Szócska: A patika nem szupermarket - Népszava


Részlet az interjúból:

- Az új patikaszabályok viszont konkrétan kötelezik a nem gyógyszerész patikatulajdonosokat, hogy lemondjanak magántulajdonukról.

- Kizárólag a tulajdoni arányokat határozzuk meg. Ahogy mi látjuk; elindult a liberalizáció és jött egyfajta patikaalakítási aranyláz, ami egy luftballon volt, mert hitelb?l finanszírozták a gyógyszertárnyitásokat. Ha megnézzük, hogy a gyógyszerellátó rendszernek milyen adósságállománya van, láthatjuk, hogy az már a fenntarthatóságot veszélyezteti. Abban egyébként a piac összes szerepl?je egyetértett a Gyógyszerügyi Egyeztet? Tanácson, hogy egyfajta piaci szabályozásra szükség van, mert a versenyjelenségek vagy azok következményei közvetlenül veszélyeztetik a gyógyszerellátó rendszert. Azok is így látják, akik vitatják az új jogszabály egyes pontjait. Az el?terjesztés el?írja, hogy legyen átlátható a gyógyszertárak tulajdonlása, tehát ne off-shore cégekkel kelljen versenyezniük a korrekt adófizet? patikusoknak. Az, hogy ki tulajdonolja a patikát, alapvet?en meghatározza a népegészségügyi magatartást is. Ha a kereskedelmi érdek dominál a gyógyszerellátásban, akkor nekem aggódnom kell a támogatási rendszer fenntarthatósága miatt és aggódnom kell az állampolgárok gyógyszerfogyasztási szokásai miatt is, hiszen vásárlói kedvezményekkel ösztönzik a fogyasztást. Ezekt?l a jelenségekt?l kell megszabadulni. Tudom, hogy vannak az el?terjesztésnek vitatott pontjai, de van felhatalmazásom arra, hogy ha találunk konszenzusos megoldást, akkor egyeztetett módosító indítványokkal alakítsuk a tervezetet.

- Mégis azt hallani, hogy bizonyos lobbier?k és a nagyobbik kormánypárt nyomására kell teljesen visszafordítani a liberalizációt. Nem lehetne "csak" leállítani vagy szabályozni? - Itt a többségi tulajdon a kérdés, tehát nem teljes visszaforgatásról van szó. Nem államosítjuk ezeket az intézményeket, csak olyan tulajdonosi szerkezetet kívánunk el?állítani, ami meghatározza az ellátórendszernek megfelel? tulajdonosi magatartást. De nem térek ki a kérdés el?l: mi azt a társadalompolitikai szemléletet valljuk, hogy a gyógyszerellátás az ellátórendszer része. A patika a népegészségügy találkozópontja és nem egy szupermarket, még ha a fogyasztási szokások abba az irányba is terelték. És hívhatjuk az ebben a folyamatban érintett szakmai képvisel?ket lobbicsoportnak, de mi szövetségesünknek tekintjük ?ket.

Való igaz, hogy ez az érvrendszer meghatározta a változtatások menetét, de e mögött komoly kutatások, elemzések állnak. Ugyanakkor azt sem szeretnénk, hogy a felel?tlenül gazdálkodó és korlátlanul eladósodó patikusokat védje a szabályozás.

- Tehát a gesztusért cserébe elvárásaik is vannak? - Mindenképpen. Annak, hogy megvédjük ezt a piacot és ezzel a szabályozással javítsuk a fenntarthatóságát, ára van. A következ? években számon fogjuk kérni például a piaci tapasztalatok feldolgozását, és támogatjuk, hogy intenzívebb legyen a patikákban a népegészségügyi tevékenység.

A teljes cikk elolvasásához kattintson az alábbi linkre:

Tovább >>