A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökének közleménye


A mai napon a nol.hu (Népszabadság online) MTI forrás alapján közölt " Átvágta a kormány az egészségügyieket" cím? írásával kapcsolatban a következ?ket kívánom közölni.

Az MTI munkatársával a kamarai törvény beterjesztésér?l folytatott beszélgetésben kiemeltem annak a jelent?ségét, hogy a törvényt a miniszter beterjesztette a Parlament elé. Az ún. gyógyszer-gazdaságossági törvény december végi módosításai ugyanis a gyógyszerészi hivatásgyakorlás szakmai alapjait és etikai normáit egyaránt befolyásolják. Az új el?írások betartásához és betartatásához a gyógyszerészetnek elemi érdekei f?z?dnek, és a betegérdekek érvényre juttatása érdekében is különösen fontos, hogy a - hivatásgyakorlók teljes körére kiterjed? - etikai rendszer miel?bb m?ködjék; ez a szabályozás pedig a kamarai törvényben valósul meg.

Kamaránk a beterjesztett törvényjavaslattal egyetért.

A beterjesztett javaslat tartalmát illet?en, összevetve a beterjesztés el?tt ismert szövegváltozattal, kamaránk részér?l két technikai problémát említettem. Az egyik a hatályos törvény 11.§ (1) bekezdésében foglalt "újraválaszthatósági" szabály értelmezésével kapcsolatos. Kamaránkban a 2006-os törvénymódosítás miatt számos tisztségvisel?t (elnök, alelnökök, f?titkár, elnökségi tag, bizottsági elnökök, alelnökök) érint a szabály annak ellenére, hogy mandátumukat nem két teljes, négy éves ciklusra kapták, hanem egy 2006 novemberét?l kezd?d? öt hónapos átmeneti ciklusra és a 2007 májusa óta tartó teljes ciklusra. A korábbi szöveg egyértelm?en szabályozta ezt a helyzetet. A másik pont a tagdíjbefizetés rendjét érinti. Ma az egészségügyi kamarákban eltér? gyakorlat van: a két másik kamaránál a tagdíjat az országos szervezethez kell befizetni, és az utalja tovább a megfelel? részt a területi szervezeteknek. Kamaránkban ez fordítva van. Az egységes gyakorlat az országos szervezetek m?ködését, pénzügyi likviditását segítené el?.

Mindkét ponttal kapcsolatban reményemet fejeztem ki, hogy a parlamenti szakban ezek a problémák módosító indítványokkal rendezhet?k.

 

2011. január 9.

 

dr. Horváth Tamás

elnök

Magyar Gyógyszerészi Kamara