Az kamara elnökségének közleménye


A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökségének közleménye

 

A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége megdöbbenéssel fogadta a Hálózati Gyógyszertárak Szövetségének rágalomhadjáratát, amelyet a különböz? médiumokban, immár fizetett hirdetés formájában is, folytat.

Az elnökség álságosnak tartja a kamara legitimitásának és érdekvédelmi szerepének megkérd?jelezését a Szövetség részér?l, amely idén nyár elején jött létre néhány lánctulajdonos érdekeinek képviseletére, és amelynek több vezet?je olyan külföldi tulajdonost képvisel, akiknek hazájában a gyógyszertár-láncok m?ködése tilos. Ennek ismeretében, morálisan elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a nyilvánosság el?tt a szövetség képvisel?i a lakossági érdekek és a gyógyszertári színvonal védelmez?jeként állítják be magukat.

A kamara társadalmi felel?sségének tudatában egy olyan gyógyszerellátó-rendszer kialakítása mellett száll síkra, amelyben egyaránt érvényesíthet?k az állam, a betegek és a gyógyszerészek jogos elvárásai, érvényesül a gyógyszer- és az ellátásbiztonság, valamint garantált a szolgáltatás min?sége és a költséghatékonyság. Különösen fontosnak tartjuk ezeknek az elveknek az érvényesülését egy olyan id?szakot követ?en, amelyben szakhatósági tapasztalatok is bizonyítják a szakmai szolgáltatások min?ségi mutatóinak romlását. Ezek a jelenségek alapjaiban veszélyeztethetik a gyógyszerellátással kapcsolatos biztonsági és egészségügyi célok érvényesülését.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara elkötelezett a gyógyszerészek gyógyszerellátásban megkövetelhet? felel?sségének helyreállításában, a gyógyszerellátással szemben támasztott, szigorú követelmények érvényesítésében. A gyógyszerészet csak az egészségügy keretei között képzelhet? el. Ennek részeként, különös tekintettel a közkiadások magas arányára, indokoltnak tartjuk a gyógyszerész szakmai és egzisztenciális függetlenségének megteremtését, beleértve a gyógyszertárak nemzeti érdekkörben tartását.

Mindezek figyelembe vételével visszautasítjuk a kormányzat megtévesztésének vádját, és arra kérjük a Hálózati Gyógyszertárak Szövetségének vezet?it, hogy hagyják abba a Kamara rágalmazását.