A GYÓGYSZERIPAR HISZ A PARTNERSÉGBEN - Napi Gazdaság


(...) Mégis, megértettük, hogy vannak egy ország életében olyan helyzetek, amikor a lehet?ségekhez mérten hozzá kell járulnunk a talpra állításhoz. És ne feledjük: arról az iparágról beszélünk, amely Magyarországon közel tizenötezer embert foglalkoztat, jelent?s mértékben hozzájárul a GDP-hez és er?sen exportorientált. Arról már nem is beszélve, hogy az innováció motorjának is a gyógyszeripar tekinthet?, hisz a hazai nem állami kutatásfejlesztés közel 50 százalékát ezen iparág szerepl?i adják. Márpedig abban nemcsak az EU szakért?i, hanem a hazai kormányzat is egyetért, hogy a válságból kivezet? egyik lehetséges út az innováción keresztül lehetséges. És ehhez kapcsolódóan ért a második meglepetés, amikor újra megkerestek az újságírók, hogy kommentáljam azt a jogszabálytervezetet, ami a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján is olvasható, és amely javaslat szerint - az ? olvasatukban - megsz?nik a gyógyszeripari innováció támogatása, azaz az a lehet?ség, hogy a jelent?s kutatás-fejlesztési tevékenységet végz? szerepl?k levonják ezen költségeik egy részét az extra adókból. Én ezt nem kívántam és továbbra sem kívánom kommentálni, de a tervezetet olvasva én nem gondolom, hogy a kormány eltérne attól, amit a Széchenyi tervben megfogalmazott, ahol els?ként éppen a gyógyszeripart említi, mint országunknak európai szinten is versenyképes iparágát és amely szektor húzóágazata lehet Magyarországnak. Világosan megfogalmazásra kerül, hogy az ágazatnak szüksége van a támogató jogszabályi környezetre és a szerepl?k bevonásával megfelel? iparpolitika kialakítására. Ennek megfelel?en a mostani tervezetet úgy értékelem, hogy a költségvetés Egészségbiztosítási Alapja sz?kös korlátok közé szorult és azt kell megoldani, hogy a gyógyszeripari innováció támogatása ne közvetlenül az egészségügyi forrásokból, hanem a költségvetés egyéb részeib?l kerüljön finanszírozásra. Ez tulajdonképpen "csak" annyit jelent, hogy meg kell találni a fedezetét annak, hogy hazánk több mint százéves hagyománnyal bíró iparága továbbra is versenyképes legyen és segítse nemcsak országunk gazdaságát, hanem egyúttal hozzájáruljon egy egészségesebb nemzet megteremtéséhez. Két dolgot szeretnék még megemlíteni: nem arról van szó, hogy különleges támogatást vagy méltányosságot kérne vagy kapna az iparág! Egyrészt éppen azért, mert 2007 óta folyamatosan fizetjük az extra adót, másrészt így is arról beszélünk, hogy ne legyen még kevésbé versenyképes az ágazat, miközben egyes országokban épp ellenkez?leg, ösztönz?ket alkalmaznak arra, hogy az ágazatra jellemz?, nagy hozzáadott értékkel rendelkez? projektek, beruházások valósuljanak meg. A másik dolog az, hogy ne felejtsük el, a gyógyszercégek a hosszú távú beruházási, innovációs terveiket az érvényben lév? jogszabályok szerint alakították ki az elmúlt id?szakban, annak figyelembevételével döntöttek arról, hogy milyen projektek valósulnak meg a jöv?ben. Ha a körülményekben negatív irányú változás történne, akkor az komoly következménnyel járhatna a jöv?beni döntéseket illet?en, hiszen épp a kiszámíthatóság, a hitelesség kerülne veszélybe.(....)

Tovább >>