Reform helyett salátát kapnak - Népszava


Rábólintott a parlament az egészségügyi törvények módosításáról szóló javaslatra tegnap. A 13 törvényt megváltoztató jogszabálycsomag számos ponton avatkozik be a jelenlegi betegellátó rendszerbe, névleg változtat a kórházi struktúrán, de megteremti a lehet?ségét az ellátórendszer reformjának is. Ám igazán lényegi változást a patikanyitást és -m?ködtetést szigorító passzusok hoznak. Az Orbán-kormány ugyanis a csomag elfogadásával gyakorlatilag felszámolja a szabad gyógyszertár-alapítás lehet?ségét, és magántulajdonuk eladására kötelezi a nem gyógyszerész patikatulajdonosokat.

Elfogadta az Országgy?lés az egészségügyi salátatörvényt, amellyel 13 vonatkozó jogszabályt módosítottak.

A parlament kérte az államf?t a jogszabálycsomag sürg?s kihirdetésére. A változásokkal még a betegeket érint? kérdésekben is inkább a szakmának kedvezett a kormányzat.

A többi között megsz?nik a súlyponti kórház fogalma, és változik a kapacitáselosztás szabályozása is. Ezentúl nem évente, hanem háromévente fogják felülvizsgálni a kapacitások eloszlását. A jöv?ben lehet?ség lesz arra is, hogy az intézmények egymás között szerz?dést kössenek kapacitásátadásról anélkül, hogy az egész szolgáltatást "lepasszolnák", de arra is lesz mód, hogy egy kórházon belül csoportosítsanak át finanszírozott ellátást.

Egy évvel meghosszabbítják az egészségügyi szolgáltatók jelenlegi finanszírozási szerz?déseit, így az els? félévi struktúraátalakításhoz a 2011. január 1-jén fennálló forráselosztást tekintik majd kiindulási pontnak. Egyel?re azonban nem ismertek a részletek arról, hogy a második fél évben mi történik majd, várhatóan ugyanis egy ötszint? területi-betegellátási rendszerhez kell majd hozzáigazítani a m?ködési engedélyeket és minimumfeltételeket.

Újabb tehert?l szabadulnak meg a kórházak azzal, hogy megszüntetik az elszámolási nyilatkozat adásának kötelezettségét. Ez azt jelenti, hogy a betegek ezentúl nem kapnak papírt arról, hogy ellátásuk során milyen kezeléseket, gyógyszereket számlázott ki az egészségbiztosítónak a kórház. Ellenzéki kritikák szerint a törvénycsomag arra is lehet?séget ad a kórházaknak, hogy megköveteljék, a jöv?ben a beteg vigye be magával a szükséges a gyógyszereket.

A módosítások értelmében egy esetleges katasztrófahelyzetben az ÁNTSZ regionális intézete helyett a f?városi és megyei kormányhivatalok egészségügyi szakigazgatási szerve lesz felel?s a katasztrófa-egészségügyi ellátásért. Az emberi felhasználásra kerül? gyógyszerekr?l szóló törvény módosításával pedig a Mefedron nev? szer felkerült a veszélyes anyagok listájára, így ezentúl kábítószernek min?sül. Emellett a Semmelweis-napot az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nappá nyilvánítják, valamint ? nanszírozási ösztönz?kkel kecsegtetik a háziorvosokat és a patikusokat, akik "jó viselkedésért" cserébe pluszbevételre számíthatnak.

Talán az egyetlen "emberközpontú" módosítás, hogy a gyermekgondozási segély mellett munkát végz?k táppénzének megállapításával egyszer?bbé válik a jogosultság elbírálása és összegének megállapítása. A módosítás értelmében a pénzbeli ellátásokat visszamen?legesen lehet igényelni.

 

A csomag legfontosabb rendelkezései

 

* Megsz?nik a súlyponti kórház fogalma * A kormányzat újraoszthatja a kórházi kapacitásokat * Megszüntetik az elszámolási nyilatkozat kötelezettségét * Felszámolják a patikaliberalizációt

 

Felszámolták a szabad patikanyitást

Minden bizonnyal a legbotrányosabb rendelkezései a csomagnak a patikanyitást és -m?ködtetést szabályozó passzusok. Nem oldotta fel ugyanis teljesen a kormány a nem gyógyszerész patikusokkal kialakult feszültséget a zárószavazás el?tti módosító indítványával sem. A salátatörvény ugyanis teljességgel "visszacsinálja" a patikaliberalizációt. Ezentúl ismét csak gyógyszerészek lehetnek a patikák többségi tulajdonosai, új patikát januártól szakmán kívüli befektet?ként nem lehet nyitni, a már jelenleg is m?köd? gyógyszertáraknak pedig 2017-ig kell gyógyszerészi többségi tulajdonba kerülniük. A kormány a gyógyszerészi tulajdon érvényesítése érdekében tehát kötelezi a nem szakmabeli patikusokat magántulajdonuk eladására.

Az utolsó pillanatban beadott módosítóval 3 év haladékot kapnak a nem gyógyszerész tulajdonosok, de ezt is rafináltan adta meg a kormányzat. A 2011. január 1-jén már m?köd? közforgalmú gyógyszertáraknak 2017. január 1-jéig kell megfelelniük a törvénynek, de a közfinanszírozásban részesül? közforgalmú gyógyszertárat m?ködtet? gazdasági társaságban 2014. január 1-jéig meg kell haladnia a 25 százalékot a gyógyszerészi tulajdonrésznek. Ha a tulajdonosi szerkezetben - az el?bbiek alapján kényszer?en - bármiféle változás következik be, akkor újabb tulajdoni hányadot kell átruházni egy vagy több gyógyszerészre.

"Az ötvenes évek államosítása" - ezzel a jelz?vel illették a törvényt korábban azok a patikalánc-tulajdonosok, akiket jogos magántulajdonuk határid?n belüli értékesítésére kötelez a jogszabály. Mintegy 500 patika része a hálózatnak, de jelenleg ennél jóval több gyógyszertárban van csak névleges tulajdona vagy munkaviszonya gyógyszerésznek. Aligha áll rendelkezésükre az a több tízmilliárd forint, amely a szakmán kívüli befektet?k kivásárlásához lenne szükséges.