Elfogadta a Medicrime egyezményt az Európa Tanács ? kriminalizálják a gyógyszerhamisítást


(...) A Medicrime egyezmény a megállapodást elfogadó államokat kötelezi, hogy a hamis gyógyszerek gyártását, szállítását, terjesztését és értékesítését egységes büntet?jogi szabályok szerint szankcionálják, továbbá, hogy a kapcsolódó gyártási, szállítási, értékesítési dokumentumok hamisítását, az engedély nélkül történ? gyógyszer-el?állítást és -terjesztést, valamint a min?ségi követelményeknek nem megfelel? egészségügyi termékek és eszközök forgalmazását büntessék. Az egyezmény mindezeken felül a nemzetközi és az illetékes nemzeti hatóságok közötti együttm?ködésre vonatkozóan fogalmaz meg irányelveket, az állami és a magánszektor számára javaslatot tesz megel?z? intézkedésekre, illetve el?írásokat fogalmaz meg az áldozatok és szemtanúk védelmére vonatkozóan. Végül, a dokumentum az egyezmény el?írásának végrehajtását és az intézkedések eredményességét felügyel? nemzetközi testület létrehozását szorgalmazza.

Tovább >>