Horváth Tamás reagált a HGYSZ sajtótájékoztatóján elhangzottakra - Inforádió


 

Info Rádió

2010.11.04.

 

08:23

Mv.: A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke szerint a gyógyszertárak tulajdonlását is szabályozó törvénytervezet a gyógyszerellátás biztonságát, a min?ség és a hatékonyság javítását szolgálja, még akkor is, ha a Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége ennek ellenkez?jét állítja. Horváth Tamással Szépvölgyi István beszélt.

Horváth Tamás: A jöv?ben a gyógyszertárak tulajdonlását is szabályozza a törvény. Tulajdonlást illet?en a törvénytervezet jelenleg a többségi gyógyszerésztulajdont t?zte ki célul, ami azt jelenti, hogy a gyógyszertárban dolgozó gyógyszerészek 51%-ot birtokoljanak. Ugyanis a kormány álláspontja szerint, ami egyébként egybecseng az Európai Bíróság ilyen irányú döntéseivel, ez a garanciája a szakmai biztonságnak és min?ségnek. Egyébként gyakorlatilag ez a garanciája annak is, hogy a gyógyszertárak, a gyógyszertári hálózat nemzeti érdekkörben maradhasson.

R.: A Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége felszólítja a Magyar Gyógyszerészi Kamarát, hogy a beteg érdekében járjanak el, hagyják abba a kormányzat és a közvélemény megtévesztését, ne éljenek vissza a jelenlegi helyzettelés ne akarják azt a látszatot kelteni, mintha össztársadalmi érdekeket képviselnének, amikor még a teljes gyógyszerész-társadalom bizalmát sem élvezik. Ezeket a pontokat a Hálózati Gyógyszertárak Szövetségének egyik közleményéb?l olvasta. Hogy tudnak erre önök reagálni?

 

Horváth Tamás: Ebb?l a törvénytervezetb?l az olvasható ki, hogy a kormány a gyógyszerellátás területén rendet akar, tiszta felel?sségi viszonyokat akar, és kiegyensúlyozott ellátást akar elérni. És a kamara ebben támogatja. Nem velünk kell vitatkozni! Bármikor hajlandó vagyok a mi állításainkat meger?síteni vizsgálatokkal, szakért?i anyagokkal, de szeretném jelezni, hogy a kormány által készített jelentés adatait is cáfolniuk kell, mert teljesen egybehangzó eredményekre jutott a kormányzat is. De tulajdonképpen még a GKI-nak az anyagában foglalt adatok is alátámasztják a mi érvelésünket. Tehát ezekkel kell majd vitatkozni, aki gyakorlatilag azt mondja, hogy mi hamis dolgokat állítunk.

R.: A patikahálózatok szövetsége szerint kevesebb patika lesz, drágábbak lesznek a gyógyszerek, mert megsz?nik az árverseny, az ügyeletes patikák száma is csökkenni fog és visszafejl?dik a gyógyszertári szolgáltatás színvonala. Elképzelhet?nek tartja, hogy ha a parlament elfogadja a törvényjavaslatot, akkor ezek lesznek a mellékhatások?

Horváth Tamás: Biztos, hogy nem. A gyógyszertári ellátás színvonala biztos, hogy nem fog csökkenni, hiszen a gyógyszerésznél, mint szakembernél van ennek a kulcsa, nem pedig egy üzleti vállalkozásnál. Szó sincs róla, hogy megsz?nik az árverseny. A nem támogatott gyógyszerkészítményeknél megmarad a szabad árképzés, és ebben valószín?leg a jöv?ben is jelent?s árverseny fog folyni. A liberalizáció évei alatt történt, hogy a korábban 200-220 egyidej? ügyeletes gyógyszertár száma mára lecsökkent körülbelül 140 gyógyszertárra. Éppen ezért a Magyar Gyógyszerész Kamara kidolgozott egy fenntartható és kiegyensúlyozott gyógyszertári ügyeleti rendszert, és szeretnék, hogy ha önálló miniszteri rendelet szabályozná a jöv?ben a gyógyszertári ügyelet kérdését.

 

A teljes anyag addig is meghallgatható:Inforádió hanganyag.MP3 (audio/mpeg)