Többé nem lesz önkéntes a kamarai tagság - Hír TV


Benyújtotta a kötelez? egészségügyi kamarai tagságról szóló törvényt Réthelyi Miklós nemzeti er?forrás miniszter. A f? szabályozási elvek szerint a kamaráknak teljes kör?, független etikai rendszert kell m?ködtetniük és b?vül a min?ségbiztosítási feladatkörük.

(...)

A javaslat f? szabályozási elemei között szerepel a teljes kör? kötelez? kamarai tagság az egészségügyi kamarákban, a teljes kör?, független etikai rendszer m?ködtetése valamennyi hivatásgyakorlót érint?en, a kamarák szakmai, min?ségbiztosítási feladatkörének b?vítése és a szakmai kamarák véleményezési jogkörének kiterjesztése.

(...)

A javaslat meghatározza az egy naptári évre es? szakmai kamarai tagdíj mértékét is. Ez nem haladhatja meg a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara esetében a kötelez? legkisebb munkabér, illetve garantált bérminimum egyhavi összegének 18 százalékát, a Magyar Gyógyszerészi Kamara esetében a személyi joggal rendelkez? gyógyszerész kamarai tagok tekintetében a 60 százalékot, másoknál a 30 százalékot, a Magyar Orvosi Kamara esetében pedig ugyancsak a 30 százalékot.

A szakmai kamaráknak 2011. június és szeptember között új kamarai alapszabályt kell elfogadniuk, emellett legkés?bb 2011. október 31-ig új etikai kódexet kell alkotniuk.

Tovább >>