Szakképzési konferencia


Az ETI rendezvénye

 

November 22-én tartották meg az els? szakképzési konferenciát Budapesten, amelyen a szakképzés aktuális helyzetét tekintették át a résztvev?k. A konferencián részt vett és el?adást tartott Horváth Sziklai Attila is. A kamara országos ügyviteli vezet?je el?adásában szólt a gyógyszertári asszisztensképzés anomáliáiról, az adminisztratív feladatok túlszabályozottságáról és - mindezek következtében - a szakmai szempontok háttérbe szorulásáról. A rendszer átalakítása, fejlesztése kapcsán kifejtette, hogy a vizsgaelnököknek a ?minisztérium kinyújtott karjaként? kellene tevékenykedniük, érdemi jogosítványokkal mégsem rendelkeznek. Fontos lenne ? emelte ki -, hogy a szakmai kamarák aktívabban, a jogszabályok által támogatva, vagyis jogköröket és feladatokat biztosítva bekapcsolódhassanak a képzések akkreditációjába, min?sítésébe.

Kiss Mária f?osztályvezet? (NEFMI) el?adásában ? többek között ?a NEFMI által kezdeményezett ellen?rzésr?l számolt be. Az OKJ-s szakképzés ellen?rzése során szerzett tapasztalatok alapján javaslatot tett egy központi gyakorlati tételsor összeállítására és alkalmazására, az oktatási segédletek egységesítésére, a visszajelzések feldolgozására, valamint a többmodulos vizsgarendszerben a vizsgarészek számának csökkentésére.

Az elhangzottak alapján a résztvev?k úgy látták, hogy a minisztérium és a kamara elképzelései a szakképzés terén egy irányba mutatnak.