Megalakult a Szakmai Kollégiumi rendszert el?készít? szakért?i bizottság


A Nemzeti Er?forrás Minisztérium Egészségügyért Felel?s Államtitkársága ígéretének megfelel?en, a szakmával való egyeztetés elve alapján felállította az új Szakmai Kollégiumi rendszert el?készít? Államtitkári Szakért?i Bizottságot, amely tegnap ülésezett.

Az ágazathoz szeptember végéig beérkezett több száz személyi javaslat alapján a bizottság két társelnökb?l - szakmai társelnök: Prof. Dr. Fülesdi Béla, politikai társelnök: Dr. Gógl Árpád - és tizenegy tagból - Prof. Dr. Tenke Péter, Prof. Dr. Nagy Kálmán, Prof. Dr. Kullmann Lajos, Prof. Dr. Soós Gyöngyvér, Prof. Dr. Entz László, Prof. Dr. Nyárády József, Prof. Dr. Fejérdy Pál, Prof. Dr. Tomcsányi János, Dr. Velkey György, Dr. Végh Mária, Halmosné Mészáros Magdolna - tev?dik össze.

A bizottságnak 2011 januárjáig kell megalkotnia azokat az új elveket, amelyek szerint majd az új Szakmai Kollégiumok m?ködnek a jöv?ben.