Parlamenti összefoglaló - Kossuth ? Krónika


M?sorvezet?: - Megsz?nne a súlyponti kórház kategória, és korlátoznák a patikaalapítást. Ezt is tartalmazza az egészségügyi salátatörvény, amelyr?l délután vitázott az Országgy?lés. Parlamenti összefoglaló Nagy György Andrástól és Németh Zoltántól.

Nagy György András parlamenti tudósító: - A jogszabály az ellátórendszer szerkezetében, az ésszer? m?ködésben, az egészségügyi életpályamodellben, a gyógyszerpiacon, valamint a fogyatékkal él?knél hoz újat - mondta ismertet?jében Réthelyi Miklós miniszter.

Réthelyi Miklós: - A 2010-es év tehát az egészségügy m?ködésének biztosításáról szólt és szól. A következ? esztend? viszont már a fenntartható átrendez?dés éve lesz.

Németh Zoltán parlamenti tudósító: - Az ellenzéki vezérszónokok kritikájukban erre a mondatra reagáltak.

Kovács Tibor, MSZP: - Az egészségügy jelent?sen a következ? id?szakban nemhogy el?re lépni nem tud, a szinten tartást is kritikusnak tartjuk.

Gyenes Géza, Jobbik: - Ez a törvénytervezet sajnos az egészségügy megmentésére nem alkalmas.

Szilágyi László, LMP: - A fenntartható átrendez?dés jelei sem látszanak.

Németh Zoltán parlamenti tudósító: - A vitában a patikákról volt a legtöbb szó. A törvénytervezet szerint a jöv?ben a lakosságszámtól és az egymáshoz való távolságtól függ?en lehetne gyógyszertárat alapítani. A tulajdonosnak több mint fele részben szakembernek kell lennie, és lesz mód mozgó fiókintézmények m?ködtetésére. A szocialisták azt mondták, az alapítás korlátozása csökkentheti a kínálatot. A Jobbik úgy véli, jó az irány, de kimaradt a beteg. Az LMP pedig szükségesnek, azonban túl radikálisnak láttatja a változást.

Nagy György András parlamenti tudósító: - A jogszabály-csomag ezen kívül még sok-sok tételt tartalmaz, például a beteg vásárolhat magának kényelmi szolgáltatást, a házi orvos plusz pénzt kaphat például a betegségmegel?zésért, és kábítószer-listára kerül a parti drogként használt Mephedron.