Megújult az Integrált Egészségügyi Infrastruktúra Adatbázis (IEIA)


Az Egészségügyi Min?ségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet (EMKI) 2008végén közel 374 millió forintos Uniós támogatást nyert el, hogy egyéb projektcélok mellett, a korábbi ágazati infrastrukturális adatgy?jtések fejlesztésével és megújításával egy korszer? és további fejlesztésekalapjául is szolgálni képes integrált egészségügyi adatbázist alakítson ki,fejlesszen tovább.

Az EMKI-nek a "TÁMOP 6.2.6 - Megvalósíthatósági tervek min?ségbiztosítása a tervezett jelent?s beruházásoknál (A tervezett jelent?s beruházások megalapozása az egészségügyben szakmai támogatással és ágazati adatbázisok kialakításával) cím? projektjének egyik részcélja volt, hogy a korábbi, papír alapú kataszterjelentés továbbfejlesztéseként egy egységes ágazati épület-, gép-, m?szer-, energia-kataszter és informatikai adatbázis jöjjön létre szabványos online jelentési rendszer alkalmazásával, ezáltal javuljon a szakmai adatok min?sége, hozzájárulva az ellátás min?ségének és hatékonyságának javíthatóságához is.

A projekt terveinek megfelel?en sikeresen elkészült és tesztelés után alkalmazásra is került az Integrált Egészségügyi Infrastruktúra Adatbázis (IEIA) - az orvostechnikai eszközök, gépek, m?szerek, épületek és energetikai berendezések korszer? online adatbázisa, amely mától folyamatosan frissül, tölt?dik a szolgáltatók adataival. A fejlesztés segítségével az adatszolgáltatók, ágazati közigazgatási intézmények ekérdezések, statisztikák formájában naprakész információt kaphatnak az eszközvagyonnal kapcsolatosan.

Az EMKI fontosnak tartja, hogy a hazai egészségügyi ágazat stratégiájának fejlesztéséhez, az ellátó intézetek m?ködéséhez megfelel? technikai színvonalon, naprakész és pontos adatok álljanak rendelkezésre az egészségügyi ellátás tárgyi feltételeire vonatkozóan is. Az orvosi eszközök, m?szerek, épületek adatbázisai, mint szakmai tudástár biztosítják az egészségügyi rendszer hatékony tervezhet?ségét, hozzájárulnak a betegek biztonságosabb ellátásához.