Heintz Tamás az Echo TV-ben ? Napi aktuális


M?sorvezet?: - Hamarosan folytatjuk, mégpedig Heintz Tamás országgy?lési képvisel?vel és a gyógyszerellátás jöv?jével.

Bejátszás: Riporter: - Nemzeti kézben kell maradnia a lakossági gyógyszerellátás rendszerének a Fidesz szakpolitikusa szerint. Heintz Tamás azt mondta: az egészségügyi salátatörvény-javaslat, amelynek általános vitája szerdán zajlott az országgy?lésben, éppen ezt a célt szolgálja. A kormánypárti képvisel? szerint egyrészt azért jó, ha a patikarendszer családi vállalkozásban m?ködik, mert stratégiai ágazatról van szó, másrészt, így jobb a személyi kapcsolat a patikus és a beteg közt, továbbá a befizetett adó is helyben marad. Heintz Tamás azt mondta: az alapellátás er?sítése a gyógyszerellátás biztosításával a kistelepülések gyógyszer-ellátásnak el?segítésével valósítható meg.

Bejátszás vége.

(...)

M?sorvezet?: - Nemzeti kézben kell maradnia a lakossági gyógyszerellátásnak, ez a stratégia?

Heintz Tamás: - Maga a gyógyszerellátás egy stratégiai kérdés, tudomásul kell vennünk, hogy azok után, hogy a vízi közm?veink, a villanyáram-ellátás, a gázellátás, ami szintén stratégiai kérdés, jórészt már  rég nincs nemzeti tulajdonban. Legalább ilyen fontos, hogy a gyógyszereink, a gyógyszerellátásunk nemzeti tulajdonban legyen, legalább annak a helyi, hazai ellátása, hiszen tudjuk, hogy már a gyógyszergyártásunk, illetve a nagykereskedelmi gyógyszerforgalmazásunk jó része már nincs nemzeti tulajdonban.

M?sorvezet?: - Az egy szép, szép vízió, hogy legyen a gyógyszerellátás nemzeti ügy, de ha nemzeti kézben marad, de akkor is, például egy f?városi polgár hozzáférése a gyógyszerekhez és egy kistelepülésen él? ember hozzáférése a gyógyszerekhez az nem igazán van közel egymáshoz. (...) Tudnak-e valamit tenni, mert ugye az ember így nézi, nagyon konkrétan, hogy olcsóbb-e a gyógyszer, egyáltalán hozzájutok-e a gyógyszerhez, hol jutok hozzá a gyógyszerhez?

Heintz Tamás: - Természetesen! Amir?l most beszélünk, az több mint 3 millió ember, 3 millió 170 ezer ember volt az elmúlt év januárjában. ?k, a kistelepülésen él? vidéki emberek a legrászorultabbak. Mi egyértelm?en azt mondtuk választási programként - és ez kormányprogramra emelkedett -, hogy megteremtjük a nemzeti kézben lév? gyógyszerellátás szabályait, lehet?ségeit, és az esélyegyenl?séget, az egyenl? hozzáférés esélyét. Ez történik most, hiszen részint a választási programot, ugye, több mint kétharmaddal elfogadta az ország, a kormányprogramot pedig elfogadta az országgy?lés. Most itt a törvény, amely ennek az el? lépését megteszi.

M?sorvezet?: - A gyógyszertári vállalkozásoknak picivel több, mint a negyede veszteséges. Szám szerint 6 milliárd forint veszteséget halmoztak fel. Visszamen?legesen ezeken a kisebbfajta vállalkozásokon lehet-e segíteni? Mert közben már hallottam olyan gyógyszertárról, azt hiszem talán Szeged volt, hogy van olyan patika, ahol évente 10 milliárd forintot forgalmaznak.

Heintz Tamás: - Igen?

M?sorvezet?: - Tehát van, amelyik jól megy, van, amelyik meg gyakorlatilag verg?dik.

Heintz Tamás: - Természetesen. Nekünk az a célunk, hogy ezt a 3 millió embert most helyzetbe hozzuk, esélyt adjunk nekik a gyógyulásra Ennek része többek között az is, hogy az alapellátást kívánjuk meger?síteni a jöv?ben. Ha az alapellátást meger?sítem és a települések minél nagyobb százalékában végleges, definitív ellátást akarok nyújtani, akkor ott, helyben bizony gyógyszerrel is el kell tudnom látni. Tehát igenis nagyon fontos és komoly része a kormányprogramnak is és a már ismert Semmelweis Tervnek is ez a definitív ellátás. Ehhez a gyógyszerellátás szigorúan hozzátartozik, elválaszthatatlan. Ez a törvény nem az adósságállomány rendezésér?l szól, hanem arról szól, hogy a további romlást meggátoljuk és megakadályozzuk.

M?sorvezet?: - Az, hogy a gyógyszerellátásban árverseny alakult ki, az lehet, hogy jó nekünk, potenciális gyógyszerfogyasztóknak, de közben ez azt is jelenti valószín?leg, hogy a gyógyszertár-láncok azok el?nyben vannak, hiszen nagyobb mennyiségben tudnak, gondolom én, beszerezni árut a kisebb patikákkal szemben, akik kevesebbet tudnak rendelni. Gondolom, itt kell, hogy valamifajta védelmet élvezzenek, vagy valamilyen módon csökkenteni esetleg a versenyt? Jó-e az, ha csökkentik a versenyt?

Heintz Tamás: - A verseny egy olyan szférában, amely kizárólagosan az üzletr?l szól, természetesen jó és követend?. Ezt szerettük volna mi is, ezért küzdöttünk, hogy legyen vége az úgynevezett parancsuralmi rendszernek. Nem ezzel van a probléma. Azt kell látni világosan, hogy a gyógyszerellátás els? sorban nem gazdasági kérdés, hanem egészségügyi kérdés. Ha ezt világosan látom, akkor helyre kerülnek a dolgok azonnal. A patikus nem eladó lesz, a patikus egy egészségügyi fels?fokú képzettség? szakember, az ? megfelel? szakasszisztenseivel, akinek els? sorban a gyógyítás, a gyógyítás utolsó fázisa az alapvet? feladata. Minden más szempont ezután következhet, az árverseny és egyéb versenyek utána következnek, az els? ennek az alapvetésnek az elfogadása. Ez viszont törvényt kíván, törvényért kiált, ezt tesszük most.

M?sorvezet?: - Középpontban az ember, a beteg. Heintz Tamás, köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk, minden jót Önnek!

Heintz Tamás: - Köszönöm szépen!