T?keer?s fiatal gyógyszerészek - Korodi Karoliona az ATV-ben


(...)

Korodi Karolina, elnök, Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége: - Véleményünk szerint az ellátás színvonala romlani fog és a gyógyszer drágább lesz. Miért gondoljuk ezt? A törvénytervezetben szerepel a kedvezményeknek a megszüntetése, ami azt jelenti, hogy az összes kedvezmény, amit eddig a gyógyszertárak a versenyhelyzetb?l kifolyólag tudtak nyújtani a betegeknek ez 2011. január 1.-vel megsz?nik. Ez nagyon nagy probléma akkor ..

Mv.: - Tehát nem is nyújthatnak kedvezményt.

Korodi Karolina, elnök, Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége: - Nem nyújthat kedvezményt, illet?leg gy?jtheti egy pontgy?jt? törzsvásárlói kártyán és azt gyógyszertári szolgáltatást vehetek érte igénybe. Magyarán kérhetek egy vérnyomásmérést, egy vércukorszint mérést. Az ellátás színvonalának a romlása azért fog bekövetkezni, mert ugye a gyógyszerész köteles megvenni a gyógyszertár minimum 50 %-át. Hogy tudja megvenni és mib?l áll egyáltalán egy gyógyszertár?

(...)

Mv.: - Igazából és majd ha jön Szócska Miklós, akkor megkérdezem t?le, igazából magát a lényeget nem értem. Tehát egyszer van egy vállalkozó, nevezzük így, akinek van 60-70, vagy 80 millió forintja arra, hogy ? most létrehozzon egy patikát, mint vállalkozást. Na de abban a patikában aztán onnantól kezdve gyógyszerészek dolgoznak, tehát nem a vállalkozó, tehát nem ? megy be, hogy tegnap még ruhakereskedéssel foglalkoztam, mától gyógyszerész vagyok. Tehát nem így m?ködik a dolog. A gyógyszerész az, aki a szakmai munkát végzi.

(...)

Mv.: - És a szakmai felel?sséget. Akkor most miért kell, hogy megvetessem a gyógyszerésszel az 51 %-ot? Jobb lesz, de most komolyan nem értem? Tehát biztos van erre ..

Korodi Karolina, elnök, Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége: - Ezt mi sem értjük, ezt mi sem értjük, feltettük a kérdést, hogy ez kinek jó? A betegnek biztos nem lesz jobb. A gyógyszerésznek sem lesz jobb, hiszen olyan terheket akarunk rátestálni, amikre nem biztos, hogy vágyik. Ezért gondoljuk azt és hangoztattuk nagyon sokszor, hogy ez egy nagyon sz?k érdekcsoportnak az érdeke. Nem a lakosságé, nem a betegek és nem utolsó sorban a fiatal gyógyszerészeké. Hála istennek az elmúlt három évben ..

Mv.: - T?keer?s fiatal gyógyszerészeké.

Korodi Karolina, elnök, Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége: - T?keer?s fiatal gyógyszerészeké. Hála istennek az elmúlt három évben nagyon sok fiatal gyógyszerész kapott lehet?séget arra, hogy kipróbálja magát vezet?ként. Ezek a gyógyszerészek nyilvánvaló nem fogják tudni megvenni az üzletrészeket, nem is akarják, én nagyon sokkal konzultáltam. Megint pályaelhagyók lettek, lesznek, holott örültünk annak, hogy az iparból vagy bármilyen ágazatból visszacsábítottuk ?ket a szakmájukba, hiszen ez a hivatásuk.

Mv.: - Biztos lesz olyan is, most csak egy, ugye nem ismerem a különböz? konstrukciókat, hogy a több száz vagy több ezer gyógyszertár közül melyik hogy m?ködik, de feltételezem, hogy lesz olyan, hogy van egy vállalkozó, ? létrehozta a patikát, aztán ott vannak a szakemberek, ?k, akik a felel?sséget, a szakmai munkát vállalják és adják. Aztán azért, hogy megmaradhasson ez a patika, akkor majd valahogy így névleg mégis csak belépteti a cégébe a gyógyszerészt. De hát ez ugye a vállalkozónak se nagy üzlet, tehát ..

Korodi Karolina, elnök, Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége: - Szerintem ez senkinek sem jó. Tehát lehet kifelé mutatni egy zsebszerz?déssel, hogy teljesítjük a törvényi el?írásokat.

Mv.: - Hát, mert ezek azok lennének vagy lesznek.

Korodi Karolina, elnök, Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége: - Így van, de ez nem fog megfelelni a valóságnak és ez nem lesz jó a gyógyszerésznek, ugyanis a törvénytervezet kimondja, hogy csak a gyógyszerésznek lehet képviseleti joga kifelé. Ha neki van képviseleti joga, akkor neki van kötelezettsége kifelé. Egyrészt felel kifelé szállítók irányában, felel befelé bármilyen hibás döntésért a társaság irányába. Tehát bárhonnan nézem, bármilyen megközelítésb?l nézem a törvény eme elgondolása elhibázott.

Mv.: - Hát igen, tehát gyógyszerészként, hogy ha még kedvesen fel is ajánlja a pénzügyi vállalkozó, hogy nahát tudom, hogy nem tudsz hitelt felvenni, tudom, hogy nincs ekkora t?kéd, de hát a törvény az törvény. 51 %-ot rád íratok a cégemb?l, mondjuk a vállalkozó is érdekesen gondolkodik, ha ezt megteszi, na de a gyógyszerész onnantól kezdve, hogy hú, tulajdonos lettem 51 %-ban, hát felel?sséget is kap és pénzügyi felel?sséggel is tartozik. (...) Viszont én arra még kíváncsi vagyok, hogy a Gyógyszerész Kamara, mint olyan ugye nagyon sokat harcolt a kis patikák védelmében, a nagyok piacszerz? módszerei ellen. Tehát most a Gyógyszerész Kamara mit szól ehhez? Biztos, hogy konzultáltak.

Korodi Karolina, elnök, Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége: - Többször konzultáltunk a Gyógyszerész Kamarával. Sajnos a tulajdon vonatkozásában nem tudunk egyetérteni. A kis gyógyszertárak vonatkozásában sem teljes az egyetértés közöttünk, ugyanis a törvénytervezetben is szerepel és minden más médiumban lehetett olvasni a 200 kis patika vidéken, aki tönkremegy. A 200 kis patikát az elmúlt három év törvénye nem érintette. Nem n?tt a forgalmuk és nem csökkent, hiszen nem nyitott rájuk senki. A kistelepülések sorsát az új törvény nem fogja megoldani. Hiába hangoztatja a kamara, hogy ett?l megoldódik a kistelepülések ellátása, adott volt a lehet?ség 2006-ig. Miért nem nyitott senki sem kistelepülésen? Azért, mert amir?l a kamara elfelejt beszélni, az ágazat pénzhiányos. Nagyon nagy forráshiány van az ágazatban és az árrésnek a valorizációja évek óta nem történt meg. 14 %-os árrése van egy gyógyszertárnak ma Magyarországon.

Mv.: - Hát na jól van. Meg fogom kérdezni én a kamara vezet?jét is, mert most már akkor egyre izgalmasabb a történet, hogy ki melyik konstrukcióban lát nagyobb lehet?séget. Köszönöm szépen, hogy itt volt.

Korodi Karolina, elnök, Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége: - Én köszönöm a lehet?séget. Viszontlátásra.