Szakképzési konferencia


Az ETI rendezvénye

 

November 22-én tartották meg az első szakképzési konferenciát Budapesten, amelyen a szakképzés aktuális helyzetét tekintették át a résztvevők. A konferencián részt vett és előadást tartott Horváth Sziklai Attila is. A kamara országos ügyviteli vezetője előadásában szólt a gyógyszertári asszisztensképzés anomáliáiról, az adminisztratív feladatok túlszabályozottságáról és - mindezek következtében - a szakmai szempontok háttérbe szorulásáról. A rendszer átalakítása, fejlesztése kapcsán kifejtette, hogy a vizsgaelnököknek a „minisztérium kinyújtott karjaként” kellene tevékenykedniük, érdemi jogosítványokkal mégsem rendelkeznek. Fontos lenne – emelte ki -, hogy a szakmai kamarák aktívabban, a jogszabályok által támogatva, vagyis jogköröket és feladatokat biztosítva bekapcsolódhassanak a képzések akkreditációjába, minősítésébe.

Kiss Mária főosztályvezető (NEFMI) előadásában – többek között –a NEFMI által kezdeményezett ellenőrzésről számolt be. Az OKJ-s szakképzés ellenőrzése során szerzett tapasztalatok alapján javaslatot tett egy központi gyakorlati tételsor összeállítására és alkalmazására, az oktatási segédletek egységesítésére, a visszajelzések feldolgozására, valamint a többmodulos vizsgarendszerben a vizsgarészek számának csökkentésére.

Az elhangzottak alapján a résztvevők úgy látták, hogy a minisztérium és a kamara elképzelései a szakképzés terén egy irányba mutatnak.