Adatbázissal a hamis és illegális gyógyszerek ellen


Mv.: Egyre nagyobb arányt képviselnek Magyarországon a hamis, vagy illegális forrásból vásárolt gyógyszerek. A gyógyszerhamisítás elleni harcba az Országos Gyógyszerészeti Intézet is beszállt, mégpedig egy komplett adatbázissal. Hogy mit találunk ebben? Mindjárt kiderült. Jó napot kívánok! Törtei Takács Kriszta vagyok. (...) Egyre többször hallani arról, hogy olyan gyógyszereket hoznak forgalomba, amelyek illegálisak, tehát illegálisan terjesztik, de még gyógyszerhamisításról is nagyon sokszor hallani olyan rémtörténeteket, hogy a piacon lehet szabadon vásárolni gyógyszereket, ennek hihetetlen kára van, azt gondolom, hogy ezt egy hallgatónak sem kell külön elmagyarázni, mert a bizonytalan eredet? gyógyszerek sokszor sokkal több kárt okozhatnak, mint hasznot, és az adatok is azt bizonyítják, hogy ez Magyarországon már olyan mérteket ölt, hogy mindenképpen a megakadályozására, vagy legalábbis a visszaszorítására kell koncentrálni, ezt tette az Országos Gyógyszerészeti Intézet is, amelynek f?osztályvezet?je Pálfiné Por Rita van itt a telefonban. Jó napot kívánok! Azt lehet mondani, hogy Önök is megelégelték ezt az áldatlan állapotot és egy nagyon komoly lépésre szánták el magukat.

PPR.: - Így van. Én nagyon örülök, hogy a kérdés indításában külön választotta az illegális és a hamis gyógyszer fogalmát, mert a kett? valóban nem ugyanaz. A hamis gyógyszer egy sz?kebb kategória, illegálisnak tekintjük mindazon készítményeket, amelyeknek Magyarországon nincs forgalomba hozatali engedélye. Hamisak azok a készítmények és mint említettem, ez már egy sz?kebb kategória, amelyet tudatosan, tisztességtelen módon, haszonszerzés céljából, hamis eredettel, hamis tulajdonságokkal ruháznak fel. A kett? között fontos különbséget tenni, és ez pedig a gyógyszer min?ség, amire Ön is kitért, alapvet?en különbözik a két termék esetében. Hamis gyógyszer esetén bizonytalan a gyártó, a gyártás körülményei, a gyógyszer hatóanyag, min?ségében, mennyiségében nagyon bizonytalan a segédanyagok teljes köré éppúgy, a csomagolóanyagok, a származása tehát, valamint a szállítása az mindenképpen az egészségre veszélyes körülményekkel jellemezhet?.

Mv.: - ÉN hallottam olyan történetet és ez egy id?sebb néni, konkrétan a szomszéd néni, aki kiment a piacra, mert hogy ott olcsóbban nem tudja venni azokat a fájdalomcsillapítókat, amiket ? szed, és mutatta nekem a dobozt, azt mondhatom, hogy eredeti originál magyar dobozban volt, de ahogy kinyitottuk, akkor meg látszott, hogy az nem az a fájdalomcsillapító, nem az a gyár csinálta, vagyis ? jóhiszem?en megvette.

PPR.: - Így van, tehát vagy a lejárati id?n túli gyógyszer felhasználás, amit egy átcímkézéssel old meg a hamis gyógyszergyártó, ez utóbbi eset, vagy pedig a beltartalom, tehát az állásában szétes? tabletták töredez? tablettaélek mindenképpen arra utalhatnak, hogy bizonytalan helyr?l származik. Ez ellen lépett fel az OGYI,  amikor is a honlapján egy három profilú fényképtárat tett közzé, valamennyi Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkez? készítménynek megtalálható itt a csomagolása, a küls? informatív adatai, tehát azok a profiljai vannak lefényképezve a gyógyszernek, azok az oldalai, amelyek az információt hordozzák, és benne található a készítmény fotója is, s?t a kémiai el?lapról, a gyógyszer leírása. Én nagyon a honlapunk felé irányítom a laikus vásárlókat is. Nem csak társhatóságoknak készítettük ezt a fényképtárat, hanem els?sorban a laikusoknak, hogy mindenképpen hasonlítsák össze a jelenleg forgalomba hozatali engedéllyel rendelkez? formát azzal, mait vásárolnak. De legels?sorban azt mondanám, hogy gyógyszert gyógyszertárból vásároljunk, vagy a patikán kívüli forgalmazás engedélyezett helyeir?l, semmiképpen ne a Józsefvárosi piacról.

Mv.: - De ez olyan egyszer? lenne, de sajnos a mai világban a pénz okán, azt mondják, hogy egyharmad áron, sajnos sokszor még komoly szívgyógyszereket, vérnyomáscsökkent?ket is a piacon vásárolnak. Én fölmentem az Önök honlapjára és nem csak a gyógyszerek dobozát láttam, hanem effektív azt is meg lehet nézni ezen és ezt Ön nem mondta el, hogy pl. az adott tabletta az milyen alakú, milyen szín?. Tehát, hogyha még be van csomagolva valami egy olyannak látszóba, mintha eredeti lenne, akkor érdemes megnézni azt is, hogy a beltartalma konkrétan micsoda.

PPR.: - Igen, én úgy emlékszem, hogy ezt is említettem, s?t hozzátettem, hogy leirata is jelen van a készítménynek, ez pedig a kémiai el?lapon szerepel, tehát a kémiai el?lap leirata, ez a formátumra, a küllemére vonatkozó leírás.

Mv.: - Mennyire frissek az adataik, mert azt azért tudjuk, hogy hát túlzás amit mondok, de szinte naponta vonnak ki a forgalomból gyógyszereket, illetve kerülnek be újabbak, napra kész-e?

PPR.: - Napra kész, folyamatosan frissítjük. A gyógyszer törzskönyvezés utolsó momentuma, amikor benyújtja a gyártó a gyógyszermintát. Ennek a véglegmintának a patikákban aztán megjelen? készítménnyel teljesen azonosnak kell lenni, külön engedély szükségeltetik ahhoz, ha valaki ett?l eltér. Tehát alaki hibával, az Országos Gyógyszerészeti Intézet külön engedélyével el?fordulhat természetesen a patikákban készítmény, de ezeknek a készítményeknek a listája ugyancsak az OGYI honlapján megtalálható, tehát, hogy mire adott ki az OGYI engedélyt, hogy ett?l a törzskönyvben rögzített formátumtól eltérjen egy gyógyszer.

Mv.: - Ugye vannak gyógyszerek és gyógyhatású termék. A gyógyhatású termékeket is szívesen hamisítják, meg illegálisan terjesztik. Ezekre is kiterjed-e az Önök figyelme, vagy ki tudott -e terjedni az Önök figyelme els? körben?

PPR.: - Igen, hogyne. Kiterjedt. Tehát erre is figyelemmel vagyunk, ez egyre nagyobb probléma a gyógyhatású terméke hamisítása.

Mv.: - És ezekr?l is lesz a honlapon minden ilyen gyógyhatású termékr?l.....

PPR.: - Igen, van.

Mv.: - Az els? tapasztalataik milyenek? Nyilván figyelik, hogy mennyire szokunk hozzá és mennyire használjuk ezt az Önök által beindított szolgáltatást, használják-e az emberek, tehát tényleg elérik-e a céljukat?

PPR.: - Én azt gondolom igen. Természetesen egyel?re a társhatóságok körében érdekl?dtünk, hogy mennyire tartják hasznosnak, a VPOP, a mélységi ellen?rzései során feltétlenül támaszkodik erre a fotótárra, de laikusoktól is halljuk. (...) Még a gyógyszerészek is mondják, hogy erre támaszkodnak, de a laikus közönség is. Tehát mi ennek nagy sikerét érezzük. (...) Ez a www.ogyi.hu honlap.

Mv.: - Mindenképpen egy jó hírr?l számoltunk be tehát az elmúlt percekben, mégpedig arról, hogy termékfotókkal b?vült az OGYI adatbázisa, mégpedig a gyógyszerhamisítás elleni fellépés jegyében. Föltették az összes Magyarországon forgalomba került gyógyszernek a fotóit, de nem csak azokat a fotókat, ami a dobozt mutatja, hanem részletes leírás is látható, s?t maga a termék, tehát a tabletta, vagy fiola, hogy hogy néz ki. Köszönöm szépen az információkat. Az elmúlt percekben Pálffyné Poór Rita az Országos Gyógyszerészeti Intézet f?osztályvezet?je volt a Nívó vendége.

PPR.: - Köszönöm szépen. Viszont hallásra!