Szócska államtitkár a gyógyszerészi többségi tulajdonról - ATV


2010. novem,ber 18., ATV - Egyenes beszéd

Mv.: - .. kerekasztal beszélgetésben, akkor természetesen megtesszük. Hát jól van, akkor várjuk mi ezt a reformot és ennek a végét. Mi a helyzet a patikusokkal? Ugye ?k is megszólaltak és egyeztettek is a szakma képvisel?ivel. Itt ugye, ami a legnagyobb vitát kiváltotta ez az 50+1 %-os tulajdonrész szerzés kötelezettség, vagy el?írás az újak alapításánál és a régieknek, vagy a meglév? patikáknak is erre majd át kell térniük. Kapnak egy kis haladékot 2014-ig. Akik kritizálták mind azt mondták, hogy mi köze a tulajdonviszonynak a szakmaisághoz? Tehát a tulajdonosnak, tehát nem attól lesz valaki jó tulajdonos, vagy rossz tulajdonos, hogy ki tud-e keverni egy ken?csöt. Tehát itt a tulajdonos az inkább pénzügyi konstrukciót kell, hogy létrehozzon a patika m?ködtetése érdekében.

Szócska Miklós, egészségügyi államtitkár: - Igen, de a különböz? tulajdonosi magatartásnak egészségpolitikai következményei vannak. Tehát, hogy ha én keresked?ként abban vagyok érdekelt, hogy minél több gyógyszert eladjak, akkor az a támogatáspolitikára veszélyekkel bír. Vagy, hogy ha a gyógyszerfogyasztási szokásokat kedvez?tlenül befolyásolja. Én úgy gondolom, hogy a tulajdonosi magatartás formák azok, amik miatt egy ilyen váltásra szükség van.

Mv.: - Na de, hogy ha egy gyógyszerészt tesznek többségi tulajdonossá, hát onnantól kezdve neki a szakmai érdekei mellett azonnal belép egy másik érdek, az üzleti érdek. Tehát neki is ugyanaz lesz az érdeke, hogy ezt a patikát üzemeltetni kell, nemcsak szakmai alapon, hanem azért, hogy ne haljunk éhen, se én, se a munkatársaim. Tehát fogyjanak a gyógyszerek és a gyógykészítmények.

Szócska Miklós, egészségügyi államtitkár: - Na most a tulajdonrészt azért nem lehet külön választani a különböz? jelenségekt?l vagy az egyéb elemeit?l a patika létesítés és üzemeltetés szabályozó rendszerének. Azt látni kell, hogy a liberalizáció után elindult egyfajta aranyláz, de azt is látni kell, hogy ezt az aranylázat hitelb?l finanszírozták.

Mv.: - És most mib?l fogják? A patikusnak mib?l lesz pénze megvenni?

Szócska Miklós, egészségügyi államtitkár: - Jogos kérdés. Tehát ez egy, tehát ez az aranyláz vagy ez a luftballon, ami hitelb?l képz?dött ez egyfel?l hozott olyan versenyhelyzet, hogy mi nagyvárosban él?k a hosszabb nyitvatartási id?, vagy a szolgáltatási körülmények között egy pozitív elmozdulást látunk, de ugyanakkor a hitelállomány miatt destabilizálódott vagy instabillá vált a gyógyszerellátás. Hogy ha kisvárosok irányába megyünk, ott a verseng? patikák egyike sem tudta kiállítani az ügyeleti szolgáltatást és egyébként ezeken az egyeztetéseken, ahol az összes érintett fél ott van, mindenki egyetért abban, hogy a jelenlegi versenyhelyzet az egy összeomláshoz vezethetett volna és mindenképpen egy piaci szabályozásra szükség lett volna. Tehát ebben a tekintetben mindenki egyetért, hogy a gyógyszerügyi ellátórendszer fenntarthatósága megkérd?jelez?dött ennek a versenyhelyzetnek a hatására.

Mv.: - Na hát én akkor még mindig nem értem az egészet. Azt, amit most elmondott értem, de attól, hogy én gyógyszerész szakembert teszek 50+1 %-ban tulajdonossá, attól még mit?l nem fog majd összeomlani a rendszer, mit?l nem válik pénzügyileg instabillá, mit?l fogják vállalni majd a gyógyszertárak, hogy kiállítani az ügyeleti rendszert, hiszen egy pénzügyi befektet?nek, amely pénzügyi befektet? adott esetben most létrehozott egy gyógyszertárat feltételezzük, hogy valamiféle t?kéje van, hiszen azért mert belevágni a vállalkozásba. Nem nagyon feltételezem a szakgyógyszerészekr?l, hogy mindannyiuknak otthon a dunyhahuzatban óriási t?ke van és arra vártak csak, hogy patikát vehessenek. Tehát még t?keszegényebbek lesznek a gyógyszertárak.

Szócska Miklós, egészségügyi államtitkár: - Hát én ezt nem így gondolom és megint csak azt tudom mondani, hogy nem lehet, tehát a tulajdonrész az csak egy aspektusa az ellátórendszernek és ennek az egésznek többek között az az üzenete, hogy üzleti érdek ne írja felül az ellátási érdeket. Tehát többek között azért próbálkozunk ezzel a megoldással, hogy az ellátási érdek legyen els?dleges a patika irányításában.

Mv.: - Akkor a kérdés, ami jogos, honnan lesz a patikusoknak pénzük arra, hogy kivásárolják az 50+1 %-ot a jelenlegi tulajdonostól?

Szócska Miklós, egészségügyi államtitkár: - Nem feltétlenül egy patikusban kell itt gondolkodni. Tehát itt egy szakmai többségi, szakmai kézben lév? többségi tulajdonosról beszélünk, aki nem feltétlenül egy személy egyébként.

Mv.: - Hát akkor három, most mindegy is.

Szócska Miklós, egészségügyi államtitkár: - Azt tudom mondani, hogy ez egy olyan dolog, ami a szabályozás és az ezzel kapcsolatos egyeztetések utáni probléma, amit kezelnünk kell, ezzel egyetértek önnel.

Mv.: - ?k egyébként, mindjárt a Gyógyszerész Kamara alelnöke lesz a vendégem és én emlékszem a múlt heti egyeztetésre, amikor is arról volt szó, ?k azt kérték, hogy támogatják ezt az ötletet, de ehhez akkor kell állami segítség. Lesz?

Szócska Miklós, egészségügyi államtitkár: - Hát én más megoldásokat keresek els? körben.

Mv.: - Tehát nem az, hogy az állam bácsi ad, kedves patikus, mennyi kell? Akkor tessék és vegye meg az 50+1 %-ot, tehát nem err?l lesz szó.

Szócska Miklós, egészségügyi államtitkár: - Hát err?l nem lenne szó és ugyanakkor azt szeretném hozzátenni, hogy jelenleg az egyeztetések folynak a különböz? aspektusairól ennek az el?terjesztésnek és próbáljuk keresni azokat a megoldásokat közösen a tárgyalások szerepl?ivel, ami a rendszer fenntarthatóságát biztosítják. égyhogy bízom benne, hogy rövid id?n belül err?l is fogunk tudni beszélgetni, hogy milyen végleges megoldás született a különböz? kérdésekben.

Mv.: - Ez viszont fontos, hogy mondja. Tehát tárgyalnak. S?t kértek, vagy kaptak, vagy adtak egy hetet a patikusoknak, hogy akkor egy koncepciót ?k is tegyenek le az asztalra, ami az ? véleményük. Ehhez képest meg ..

Szócska Miklós, egészségügyi államtitkár: - Nem kifejezetten a patikusoknak, tehát a Hálózati Gyógyszertárak a szövetségeknek, a gyártóknak, tehát a gyógyszerügyi egyeztet? tanácsban a rendszer összes szerepl?je ott van.

Mv.: - Igen, igen, így pontos. Viszont Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes meg személyesen írt a házelnöknek egy levelet, és a kormány a javaslatok sürg?s elfogadását kéri a háztól, ami a gyógyszertár alapítást és ezt a szabályozást illeti. Tehát akkor meg ha egyeztetnek, de közben már elfogadják a jogszabályt, akkor mir?l egyeztetnek?

Szócska Miklós, egészségügyi államtitkár: - A jogszabály el?terjesztés, ami az elfogadásával egy id?ben én az egyeztetésekre felhatalmazást is kaptam. Tehát ez ezzel együtt érvényes, hogy ha valamelyik aspektusban egy konszenzusos álláspont terjeszthet? el?, akkor ezt én megtehetem.

Mv.: - égy, hogy már elfogadták a jogszabályt?

Szócska Miklós, egészségügyi államtitkár: - Hát ezt még nem fogadták el, kormánydöntés született az el?terjesztésr?l, de err?l még a parlament nem döntött. Tehát most ez a néhány nap áll rendelkezésünkre. Hogy ha van valami olyan vitatott pont, amelyik súlyos értékvesztéssel járna, akkor err?l egyeztessünk.

Mv.: - Tehát akkor néhány nap alatt szeretnének majd megegyezni és egyeztetni, értem. Visszatérve az egész beszélgetésünknek a legelejére, hogy mekkorák a számok, több, kevesebb, kinek mennyi jut, hol az igazi érdemi reform, mikorra teljesülhet, ezzel kapcsolatban pont a reform elvárások, vagy a Fidesz választási kampányában tett ígéretekb?l táplálkozó elvárások miatt egyre többször lehetett az elmúlt hetekben olvasni azt, hogy önnek inog a széke. Ez abszolút hírlapi kacsa volt, vagy ön is úgy érezte, hogy itt nagyobb az elvárás, mint amit szakmailag, a pénzügyi feltételeket látva ön teljesíthet?nek vél? Ingott a széke vagy nem ingott?

Szócska Miklós, egészségügyi államtitkár: - Nem ingott a székem. Tehát ez egy, maradjunk abban, hogy ez egy lerágott kacsacsont már.

Mv.: - Már csont, kacsacsont?

Szócska Miklós, egészségügyi államtitkár: - Ez egy lerágott kacsacsont, de inkább beszéljünk az elvárásokról. Tehát ezt az elején is lehetett érezni, hogy van egy olyan szint? megváltó várás az egészségügyben, aminek él? ember megfelelni nem tud. Ha én ennek megfelelni tudnék, más iparágban dolgoznék, de azt tudom mondani, hogy én folyamatosan azokat az üzeneteket küldöm a szakmának és az egészségügy szerepl?inek, hogy ezt én egyedül megcsinálni nem tudom. Korrekt szakmai partner vagyok, korrekt egyeztet? partner vagyok. Ennek az eredményei szerintem látszanak, mert ezt csak együtt fogjuk tudni megcsinálni. Tehát arról direktíve módon rendelkezni, hogy ez vagy az az ellátási forma így vagy úgy lesz az országban anélkül, hogy a szakmai ellátásban érintettek ezzel egyet ne értenének, ne vennének részt, ezt nem lehet. Erre láttuk az elmúlt id?szakban az egészségpolitikai kudarcokat. Ez így nem fog menni. Tehát itt most próbálom ezt a megváltó várást leh?teni és próbálom egy értelmes alkotó cselekvéssé konvertálni ezt a megváltó váró energiát. Más esély nincs.

Mv.: - Hát az biztos, hogy ennyi szerepl? feje fölött dönteni és meghozni különböz? intézkedéseket az nem túl szerencsés. Láttunk már erre példát. Na jól van, hát akkor várjuk ezeket az intézkedéseket és várjuk a további egyeztetéseket. De egyetlen egy kérdésre még, hogy ha tud, akkor mondjon nekem akár évszámot is, ami sok-sok szerkezeti átalakítás mellett ami szintén nagyon fontos, de a rengeteg, az ágazatban dolgozó kedves néz?ink is szerintem arra az egy kérdésre kíváncsiak igazán, hogy és béremelés mikor lesz?

Szócska Miklós, egészségügyi államtitkár: - Olyan szint? béremelés, ami érezhet?en megváltoztatja a viszonyokat, ez a gazdasági cselekv?, vagy egy gazdasági teljesít?képességnek a függvénye.

Mv.: - Ez is?

Szócska Miklós, egészségügyi államtitkár: - Így van, de az hogy ha a rendszerben lev? tartalékokat a gazdasági és klinikai együttm?ködésben mozgósítani tudjuk, ennek már a jöv? évben kell, ezeknek az intézkedéseknek a jöv? évben kell jelentkezniük, vagy ennek a hatásait már a jöv? évben kell érezni és az nem elhanyagolható, ezt mindig elmondom ezt a példát, ez egy aktuális kórházi eset, ahol 30 %-kal drágábban vették egyedileg a gyógyszert, mint amennyit egy nagy intézmény költött ugyanazokra a gyógyszerekre. Ha ez csak néhány tízmillió forint, az ez ápolóknak, rezidenseknek a pályán maradás esélyét adja abban a városban. Ezeket az energiákat ..

Mv.: - Mert ezt most fordíthatják bérekre?

Szócska Miklós, egészségügyi államtitkár: - Hát a tartalékok azok a rendszerbe visszaforgatásra kell, hogy kerüljenek. Ez a munkánknak az alaptétele. Érdekeltté kell tennünk a rendszer szerepl?it a megtakarításokban.

Mv.: - Hát ez is egy szép kihívás. Köszönöm szépen, hogy itt volt.

Szócska Miklós, egészségügyi államtitkár: - Köszönöm szépen.