Paller Judit tiszti f?orvos cselekvési terve - Magyar Hírlap


Gondoskodóbb népegészségügyi szolgálatot szeretne m?ködtetni az új országos tiszti f?orvos. Paller Judit ?cserébe? egyebek mellett azt várná az állampolgároktól, hogy vegyék igénybe az ÁNTSZ által fölkínált egészségmeg?rz? szolgáltatásokat, így pél­dául a sz?rési lehet?ségeket. A szolgálat vezet?je visszaszerezné ? tekintettel népegészségügyi jelent?ségére ? a vendéglátás és közétkeztetés fölötti ellen?rzést, felügyeletet is. (...) Fontos terület a sz?rés, az embereknek képet kell kapniuk a saját egészségi állapotukról, miel?tt még egy-egy betegség kialakulna. Itt a tudásuk b?vítésével, az egészség meg?rzésének lehet?ségeivel kapcsolatban van nagy adósságunk.(...) Tény, hogy a prevenció befektetés, de a végén egyrészt ott az egészségnyereség, a hosszabb és egészségben töltött élet, másrészt a gyógyszerfogyasztás csökkenéséb?l adódó megtakarítás. A preven­ciót nem adják ingyen, de hosszú távon óriási a haszna - mondja, többek között, Paller Judit.

Tovább >>