És mi mégis láncot hordunk?


láncot hordunk.pdf

A mindenki által ismert költ? 162 éves felhívása is kevés volt ahhoz, hogy láncainkat levessük!

A www.weborvos.hu honlapon péntek este olvasott hír szerint csomagban adják ? veszik a gyógyszertárakat.

Úgy látszik az egy tulajdonosi körhöz tartozó gyógyszertárakat mégsem hálózati gyógyszertáraknak, hanem sajnos láncra f?zött gyógyszertáraknak kell nevezni.

A hírben megnevezett két különböz? láncolathoz tartozó gyógyszertárakat hamarosan egy láncfüzér fogja összekötni. A többségi tulajdonosok vajon felkínálták-e a tulajdonostárs gyógyszerészeknek a megvásárlás lehet?ségét? Vagy csak örülniük kell, hogy dolgozhatnak és biztosítják a profit megtermelését? A tulajdonos váltásra vajon miért kerül most sor? Nagy volt a haszon és így jól értékesíthet? a lánc, vagy túl sok lett már a tartozás és jobb id?ben lelépni? Kedves Gyógyszerész Kollégák, ebben a 86 gyógyszertárban! Ti tudjátok?

Az egész ügylethez pedig asszisztál egy kormányzati intézmény, a Gazdasági Versenyhivatal . A  Hivatal csupán az írott jog bet?szerinti értelmezése alapján, ezt valószín?leg jogszer?en fogadta el. A gazdasági társaságokra vonatkozó kormány koncepció és a gyógyszertárakra is érvényes ? de még jogszabályban ki nem hirdetett ? kormány program a nemzeti érdekkörben tartást kívánja er?síteni, mégis a GVH ezzel ellentétes döntést hozott. Hol itt a morál? ( Még akkor is, ha ez nem jogi kategória.)

Az új tulajdonos, aki külföldr?l érkezett vajon ismeri-e a tavasz óta regnáló kormány új gyógyszerellátási koncepcióját? Az egészségügyi ellátás nem a versenypiac része! Ez közszolgálat! A közszolgálat célja, feladata a közjó létrehozása, és szolgálata.

?A közjó három lényeges elemet foglal magába:

Az emberi méltósághoz hozzá tartozik a közjó el?mozdítása Mindenkinek kötelessége azon dolgozni, hogy létrehozza és fenntartsa azokat az intézményeket, amelyek legjobban szolgálják az emberi életfeltételeket.?

 

A gyógyszertár az egyik olyan intézmény, amely életfeltételeket biztosít. A gyógyszertár a közegészségügy ellátását a gyógyszerész szakmai és egzisztenciális függetlenségével tudja magas fokon m?velni, láncra verve nem!

Bízva abban, remélve azt, hogy a gyógyszerész kollégák az új tulajdonosok hivatalba lépésével módot kapnak arra, hogy láncaikat levessék.