Parlament el?tt a gyógyszerellátás új szabályozása


November 24-én, Réthelyi Miklós miniszter beszédével megkezd?dött az egyes egészségügyi törvények módosítására beadott törvényjavaslat parlamenti vitája. A részletes vitára december 6-án és 7-én kerül sor, a zárószavazás december 20-án lesz. A javaslathoz az általános vita lezárásáig érkezhetnek módosító indítványok.

Réthelyi miniszter szerint a tervezetet olyan pillanatban tárgyalják, amikor az egészségügy m?köd?képességét súlyos problémák fenyegetik. A legfontosabb feladat 2010-ben a túlélés ? mondta -, de a javaslat már az átrendez?dés, a változások feltételeit, keretét is jelenti. Az egészségügyben várható átalakítás céljai közt a struktúra korrekcióját, az egészségbiztosítási rendszer ésszer?sítését, az emberi er?forrás krízisének kezelését említette, valamint a gyógyszerellátás átalakítását. Ez utóbbiban a betegek érdekeinek érvényesülését tartotta a legfontosabbnak. A javaslat egy rendszeren belül oldja meg a biztonságos gyógyszerellátást, a gyógyszerész szakmai függetlenségének és felel?sségének érvényesítését, a közvetlen lakossági gyógyszerellátás nemzeti kézben tartását és a finanszírozhatóságot. A javaslat új alapokra helyezi a gyógyszerellátást, érvényesíti az állam szabályozó és ellen?rz? funkcióját, a gyógyszertárak szakmai és gazdasági m?ködtethet?ségét és az Európai Bíróság vonatkozó határozatait is.

A gyógyszerellátás visszahelyezése az egészségügy rendszerébe azt is jelenti, hogy újra kell fogalmazni az ellátórendszer feladatait ? folytatta a gondolatmenetet a miniszter. A javaslat ennek megfelel?en el?írja a teljeskör? gyógyszerellátási kötelezettséget, a betegtájékoztatásban új követelményeket állít a gyógyszerészek elé, és ugyancsak kötelez?vé teszi a prevencióban való részvételt.

A patikai marketing szabályozásával a verseny a szakmai szolgáltatások növelésének és javításának terére kerül át ? emelte ki a miniszter. A felel?sségi rendszer újraszabályozása a forrásokkal való hatékony bánást is jelenti, azt, hogy azokat ?ne nyeljék el off shore cégek és veszteséges vállalkozások?. Az ellátás javítására a javaslat bevezeti a mozgó fiókgyógyszertárakat, az azonos feladatokat ellátó, párhuzamos struktúrák megakadályozására pedig a patikalétesítést geográfiai és demográfiai feltételekhez köti, valamint pályázati rendszert vezet be.

A tulajdonosi szerkezet átalakítása.- a gazdasági értékek védelmében - folyamatosan történik meg. Végül a miniszter elmondta, hogy a törvényjavaslat egyes intézkedéseinek tartalmát kormány- vagy miniszteri rendeletek szabályozzák majd.

Az egészségügyi bizottsági véleményét Nagy Kálmán (KDNP) adta el?. A képvisel? kiemelte a ?gyógyszerészi tudáson alapuló gyógyszerészi kompetencia? jelent?ségét és a szakmai függetlenséget. Úgy látta, hogy az 50%-ot meghaladó tulajdonrész eléréséhez, 20104-ig, megfelel? id?t ad a törvény az átállásra.

A bizottság kisebbségi véleményét dr. Garai István (MSZP) ismertette. Látszat- és pótcselekvések halmazaként min?sítette a törvényjavaslatot, amely a valódi, érdemi cselekvések helyett csak ?píárol?. ?Mib?l fogják a gyógyszerészek az 50%-ot kivásárolni?? ? kérdezte.

A Fidesz vezérszónokaként Mikola István szólalt fel. ?Nem szeretjük a salátatörvényeket? ? kezdte beszédét ??de szükség volt rá?. A tervezet az ágazat konszolidációját szolgálja, és el?készíti a kilábalást - mondta. Megfelel a kormányzás stratégiai irányainak, érvényesíti az állam nagyobb felel?sségét, és megoldást keres az emberier?forrás-krízis megoldására ? folytatta. A javaslat legfajsúlyosabb részének a gyógyszerellátásra vonatkozó szabályokat nevezte. A patikus ?nem nélkülözhet? a terápia optimalizálásában?, és kiemelked? szerepe van abban is, hogy ?ne a profit döntse el, hogy mit akarnak velünk megetetni?. Mikola István a törvényb?l kimaradt területek között említette a kamarai és az orvosi jogállásról szóló törvényt.

A KDNP, a Jobbik, az MSZP és az LMP szónokai és a hozzászólások után Szócska Miklós államtitkár következett. Megköszönte a javaslatokat, a támogatást és a kritikát is. Az egészségügy átalakítása kemény, következetes munka, amelyet eddig senki sem volt hajlandó elvégezni ? mondta. A javaslat kapcsán zajló egyeztetések közül kiemelte a gyógyszerpiaci szerepl?kkel folytatott tárgyalásokat. ?Nem lesz háttéralku, legfeljebb korrekció, ellátási érdekb?l vagy a gazdasági értékek védelmében? ? jelentette ki. A múltra visszatekintve szólt a liberalizációról, amely hitelb?l finanszírozta az ?aranylázat?. ?Látjuk az eladósodást, azt, hogy a fenntarthatóság megingott? ? folytatta a következmények ecsetelését. A ?piaccal együtt felel?sséget is kapnak a patikák? ? fogalmazott. A módosító javaslatok között vannak támogathatóak ? mondta -,de hogy melyek ezek, azokra az államtitkár nem tért ki.

 

(koncz)