Horváth Tamás a kamarai törvényr?l az Inforádióban


(...)

Horváth Tamás, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke: December 13-án a miniszter úr a parlamentnek benyújtotta ezt a törvényt. A mi számunkra, a gyógyszerészi hivatás számára alapvet? fontosságú, hogy ez a törvény a parlament el?tt van. Egy másik törvény, a gyógyszergazdaságossági törvény módosítása közismerten a gyógyszerészi tevékenységet, a gyógyszerellátó munkát alapvet?en újraszabályozta. Így a mi munkánknak a szakmai és etikai normáit ez a szabályozás egyértelm?en befolyásolja, és ezeknek a betartásához, illetve betartatásához a gyógyszerészetnek elemi érdeke f?z?dik, és ezt egy kamarai törvényben tudja megvalósítani a jogalkotó.

Riporter: Voltak ez ügyben egyeztetések. Önök megfogalmazták a kifogásaikat is. Melyek ezek?

Horváth Tamás: Valóban több egyeztetés volt az elmúlt fél évben. A beterjesztett szövegjavaslattal kamaránk egyetért. Két technikai jelleg? problémát jeleztünk, ami, biztos vagyok benne, hogy még a hátralev? id?ben, tehát a parlamenti szakban kijavítható, hiszen ezekben konszenzus volt az egyeztetések során. Az egyik az úgynevezett újraválaszthatósági szabály, ami a jelenleg hatályos kamarai törvényben benne van, és ennek egy egyértelm? megoldását szolgálta egy olyan mondat, ami arról szólt, hogy a hatályba lépést?l kell alkalmazni ezt a szabályt. Ez nincs benne a jelenlegi szövegtervezetben. A másik egy még inkább technikai jelleg? probléma: mind a három kamarában egységesen az országos tagdíjszervezetbe történik a tagdíjbefizetés, ez egyedül a Gyógyszerészi Kamarában nincs így, az egységes gyakorlat miatt gondoljuk mi ezt fontosnak. Mivel a feladatoknak a zöme majdnem kizárólag az országos szervezetnél van, így az országos szervezet biztonságos m?ködése, likviditása az a szempont, ami részünkr?l ebben az ügyben figyelmet érdemel.

Riporter: Azért, hogy orvosolják ezeket, lesz egy külön egyeztetés a Nemzeti Er?forrás Minisztériummal? Tud ilyenr?l?

Horváth Tamás: Id?pontot még nem jelöltünk ki erre. Feltételezem, hogy lesz egyeztetés, hiszen az államtitkár úr nyilatkozatából egyértelm?en kiderül, hogy nyitottak az ilyen technikai problémáknak a kezelésére. Nem új vagy szokatlan eljárás ez. Sokszor egy beterjesztett törvényjavaslatot, akár az el?terjeszt? is, még a parlament el?tti szakban módosít.

(?)