A Kamara egyetért az új szabályozással


A gyógyszerellátás rendjét újrafogalmazó törvényjavaslatot a NEFMI Egészségügyi Államtitkársága - a javaslat társadalmi egyeztetése keretében  ? megküldte a Magyar Gyógyszerészi Kamarának is. A tervezetet a kamara elnöksége a megyei szervezetek bevonásával kib?vített elnökségi ülésen tárgyalta meg október 25-én.

A résztvev?k teljes mértékben egyetértettek a tervezett módosítás alapelveivel, azzal, hogy az új szabályozásnak a gyógyszerellátás biztonságát, a betegek érdekeit kell szolgálnia, helyre kell állítania az állam szerepét és felel?sségét a gyógyszerellátásban, valamint a gyógyszerészek felel?sségét és függetlenségét. A jogalkotó szándéka szerint a gyógyszertárak létesítésének szabályozásában a szükségleti elv a meghatározó, és a m?ködés feltételeinek meghatározásakor - a vidéki gyógyszerellátás helyzetének stabilizálása mellett - az ellátás finanszírozhatóságát is szem el?tt kell tartani.

A tervezetr?l szóló vitában hangsúlyosan vet?dött fel a patikákat m?ködtet? vállalkozásokban a gyógyszerészi többségi tulajdon kérdése, az ágazat nemzeti érdekkörben való tartásának szükségessége. A létesítés és m?ködtetés megannyi fontos témája közül a marketingtevékenység szabályozása, kívánatos irányba való terelése váltotta ki a legtöbb hozzászólást. A résztvev?k a szigorú szabályozás mellett érveltek.

Az értekezleten elhangzottak alapján a Kamara a törvénytervezettel egyetért és támogatja, hogy a gyógyszerellátás újraszabályozására ennek alapján kerüljön sor. A szövegpontosító javaslatokat a megadott határid?re a minisztériumnak megküldi.