyi helyettes államtitkára.

Az el?z? kormány által megalkotott rendelet szerint a recepten a beteg neve, a taj érvényessége és a dátum mellett azt is ellen?rizni kellett volna, hogy a gyógyszereket az annak megfelel? betegségre írta-e föl a jogosult szakorvos (BNO-kód). Ha ezek bármelyikét a számítógépes program hibásnak jelzi, a vényt visszadobja, a gyógyszer nem adható ki vagy nem számolható el.

A kormányrendelet célja egyébként - a drága gyógyszerek felhasználásának követése a felírástól a felhasználásig - pártolandó. A közpénzek elköltésénél ugyanis az egészség mellett a költséghatékonyságot is figyelni kell - állítja a helyettes államtitkár. Ám az online ellen?rzésnek egyel?re nincsenek meg a feltételei.

A receptek leggyakoribb hibái a BNO-kódok és a felíró orvos jogosultsága körüliek, de nem az orvosok miatt. A tévedések oka jellemz?en a különböz? helyeken nyilvántartott adatok diszharmóniája. Ugyanis - csakúgy, mint a kórházi adósságállománynál - itt sincsenek pontos adatok. Gond van például az orvosok szakvizsgájának a nyilvántartásával, így szakmailag hiába lenne jogosult a doktor a drága készítmény felírására, ha nem szerepel az OEP-listán. Javítani kell a BNO-kódok és a felírási indikációk megfeleltetését is.

Megtudtuk azt is, hogy az orvosok egy része nem használ vényíró szoftvert. A július els? két hetében felírt 906 ezer emelt és kiemelt támogatással felírt vény közel 75 százalékát töltötték ki akkreditált vényíró szoftverrel. Ilyen az OEP honlapjáról ingyenesen letölthet?, de sok helyen sajnos az infrastruktúra nem alkalmas annak m?ködtetésére.

Korábban vita volt arról is, ki ellen?rizze a recepten lév? BNO-kódokat. Az államtitkár szerint ez nem a patikus, hanem az OEP feladata. Nem megengedhet?, hogy a drága gyógyszereket szed? súlyos beteget a vény téves kitöltése miatt visszaküldjék az esetleg távoli kórházban dolgozó orvosához.

Az ágazat új vezetése támogatja a korszer? informatikai megoldásokat a szolgáltatók hatékonyabb m?ködése érdekében.

Ennek részeként fél évvel meghosszabbított próbaid?vel vezeti be az egységes online elszámolási rendszert valamennyi receptre felírható szolgáltatásra. Ez a felkészülési id?szak biztosítja, hogy a patikák mellett a gyógyászati segédeszközök forgalmazói és a gyógyfürd?k is zökken?mentesen térjenek át 2011. január elsejét?l az online elszámolás kötelez? alkalmazására. Hatalmas közpénzekr?l van szó, hiszen a biztosító gyógyszerkasszája 350, a segédeszközöké 45, a gyógyfürd?-szolgáltatásoké pedig 3,8 milliárd forint.

ONLINE ELLEN?RZÉSRE 40 MILLIÓ

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 40 millió forintot fordított az online rendszer kiépítésére az informatikai fejlesztésekre szánt keretéb?l, a cégeket közbeszerzési eljárás keretében választotta ki - tudtuk meg az OEP sajtóosztályától.

Céljuk, hogy az egészségügyi szolgáltatók ugyanazon a rendszeren keresztül küldjék el a teljesítményjelentést a biztosítónak. Ezzel kölcsönösen id?t és pénzt spórolhatnak meg, hiszen a jelentés egy gombnyomással, néhány másodperc alatt a biztosítónál landol.

Az online kapcsolathoz szükséges azonosítókat az egészségpénztár biztosítja számukra. Jelenleg a legtöbb egészségügyi szolgáltató flopin vagy CD-lemezen számol el, ehhez nekik kell beszerezni a szükséges adathordozókat.

A PATIKÁK TÁMOGATJÁK A RENDSZERT

A gyógyszertárak jelenleg dekádonként számíthatnak az OEP-nek beküldött vények után járó tb-támogatás összegére, a közvetlen online elszámolással viszont több nappal korábban a számlájukon lehet a pénz - mondta Hankó Zoltán.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara alelnöke szerint az újfajta elszámolás javíthatja a patikák fizet?képességét, erre a jelenlegi, "árréssz?ke" világban nagy szükségük van. Ugyanis az OEP 350 milliárdos gyógyszerkasszájából naptári naponként egymilliárd forinthoz juthatnak majd hozzá, ezért is fontos, hogy egy sikeres féléves tesztüzem után bevezessék az online elszámolást.

Hankó azt is jó döntésnek tartja, hogy a betegeket és a patikákat súlyos konfliktusoktól sikerült megóvni a vénykontroll értelmetlen szigorításának leállításával.