A Kamara a vöröiszap-katasztrófa károsuljainak megsegítéséért


Kedves Ifjú Gyógyszerészek!

A Magyar Gyógyszerészi Kamara nevében szeretném elismerésemet és nagyrabecsülésemet kifejezni Önöknek a vörösiszap-katasztrófa kárenyhítésében vállalt szerepükért. Önzetlen segít? szándékuk, személyes közrem?ködésük ellenszolgáltatás nélküli felajánlása mutatja elhivatottságukat és társadalmi felel?sségérzetüket. Ennek értékét nem csökkenti az a tény, hogy közvetlen fellépésre ezúttal nem volt szükség.

Felajánlásuk az egész magyar gyógyszerész-társadalom ön- és közmegbecsülését er?sítette. Kívánom, hogy a jöv?ben is hasonló elkötelezettség jellemezze személyes életútjukat - és egyben hivatásunkat is.

Üdvözlettel

dr. Horváth Tamás

elnök