Interjú Horváth Tamással az újraszabályozásról - Gazdasági Rádió


M?sorvezet?: - Ahogy 2006-ban a patikaliberalizáció által teremtett, számukra pozitív változást tudomásul vették, úgy tudomásul kell venniük az új szabályozást is. Az elnök szerint a változások legf?bb indoka, hogy az elmúlt 5 évben romlott a gyógyszer-ellátás biztonsága, és a szolgáltatás min?sége. Imre-Balogh Eszter interjúja.

Riporter: - A változtatásokat mennyire indokolhatja a gyógyszertárak jelenlegi helyzete?

Horváth Tamás, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke: - Éppen ez indokolja. Ugyanis arról van szó, hogy a most már 4 éve megkezdett liberalizáció a gyógyszer-ellátásban gyakorlatilag oda vezetett, hogy nincs ellátás-biztonság, sok patikában az emberek a gyógyszerekhez nem jutnak hozzá azonnal, ezek a gyógyszertárak gazdasági problémákkal küzdenek. Ebb?l kifolyólag azt lehet mondani, hogy az ellátás-biztonság rosszabb, mint 2006-ot megel?z?en. A szolgáltatásmin?séggel is problémák keletkeztek, összességében a szakszemélyzetnek hálózati eloszlása nem megfelel?, és nem képes biztosítani a szolgáltatásmin?séget. Számos helyen arra nem jogosult alkalmazottak szolgáltatnak ki gyógyszert, Ezt vizsgálták, és megállapítást nyert, hogy gyógyszerésszel az esetek nagy részében már a beteg nem találkozhat, és olyan asszisztensek adtak ki gyógyszert patikákban, akik erre nem jogosultak. Szabálytalan gyógyszer-iadások is történtek, például a vényköteles gyógyszerek vénynélküli kiszolgáltatása. Összességében azt lehet mondani, hogy miután ezek a problémák megjelentek a gyógyszertári hálózatban, ebb?l kifolyólag egy lépéskényszer állt el?, és nagy valószín?séggel ennek a helyzetnek a megállítására, illetve kezelésére történik ez a gyógyszer-gazdaságossági törvénymódosító csomag is.

Riporter: - A javaslat szerint a gyógyszerészeknek a patikákban tulajdoni többséget kellene szerezniük, illetve szigorítanák a gyógyszerekkel kapcsolatos marketingtevékenységet is. Ön hogyan értékeli ezeket a javaslatokat, illetve mennyiben javítana ez a változtatás a jelenlegi helyzeten?

Horváth Tamás: - 2006. decemberére kellett volna a gyógyszertár-m?ködtet? vállalkozás tulajdonosi körében az 51%-os személyi jogos gyógyszerészi tulajdonrészt elérni. Tehát nem új dolog az, hogy a jogalkotó szerint meghatározó tulajdonrésszel kell rendelkeznie a szakembernek a gyógyszertárban ahhoz, hogy az ? szakmai felel?sségének megfelel? hatáskörökkel eleget tudjon tenni. A liberalizáció abba az irányba indult el, olyan szabályozás született, ami nem írt el? tulajdonrészt a felel?s szakembernek a gyógyszertár m?ködtetéséhez, mindösszesen annyit mondott, hogy tulajdonosnak kell lennie. A gyakorlat számos esetben azt mutatta, hogy tizedszázalékokban mérhet? tulajdonrészek keletkeztek, magyarán ebben a formában semmiféle döntési kompetenciája nincs a gyógyszerésznek a gazdasági társaságon belül. Közben 2009-ben és 2010-ben is az Európai Közösség Bírósága foglalkozott ezzel az üggyel, és egyértelm?en az úgynevezett etikus modell mellett tette le a garast, ami azt jelenti, hogy a gyógyszer-ellátás biztonságának és min?ségének a záloga az a felel?s szakember, illetve a gyógyszerészek többségi tulajdona. Magyarországon, úgy gondolom, nyugodtan kimondhatjuk, hogy egy nemzeti érdek, hogy a gyógyszertárak nemzeti és szakmai kézben legyenek, hiszen ez már nem igaz a gyógyszergyártásra, nem igaz a gyógyszer-nagykereskedelemre.

(...)

Riporter: - Ön szerint a gyógyszerészek milyen forrásból tudják majd felvásárolni a patikák többségi tulajdonrészeit?

Horváth Tamás: - Úgy t?nik, hogy banki háttérre lesz szükség, hiszen nem feltételezhet?, hogy több tízmilliárd forintnyi t?ke a gyógyszerészek, akik jelenleg éppen alkalmazottként vannak a gyógyszertárban, rendelkezésére áll. Feltételezzük, hogy az állam tudja, hogy ehhez forrást is kell biztosítani, és legalább a hiteleknél, a fedezeti oldalnál egy állami garancia-vállalás meg fog jelenni.

Riporter: - A javaslat legnagyobb vesztesei a patika-láncok lennének. A kormány mivel tudja kompenzálni ?ket?

Horváth Tamás: - A gyógyszertár-láncok, azt gondolom, egy, a liberalizációval megteremtett jogi lehet?séget használtak ki, amikor jelentek meg a gyógyszertárak területén. Az egy jogalkotói döntést volt, amit akkor tudomásul vett a társadalom, a szakma, tudomásul vettek a befektetni szándékozók. Én úgy gondolom, hogy ha a jogalkotó megfelel? indokok alapján más irányú döntést hoz, akkor tezt a döntést is tudomásul kell venni (...).